President Margriet, sorry, Margarief

2 Connecties

Relaties

Libie Khadhafi
0 Bijdragen

De kater van Khadhafi zal nog lang nagalmen in Libië, verwacht FTM columnist Jacob Gelt Dekker.

Het lijk van de bloeddorstige Libische tiran Muamar Kadhafi, naakt op de betonnen vloer van een koelcel in Sirte op 20 oktober 2011, was het ontluisterende startmoment van de Democratische Republiek Libië.

 
Muhammad wie!?
“De tiran is dood. Lang leve de nieuwe president,” sprak Ahmed Tabuli, de Libische ambassadeur in Den Haag plechtig tijdens zijn receptie ter gelegenheid van de viering, twee jaar revolutie. Maar wie kent de nieuwe president, ene Muhammad Margarief, een elektrotechniek professor uit Atlanta, Georgia VS? De angst straalde nog steeds van Zijne Excellentie Tabuli’s gezicht af, angst over wat er was en wat hem nog te wachten staat. Uiteindelijk was ook hij ooit door Kadhafi zelf op de post in Den Haag benoemd.
 
De nieuwe leiders van de Democratische Republiek stapten rond in keurige donkere westerse kostuums in plaats van kleurige flamboyante wapperende gewaden van woestijn bendeleiders, zoals Kadhafi. Er was ook in velden of wegen een bedoeïenentent te bespeuren.
 
De woestijnleeuw
In 1981 gaf Anthony Quinn voor altijd gestalte met zijn rol als Omar Mukhtar in 'The Lion of the Desert' aan de guerrillaleiders van Libië. De strijd tegen het moorddadige geweld van Mussolini en de Rodolfo Graziani strijdkrachten maakte de verschrikkelijke Omar Mukhtar  tot de geestelijke vader van kolonel Muamar Kadhafi.
 
Kadhafi groeide uit tot de grote held en bevrijder van zijn bedoeïenenvolk en uiteindelijk, in zijn grootsheidswaanzin, tot de held van alle onderdrukten ter aarde. Revolutionaire Ieren in Belfast, bomexplosies in Lockerbie en aanslagen op goddeloze nachtclubs werden onderdeel van Kadhafi’s heilige oorlog. Hij aarzelde niet om de vijand, de Grote Satan, rechtstreeks in het gezicht te staren, zelfs als dat de VS was.
 
Martelaar
Naar aanleiding van een terroristische aanslag op een nachtclub in Berlijn op 15 april 1986, gaf president Ronald Reagan het bevel tot bomaanvallen op de "terroristische plaatsen" in Jamahiriya', een Kadhafi-verblijf.
 
Ongeveer zestig mensen werden gedood, waaronder een aangenomen dochter van Kadhafi. Muamar werd er alleen maar door verheven tot een onsterfelijke martelaar die fier stond tussen de puinhopen met het verscheurde lijk van zijn dochter in de armen. Maar de stoere held van het volk, de Salomon van vrede, voorspoed en wijsheid, groeide uit tot een bloeddorstige geldgierige tiran. Zijn zonen regeerden het geknechte volk, als de onverzoenlijke Rechabeam, met knoet en gesel, en sluisden honderden miljarden naar off-shore rekeningen via constructies in Amsterdam, trustkantoren op Curacao en banken in Oostenrijk.
 
VOC-mentaliteit
Pecunia non olet - geld stinkt niet - was en bleef echter het Vespasiaanse devies van de handelsnatie der Lange Landen. Oilinvest en Greensteam BV op de Strawinskylaan in Amsterdam faciliteerden de Kadhafi-clan maar wat graag bij de bouw van de langste onderzeese pijplijn ter wereld, terwijl Haskoning BV havens bouwde. Beide bedrijven zetten miljarden om.
 
Mohammed Magarief stapt nu aarzelend in Kadhafi’s  veel te grote sloffen. Van Damen Shipyards heeft een opdrachtje, wel acht kustwachtbootjes van 16 meter om de 2000 kilometer lange Mediteraanse kust te patrouilleren. Ook de bemanning, acht man per bootje, zal in Nederland worden opgeleid; het is nauwelijks een mega-order te noemen.
 
De rekening voor de zestig revolutiegewonden, die in Nederland verpleegd werden, is nog steeds niet geheel voldaan. Een schamele tweederde aanbetaling op de rekening van 6 miljoen, laat de meewerkende ziekenhuizen met een stuk verlies zitten.  
 
De grauwe Kadhafi-kater zal de timide Mohammed Magarief nog lang achtervolgen. Misschien moet hij toch maar eens een woestijngewaad proberen.