Privacy

3 Connecties

Organisaties

Europese Unie (EU)

Werkvelden

Banken Privacy
18 Bijdragen

Nieuwe Europese regelgeving verplicht banken om straks de betaalgegevens van hun klanten aan derden door te geven. Daar mogen ze echter geen geld voor vragen. Jan Dwarshuis ziet wel een verdienmodel voor banken in het tegenovergestelde: het heel goed beschermen van de privacy van hun klanten. Dat wordt ook steeds noodzakelijker.

Vanwege nieuwe Europese regelgeving (PSD2) zijn banken straks verplicht betaalgegevens van hun klanten te leveren aan derden als die daarom vragen. De rekeninghouder moet hier overigens wel toestemming voor geven. Achter deze mogelijke vrijgave van uw betaalgegevens gaat een innovatieve gedachte schuil. Fintech is het nieuwe toverwoord in de financiële industrie. Een gevecht om uw privacy ligt evenwel op de loer.

Doorverkopen

Banken mogen geen geld vragen voor het doorsluizen van uw gegevens, en daarmee lijkt de bank in eerste instantie op achterstand gezet. Banken zijn naarstig op zoek naar extra inkomsten, ook al zorgt een aantrekkende rente voor meer financiële mogelijkheden. Aan de andere kant schieten verschillende fintechbedrijven als paddestoelen uit de grond. De consument wordt vervolgens geconfronteerd met een wirwar aan nieuwe algemene voorwaarden, die voor een leek ‘abacadabra’ zijn. Tekenen bij het kruisje is niet vanzelfsprekend en blind varen op de toezichthouder is geen optie.

Privacy

Privacy is sowieso al een gevoelig onderwerp wanneer u met uw mobieltje de wijde wereld intrekt. De mobiele telefoon kan steeds meer, en de mogelijkheden zullen alleen maar toenemen. De kans op ongelukken is groot en daar komt eerdaags dus een factor bij: het vrijgeven van uw betaalgegevens. Het is opeens niet zo’n gekke gedachte om zulke extreem gevoelige informatie in een ordner op te bergen en veilig in een kluis te bewaren.

Ik zou als bankbestuurder behoorlijk onrustig worden van deze ontwikkelingen

Veel fintech-oplossingen klinken heel aantrekkelijk, en het gemak staat bij veel oplossingen voorop. Toch zou ik als bankbestuurder behoorlijk onrustig worden van deze ontwikkelingen. Immers, het beschermen van privégegevens is van oudsher één van de kerntaken van een bank. In Zwitserland gaat men op dat vlak qua regelgeving nog een stap verder nog een stap verder dan in Nederland, maar dit geheel terzijde.

Bescherming

De bank zou een voorname rol kunnen spelen in het beschermen van de privacy van haar (rijke) klanten. Dienstverlening op het vlak van bescherming van privacy is over het algemeen peperduur, maar een bank kan het voortouw nemen omdat ze in staat is om dit soort dienstverlening betaalbaar aan te bieden. Het voordeel daarbij is dat de bank — naast alle hightech-snufjes — toch persoonlijk contact houdt met de klant.

De digitale revolutie is niet te stoppen, hetgeen een uitstekende ontwikkeling is. Toch doen consumenten er verstandig aan om hun privacy extra te beschermen. Er zijn genoeg voorbeelden waarbij digitale onnozelheid tot onomkeerbare (reputatie)schade heeft geleid. Het wordt tijd dat de bank op het gebied van privacy voor u een financieel speciaal-brood gaat bakken in plaats van een half gesneden wit.

Rest mij u een goed weekend te wensen.

Over de auteur

Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees verder Inklappen