Raadspensionaris Hommen

4 Connecties

Relaties

Johand de Witt Volkswoede

Personen

Jan Hommen

Organisaties

ING

Het lot van Jan Hommen is volgens columnist Peter Verhaar bijna te vergelijken met dat van raadspensionaris Johan de Witt. Beide hadden last van een volksoproer waar de politiek munt uit sloeg.

ING baas Hommen heeft hard kennis gemaakt met de vox populi. Onder druk van de publieke opinie - "wij hebben onvoldoende ingeschat welk signaal hiervan uitgaat naar de Nederlandse samenleving" - heeft de Raad van Bestuur haar bonus teruggegeven.

Hiermee treedt Hommen in de voetsporen  van Raadspensionaris Johan de Witt. De parallellen zijn opvallend. De Witt, geen familie van SP'er Jan de Wit, van de commissie de Wit, werd in het rampjaar 1672 door een woedende volksmenigte gelyncht en opengesneden opgehangen aan het Haagse Groene Zoodje. En dat terwijl de Witt, regent en koopman, net de Nederlandse staatsfinanciën op orde had gebracht!

 

Moordpartij
Reden voor moordpartij? De Witt, een van de grondleggers van de levensverzekeringswiskunde, had berekend dat de uitkeringen door de Staat op lijfrentes veel te hoog waren en had de uitkeringen verlaagd (een leerzaam boekje). Een soort woekerpolis 'avant la lettre'. Hommen had het dus kunnen weten, zeker toen zijn NN verzekeringsmannetje in 2e kamer zei dat ' hij ook een woekerpolis heeft en niet wist dat de kosten zo hoog waren'.

Net als de Witt heeft Hommen het sentiment onder het volk niet aangevoeld. En net als de Witt heeft Hommen het populisme van de politiek onderschat. Kamerlid van Vliet van de PVV zag zijn kans schoon en wil nu alle bonussen met terugwerkende kracht vanaf 2008 afpakken, ook van Henk & Ingrid, die uw geld tellen aan de balie. PVDA, GL en SP steunden de motie. Dat heet wraak nemen. Wat laat de kamer zich hier kennen zeg. Zeg maar dag met je handje tegen een betrouwbare overheid.

 

Hommen had gelijk
Ach, ach onderschat de politiek niet. De kamer heeft de hele boterberg op haar hoofd. Zij is volledig bij zinnen akkoord gegaan met de Code banken (op SP na) en probeert nu haar stoepje schoon te vegen en we trappen er allemaal in (zie hier, hier).


Hommen had gelijk. Hij heeft juridisch recht op de bonus. Hij heeft ING weer op de rails gezet en ING maakt winst en betaalt staatssteun terug met hoge rente. Maar hij had geen slappe knieën moeten hebben en de bonus niet moeten teruggeven.

Of hij de bonus had moeten accepteren is heel ander verhaal. Het is 'een beetje dom' en Hommen had moeten weten dat bonussen zeer gevoelig liggen. Maar het is voor mij een ethischekwestie. Al die verontwaardigde burgers moeten dan hun rekening opheffen en naar andere bank of verzekeraar gaan. En dan niet 1000 mensen, kom op zeg, ING heeft 9 miljoen rekeninghouders. Maar dat kun je vergeten. Want al die boze burgers willen wel een lage hypotheekrente, een hoge spaarrente of 100 'lousy' rentepunten. En gisteren was weer een heel stadion gevuld met oranje - ING leeuw - jasjes. Een volk krijgt de bank die het verdient.

Ik heb wel een suggestie voor Hommen en zijn vrienden. ING wil blijkbaar een rol spelen in de maatschappij, kijk hier. Had een mooi gebaar geweest. Dit doel was wellicht nog beter geweest. ING heeft in Japan een levensverzekeringsclub. Ik kan mij voorstellen dat deze dochter enige financiele en morele steun kan gebruiken.