Productieverschuivingen

De industriële productie in de Verenigde Staten blijft achter bij de verwachtingen. Amerikaanse bedrijven produceren minder dan ze zouden kunnen produceren, en dat vindt Jan Dwarshuis een verontrustende ontwikkeling — met name omdat de achterliggende oorzaken ervan hem onduidelijk zijn.

Beleggers meten de stand van de economie met verschillende parameters. Sommige kenmerken van de economie zijn echter dusdanig opgerekt dat verschillende investeerders hier vraagtekens bij zetten. Daarnaast lijken sommige parameters zich anders te ontwikkelen dan voorheen. Het productiecijfer is zo'n parameter die aan het veranderen is. Onlangs publiceerden de Verenigde Staten teleurstellende productiecijfers. Veel beleggers onderschatten het effect daarvan.

Verandering

De wereld verandert in een rap tempo. Alleen al de opkomst van de millennials en de vergrijzing van de baby boomers zorgt voor grote verschuivingen in de economie. Bedrijven proberen uiteraard op dit soort ontwikkelingen in te spelen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Aan de ene kant krikken bedrijven de marges op en aan de andere kant laten ze te vaak te veel medewerkers op de loonlijst staan die te weinig productief zijn.

Een land dat steeds minder goederen produceert zal minder goed in staat zijn om fors te groeien

Dienstverlening

Met name in de Verenigde Staten speelt de factor dienstverlening een steeds grotere rol in de economie. Kritische beleggers zijn van mening dat dit voor de lange termijn een negatieve ontwikkeling is. Immers, een land dat steeds minder goederen produceert en steeds meer leunt op dienstverlening, zal minder goed in staat zijn om fors te groeien. Daarbij is het van belang dat het onlangs bewierookte arbeidscijfer in de VS bevestigt dat het effect van de nieuwe — slecht betaalde — banen op de economische groei zeer beperkt is. En of de millennials de economie op de langere termijn draaiende zullen houden, is nog maar zeer de vraag.

Ruimte

Het lijkt er op dat er in de Amerikaanse economie, de grootste ter wereld, genoeg ruimte is voor extra productie, maar dat deze — om welke reden dan ook — onbenut blijft. Daarnaast is het opvallend dat tijdens de laatste expansie in de VS de industriële productie is achtergebleven. Dit is een bevestiging van het beeld waarin bedrijven genoeg ruimte hebben voor uitbreiding, maar kennelijk hun goederen niet voldoende aan de man weten te brengen.

De verschuivingen qua productie roepen derhalve meer vragen op dan ze beantwoorden. In menig winkelstraat zijn we getuige van verschuivingen, maar een helder antwoord op de vraag waardoor die veroorzaakt worden is helaas nog niet te geven. Feit is dat veel bedrijven een gezonde winstmarge laten zien, die eigenlijk niet past bij het neutrale en zelfs licht afkalvende beeld van de totale economie. Het vergt meer tijd en onderzoek om productieverschuivingen beter te begrijpen.

Rest mij u een goed weekend te wensen

Over de auteur

Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees verder Inklappen