Vastgoed drukt het resultaat van Rabobank

5 Connecties

Relaties

Libor Ledencertificaten Financiële sector

Organisaties

Rabobank

Werkvelden

Vastgoed

Vandaag presenteerde de Rabobank de halfjaarcijfers 2013. Vanwege de hoge waardeveranderingen daalde de nettowinst met 14 procent en de Rabo Vastgoedgroep boekte een verlies van bijna 200 miljoen euro. Daarnaast zag de bank zich genoodzaakt een voorziening te nemen voor de naderende Libor-boete.

Vandaag presenteerde de Rabobank de resultaten over het eerste halfjaar van 2013. De bank maakte een nettowinst van 1,1 miljard euro, 14 procent lager dan in de eerste zes maanden van 2012.  De daling is voornamelijk veroorzaakt door aanhoudende waardeveranderingen van kredieten en vastgoedleningen. ‘Waardeveranderingen drukken een stempel op de resultaten’, aldus bestuursvoorzitter Piet Moerland tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers.  Deze bedroegen in totaal 1,1 miljard euro, goed voor de helft van het brutoresultaat in het eerste half jaar. De pijn zit voornamelijk geconcentreerd in de Rabo Vastgoedgroep. Deze wordt getroffen door de slechte omstandigheden op de Nederlandse vastgoedmarkt. De dochter maakte een verlies van 198 miljoen euro, een daling van 250 miljoen vergeleken met het voorafgaande jaar.  De rode cijfers kwamen tot stand door de omvangrijke afwaarderingen op grondposities (113 miljoen euro) en de waardeveranderingen van commercieel vastgoed (293 miljoen euro). In totaal heeft de Rabobank een vastgoedportefeuille van ruim 29 miljard euro.  

Lokale Rabobanken

Eerder deze maand maakte de bank bekend dat 43 lokale Rabobanken onder verscherpt toezicht zijn geplaatst en dertig onder lichte curatele, waarmee de afbraak van het coöperatieve model vorm lijkt te krijgen.  In totaal zijn er 136 lokale Rabobanken. De 43 banken hebben de administratie of financiën niet op orde, hebben te hoge kosten of behalen onvoldoende winst. Volgens Moerland doet het hoofdkantoor regelmatig inspecties en controles bij lokale banken. Als er problemen zijn, komt de lokale bank met een verbeterplan en neemt vervolgens maatregelen. ‘Het systeem werkt al jaar en dag uitstekend’. Ook is het volgens de bestuursvoorzitter ‘nog nooit voorgekomen dat een lokale bank failliet is gegaan.’ Welke banken onder verscherpt toezicht zijn geplaatst, is onbekend. Moerland: 'Ik kan niet zeggen om welke banken het gaat, want het gaat om toezichtvertrouwelijke informatie'. Maar, zo meldt CFO Bert Bruggink, er zijn geen banken die solvabiliteitsproblemen hebben.  

Voorziening voor Libor boete

De Rabobank hangt een miljoenenboete boven het hoofd vanwege het aandeel in de Libor-fraude, waarbij banken doelbewust de belangrijkste interbancaire rente manipuleerden. Moerland verwacht dat de onderzoeken van de autoriteiten in het komende jaar worden afgerond. Gezien de huidige bevindingen van deze onderzoeken, denkt de bestuursvoorzitter dat het tot een schikking gaat komen. De Rabobank neemt daarom voorzorgsmaatregelen: 'Aangaande de onzekerheid over het moment van de afrondingen, hebben we een schatting gemaakt van het totaalbedrag van de schikking. Hiervoor hebben we een voorziening genomen.' Over de hoogte van de voorziening voor de Libor boete wil Moerland geen uitspraken doen.  'We willen afsturen op een integrale afronding van het dossier. Dit is de schatting die we met de kennis van dit moment zo goed mogelijk kunnen maken. In het belang van de bank kunnen we op het bedrag niet ingaan.'  

Eigen vermogen

Naast de interne problemen, waaronder ook de volledig uit de hand gelopen bestuursruzie, kwam ook de kapitaalpositie van de Rabobank ter sprake door de verkoopgolf van de ledencertificaten. Tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers maakte de bank bekend het aandeel van de Rabobank ledencertificaten in het eigen vermogen af te bouwen. Wel ontvangen certificaathouders een hogere driemaandelijkse vergoeding. In het afgelopen half jaar heeft de bank voor 400 miljoen euro aan certificaten teruggekocht. Hierdoor is het totale aandeel van de ledencertificaten in het eigen vermogen gedaald tot 6,24 miljard euro. De kapitaalpositie verbeterde in de afgelopen zes maanden. De kapitaalratio steeg met 1,1 procentpunt naar 18,7 procent en ook de core tier-1 ratio ging licht omhoog met 20 basispunten.