PvdA verklaart het (linkse) Lombard Street rapport van de PVV de liefde

5 Connecties

Onderwerpen

Plasterk Lombard Street Research Samsom

Organisaties

PVV PvdA

PvdA omarmt de economische onderbouwing van het rapport van Lomard Street Research dat stelt dat bezuinigingen in Duitsland en Nederland averechts werken.

Lombard Street Research heeft zijn rapport over Nederland en de euro geschreven in opdracht van de PVV, maar de PvdA is de eerste partij die de economische onderbouwing van dit rapport omarmt. Met het nieuwe standpunt dat Nederland niet tegen heug en meug het begrotingstekort tot onder de drie procent moet terugbrengen in 2013, heeft de PvdA de analyse van Lombard Street overgenomen.

Wortel van het kwaad
Het Londense financiële onderzoeksbureau heeft vorige week twee rapporten voor de PVV uitgebracht. De samenvatting die zoveel publiciteit trok, bevat de argumenten op grond waarvan Wilders kon zeggen dat Nederland er goed aan doet de gulden opnieuw in te voeren. Het achterliggende rapport is alleen op internet beschikbaar en analyseert de oorzaken van de crisis in de eurozone. Dit is een economisch verhaal en Lombard Street neemt hierin een radicaal ander standpunt in dan gangbaar is in het eurodebat. De crisis van de eurozone is volgens de Britse analisten geen begrotingsprobleem maar een probleem van economische onevenwichtigheid.

De wortel van het kwaad ligt volgens Lombard Street niet in de onhoudbare overheidsschulden van de Zuid-Europese landen, zoals de Brusselse (en Duits/Nederlandse) orthodoxie wil. De eurocrisis draait om de tekorten en overschotten op de betalingsbalans van de eurolanden. Duitsland en Nederland hebben overschotten – deze economieën sparen meer dan ze besteden – de Zuid-Europese landen hebben tekorten – ze geven meer uit dan ze verdienen. De oplossing is volgens Lombard Street niet dat tekortlanden drastisch bezuinigen, want dat leidt tot diepere economische krimp, maar dat overschotlanden, Duitsland en Nederland dus, hun economieën stimuleren en meer uitgeven.

Keynes
Dit standpunt is in lijn met een lange Britse traditie. Bij de totstandkoming van het na-oorlogse internationale financiële stelsel in 1944 deed John Maynard Keynes een poging om de verantwoordelijkheid voor de internationale economische stabiliteit bij de overschotlanden – indertijd de Verenigde Staten – te leggen en de verplichtingen tot aanpassing van tekortlanden – toen Groot-Brittannië – te beperken. Het pleidooi van Keynes haalde het niet bij de oprichting van het Internationale Monetaire Fonds. Later, toen de Verenigde Staten zelf een chronisch tekort op hun betalingsbalans kregen, hielden Amerikanen in internationale fora hetzelfde pleidooi: Amerika moest zijn tekort niet terugdringen, overschotlanden (Japan, Duitsland, China) moesten hun vraag stimuleren.
Ditzelfde standpunt wordt aangehangen door Martin Wolf, de columnist van de Financial Times, en de Amerikaanse econoom Paul Krugman. In Nederland klinkt het door in de  opvattingen van de hoogleraren Alfred Kleinknecht en Ewald Engelen.
En nu dus ook bij de PvdA van Diederik Samsom en Ronald Plasterk.

 

Nu net zo links als de PVV


PVV kiest voor links verhaal, PvdA nu ook
De redenering van Lombard Street gaat als volgt. Duitsland en Nederland hebben de lonen gematigd, de koopkracht onderdrukt en hun concurrentievermogen versterkt. Hun economieën floreren door export. Er is sprake van onderbesteding, de binnenlandse vraag blijft achter. De spaaroverschotten in deze landen zijn groter dan de overheidstekorten. Anders gezegd: een overschot op de betalingsbalans. Dat geld moet ergens naar toe en het stroomt naar de zuidelijke eurolanden, want daar is sprake van het spiegelbeeld: forse loonstijgingen, spaartekorten, overbesteding, verlies aan concurrentiekracht en handelstekorten. Binnen een muntunie waarin aanpassing van de wisselkoersen is uitgesloten, moet deze spagaat wel leiden tot ontwrichtingen – de crisis van de eurozone.
Als dit het probleem is, ligt de oplossing voor de hand: in overschotlanden moeten de lonen omhoog, de koopkracht gestimuleerd. De overheid moet niet bezuinigen, maar de bestedingen aanwakkeren. Dit leidt tot hogere economische groei, de overschotten op de betalingsbalans nemen af en – spiegelbeeld – daardoor lopen de tekorten van de andere landen in de muntunie vanzelf terug.

Deze visie van Lombard Street heeft de PVV overgenomen, ook al ontgaan Wilders vermoedelijk de economische finesses van de redenering. Dat is op zich al opmerkelijk: de PVV kiest voor een ouderwets links verhaal: Nederland moet niet bezuinigen maar besteden. Niet de ‘zondige’ Grieken en Portugezen, maar de zuinige Duitsers en Nederlanders hebben schuld aan de eurocrisis. Opmerkelijker is dat de PvdA het gangbare Nederlandse standpunt dat de eurocrisis een kwestie van gebrek aan begrotingsdiscipline is, bij monde van Plasterk en Samson heeft losgelaten en de omstreden economische visie van de Britse adviseurs van de PVV heeft overgenomen.