Rabo Vastgoedgroep: waar zit de pijn? [GRAPHICS]

4 Connecties

Relaties

Bert Bruggink Financiële sector

Organisaties

Rabobank

Werkvelden

Vastgoed

In het eerste halfjaar van 2014 trof Rabobank een voorziening van 1,2 miljard euro. De helft hiervan was te wijten aan slechte kredieten in het commercieel vastgoed. Waar zit de pijn in Rabo Vastgoedgroep?

Donderdag presenteerde Rabobank de resultaten van het eerste halfjaar van 2014. De bank behaalde een nettowinst van 1,1 miljard euro, maar zag zich genoodzaakt een voorziening van 1,2 miljard euro te treffen. Ongeveer 600 miljoen euro is toe te rekenenen aan slechte leningen in het commercieel vastgoed, met name in de Nederlandse markt. Mede vanwege de hoge waardeveranderingen boekte Rabo Vastgoedgroep een negatief resultaat van 90 miljoen euro. Wel is dit verlies een stuk lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de eerste zes maanden van 2013 maakte de vastgoedtak 189 miljoen euro verlies, wat aan het einde van het jaar op was gelopen tot een recordverlies voor de Rabo Vastgoedgroep van 817 miljoen euro. Volgens chief financial and risk officer (CFRO) Bert Bruggink doet de binnenlandse vastgoedmarkt het nog altijd slecht. En dit zal bovendien nog wel even zo blijven volgens de financiële man. ‘De problemen zullen de komende 12 tot 18 maanden nog voortduren. Wij verwachten een omslagpunt in de loop van 2015, dan zal het herstel zichtbaar zijn.’ Rabo-dochter FGH Bank is met een kredietportefeuille van 19,6 miljard euro de grootste vastgoedfinancier van Nederland, vorig jaar moest de bank fors afwaarderen op grondposities en besloot bovendien MAB Development af te bouwen en te stoppen met de ontwikkelingen van commercieel vastgoed. Waar zit de pijn in Rabo Vastgoedgroep?

Resultaten

De onderstaande grafiek laat de resultaatontwikkeling van Rabo Vastgoedgroep vanaf 2006 zien. Klik rechtsboven om te wisselen tussen het nettoresultaat per eerste halfjaar en per volledig boekjaar. In 2012 boekte Rabo Vastgoedgroep voor het eerst een negatief resultaat, ondanks dat er over de eerste zes maanden nog een winst van 41 miljoen werd behaald. Volgens Rabo was het verlies van 817 miljoen euro in 2013 voornamelijk veroorzaakt door forse afwaarderingen op grondposities. Hier was in 2014 (nog) geen sprake van.

Commercieel vastgoed Nederland

Volgens Rabobank is bijna de helft van de getroffen voorziening in 2014 is veroorzaakt door commercieel vastgoed, waarvan het merendeel voortkomt uit de Nederlandse markt. In totaal heeft Rabo een Nederlandse kredietportefeuille van 27,5 miljard euro, bestaande uit beleggingsvastgoed en projectontwikkeling. In de grafiek hieronder is de verdeling te zien tussen de vastgoedportefeuille van het binnenlandse retailbedrijf en die van Rabo Vastgoedgroep (FGH Bank).   Vastgoedfinancier FGH Bank, onderdeel van Rabo Vastgoedgroep, is goed voor bijna twee derde van de Nederlandse commercieel vastgoed kredietportefeuille. Vanwege de verslechterde situatie op de vastgoedmarkt zijn de onvolwaardige kredieten ten opzichte van het totaal aan leningen van FGH Bank sinds 2012 sterk opgelopen. Als gevolg hiervan zijn ook de voorzieningen sinds 2012 gestegen. De waardeveranderingen bleven hoog, met een uitschieter in 2013 vanwege de afwaarderingen op grondposities.

Binnenlandse problemen

In het eerste half jaar van 2014 bedroegen de waardeveranderingen van Rabo Vastgoedgroep 358 miljoen euro, bijna een verdubbeling van de waardeveranderingen van 189 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De totale kredietportefeuille bedroeg 19,6 miljard euro, waarvan zo'n 16,8 miljard euro financiering van Nederlands commercieel vastgoed betreft. De meeste pijn zit hier. Van het totaal van 358 miljoen euro aan waardeveranderingen van de Rabo Vastgoedgroep is 356 miljoen toe te rekenen aan de binnenlandse kredietportefeuille.
  Op de foto Huize Hoevelaken, het hoofdkantoor van Rabobank Vastgoedgroep.