Rabobank hengelt naar pensioenpot

2 Connecties

Organisaties

Rabobank

Werkvelden

Hypotheken
2 Bijdragen

Wientjes' Oranje-plan krijgt een staartje: Rabobank is een rondje pensioenfondsen aan het doen om te peilen of ze geld willen steken in Nederlandse hypotheken.

VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes ontvouwde eerder deze week in het FD zijn financiële Oranje-plan waarin hij een beroep doet op pensioenfondsen om een deel van hun gelden naar de woningfinanciering te laten vloeien. De pensioenfondsen reageerden toen afwijzend, want ze wilden niet gedwongen worden ergens in te beleggen. Wientjes opperde tevens de mogelijkheid om hypotheken te securitiseren en vervolgens door te verkopen aan pensioenfondsen, maar  Rabobank wil enkel complete hypotheken overdragen.

Rabo-Bestuursvoorzitter Piet Moerland start vandaag op de voorpagina van het FD een offensief om de gegarandeerde cash inflow tot stand te brengen. “Het moet marktconform” en “we moeten om de tafel met de pensioenfondsen. Er zijn win-winsituaties te bereiken,” aldus Moerland die ook sprak over een “oranje oplossing”.

Financieringsgat
De kapitaalbehoefte van Nederlandse banken is groot, want ze hebben naar verhouding bijna twee keer zoveel woningkredieten (circa € 650 miljard) als spaargeld (circa € 350 miljard) op de balans. Een jaar geleden wees de Nederlandsche Bank (DNB) er al op dat daardoor de banken te afhankelijk zijn van de grillige kapitaalmarkt. “Het financieringsgat in Nederland is groter dan waar ook ter wereld,” zei Moerland dan ook gisteren tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers. “Dat gat breekt ons op. Tot nu toe hebben Nederlandse banken, en zeker Rabo, weliswaar nog voldoende toegang tot de markt, maar dat gaat misschien niet tot in lengte van jaren door,” aldus de bestuursvoorzitter die eerder deze week zijn bank vier plaatsen zag dalen in de lijst van meest veilige banken opgesteld door het tijdschrift Global Finance.

 

"Hypotheken zijn veilig"
Moerland wijst in het FD erop dat Nederlandse hypotheken veilig zijn. Rabobank zou op haar totale portefeuille hypotheken slechts een verlies hoeven te nemen van 0,04 procent. Moerland geeft aan in gesprek te zijn met pensioenfondsen, en wees er daarbij op de van oudsher nauwe contacten met het ABP en Zorg en Welzijn. Tot concrete resultaten heeft dat nog niet geleid.
 

Bron: FD