'Prostituee van DNB is slechts fantast'

2 Connecties

Relaties

Rechtspraak

Werkvelden

Toezicht
13 Bijdragen

De vrouw die vorig jaar bij De Nederlandsche Bank werd ontslagen omdat ze zou bijbeunen als prostituee, ontkent dat zij dat deed. De besloten website waarop zij zich aanbood als prostituee zou slechts deel uitmaken van de 'fantasiewereld' van haarzelf en haar echtgenoot. Zij eiste ruim twee ton ontslagvergoeding van DNB.

Dat blijkt uit een geanonimiseerd vonnis dat vorig jaar november is uitgesproken, maar pas vorige week online is gezet. De vrouw kwam in april in het nieuws toen zakenblad Quote onthulde dat zij naast haar functie als toezichthouder bij DNB op de trustkantoren, zichzelf ook verhuurde als prostituee, onder de bijnaam Conchita van der Waal. Toen er wat 'expliciete plaatjes' van haar naar haar werkgever werden opgestuurd, zou DNB een ontslagprocedure hebben ingezet, zo meldde Quote. Het zakenblad baseerde zich onder meer op anonieme bronnen en op interviews met twee blootblaadjes, waarin zij zou hebben toegegeven zich te prostitueren. Ook citeert Quote de tarieven die zij op haar besloten website rekent. 'Maar Conchita is het geld meer dan waard, begrijpen we uit internetrecensies. We zien dat ze in 2014 door het betalende publiek zelfs werd uitgeroepen tot een-na-beste onafhankelijk werkende escort van Nederland,' schrijft het zakenblad. De smeuïge zaak werd breed uitgemeten in de media en trok zelfs internationaal de aandacht. Niet alleen de Daily Mail kopte 'Dutch banker fired after she is exposed as a dominatrix prostitute who described herself as a ''high class nymphomaniac'' and earned 10,000 euro a week dressing up as a Nazi and whipping men,' maar ook het gerespecteerde The Economist stond uitgebreid stil bij het verhaal. De toezichthouder die erop moet toezien dat de financiële wereld zich aan de regels houdt, blijkt het zelf niet zo nauw te nemen met de regels, was de teneur van de reacties. Het stak in de financiële sector des te meer, omdat DNB en andere financiële toezichthouders de laatste jaren steeds strenger zijn geworden voor banken en verzekeraars: banken moeten risico’s in kaart gebracht, verzekeraars moeten risico’s terugbrengen, en dat terwijl er bij DNB jarenlang een integriteitsrisico ongecontroleerd kon rondlopen, was de redenatie. Hoongelach viel de toezichthouder ten deel. De moraalmeester was ontmaskerd.
'Geheime betaalde nevenactiviteiten in de prostitutie maken je chantabel'
Dat 'Conchita van der Waal' zichzelf prostitueerde werd bij gebrek aan tegengeluid voor waarheid aangenomen: Quote meldde dat zij niet wilde reageren op het verhaal, en ook DNB onthield zich van commentaar. Wel erkende de toezichthouder tegen het zakenblad dat er iemand was ontslagen vanwege een integriteitskwestie, en werd intern de mededeling gedaan dat 'geheime, betaalde nevenactiviteiten in de prostitutie je chantabel [maken],' zo meldde De Volkskrant.

'Geen tijd voor prostitutie'

Maar uit het vonnis blijkt dat de medewerkster stellig ontkent prostituee te zijn ('daarvoor zou zij helemaal geen tijd hebben'), en dat ook haar werkgever daar geen sluitend bewijs voor heeft kunnen vinden. 'De website, het bedrijfsplan [waarover zij vanaf haar DNB-mailadres mailde met haar man, red.] en de andere ogenschijnlijk aan prostitutie gerelateerde documenten en berichten maakten allemaal deel uit van de fantasiewereld van haar echtgenoot, althans van haar echtgenoot en haarzelf,' citeert de rechter haar verdediging. 'Haar echtgenoot en zijzelf kunnen worden aangemerkt als 'swingers' met de daarbij behorende – ook seksuele – levensstijl. De website was slechts door middel van een code en niet openbaar toegankelijk.' Die seksuele fantasie, in combinatie met het swingersbestaan, zou volgens haar verdediging dus een eigen leven zijn gaan leiden.  Ook De Nederlandsche Bank houdt, getuige het vonnis, een slag om de arm. 'DNB stelt hiertoe dat [...] [verweerster] een bijbaan heeft in de prostitutie, althans dat zij naar buiten toe de schijn wekt dat dit het geval is.' DNB had kennelijk geen bewijs van betalingen gevonden. Desondanks ziet de toezichthouder genoeg redenen om haar te ontslaan. 'Zij heeft de interne regels van DNB ten aanzien van het gebruik van bedrijfsmiddelen, nevenactiviteiten en het voorkomen van reputatieschade geschonden. Zij is daardoor chantabel, en doordat een en ander bij derden bekend is geworden heeft DNB ook reputatieschade geleden.'

'Ernstig tekort geschoten als werknemer'

Hoewel ook de rechter in het midden houdt of de medewerkster een prostituee is, kent hij het ontslag toch toe. 'Gelet op bovenbedoelde omstandigheden, in samenhang bezien, staat voldoende vast dat [verweerster] zich heeft gedragen op een wijze waaruit derden de conclusie kunnen trekken dat zij zich actief bezighoudt met prostitutie-activiteiten. Voorts staat voldoende vast dat die omstandigheden voor derden kenbaar waren en dat voor die derden ook kenbaar was welke functie [verweerster] had bij DNB. Door toedoen van [verweerster] heeft bij derden derhalve het beeld kunnen ontstaan – en is ook het beeld ontstaan – dat [verweerster] actief betrokken is bij prostitutie en tevens een hoge functie heeft bij DNB. Ook indien – zoals [verweerster] aanvoert – zij zich nimmer daadwerkelijk met prostitutie heeft bezig gehouden en alle activiteiten slechts dienden om een fantasie uit te leven, maakt dit beeld [verweerster] chantabel.' Zij is 'ernstig tekortgeschoten als werknemer,' oordeelt de rechter daarnaast. Uit het vonnis blijkt daarnaast dat de medewerkster zich beroept op haar arbeidsongeschiktheid, en de ontslagbescherming die zij daardoor zou genieten. Maar de rechter ging daar niet in mee. Ook zette de rechter een streep door de eis van 221.137,40 euro ontslagvergoeding. De advocaat die de medewerkster bijstond, J.W. Landman, wilde niet ingaan op het vonnis en wilde bevestigen, noch ontkennen dat hij de advocaat is in deze zaak (bij de Orde van Advocaten is echter maar één J.W. Landman bekend). Ook DNB wilde niet verder reageren op het vonnis.