Rabobank koopt grootschalig ledencertificaten terug

3 Connecties
5 Bijdragen

De Rabobank maakte tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers bekend dat ze meer ledencertificaten heeft teruggekocht.

De Rabobank heeft in de eerste helft van 2013 voor ruim 400 miljoen euro aan Rabobank ledencertificaten van houders overgenomen. De bank zal in de komende periode het aantal uitstaande certificaten verder gaan afbouwen. De ledencertificaten tellen mee bij het eigen vermogen van de Rabobank, dat als gevolg hiervan daalt. Wel zal de bank bestaande certificaathouders een hogere driemaandelijkse vergoeding uitkeren. Leden en personeel van de Rabobank kunnen beleggen in de ledencertificaten. Deze zijn uitgegeven tegen een nominale waarde van 25 euro en keren een driemaandelijkse vergoeding uit met een minimale waarde van 5 procent. De ledencertificaten kwamen de afgelopen periode in opspraak, door een sterke toename van het handelsvolume. De verkoopgolf was volgens de Rabobank veroorzaakt door de redding van SNS en banken op Cyprus. De negatieve berichtgeving in verschillende media heeft volgens de bank ook bijgedragen aan een verdere stijging van het aanbod van ledencertificaten.

Uitstaande ledencertificaten omlaag

Om de verhandelbaarheid van de certificaten te garanderen, heeft de bank een terugkoopfonds. De Treasury Stock heeft een plafond van 1 miljard euro. Tot dit bedrag kan de Rabobank certificaten overnemen van houders. Eind juni bedraagt de Treasury Stock 602 miljoen euro. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers maakte de bank bekend dat zodra de maximale omvang van de opkoopfaciliteit bereikt is, de Rabobank de daarin opgenomen certificaten zal laten vervallen. 'De Rabobank wil het aandeel ledencertificaten in totale kapitalisatie van de bank terugbrengen naar een meer passend bedrag', aldus CFO Bert Bruggink tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers. Hoeveel ledencertificaten de bank precies zal terugkopen is onbekend. Momenteel bedragen de certificaten 3 procent van de kapitaalratio van 18,7 procent op dit moment, de bank wil dit relatieve aandeel terugbrengen naar 2 procent van de geambieerde 20 procent kapitaalratio in 2014.

Hogere vergoeding

Wel gaat de driemaandelijkse vergoeding omhoog. Certificaathouders ontvangen vanaf nu 1,30 euro per kwartaal in plaats van 1,25 euro. De verhoging van de vergoeding staat volgens de bank niet in verband met het voornemen de uitstaande certificaten terug te kopen. Volgens Bruggink hangt het samen met de nieuwe provisieregels voor beleggingsproducten. 'Nu hebben alle beleggingsinstrumenten een fee, dat compenseren we door het hogere dividend. Per saldo zijn de ledencertificaten daarom nog een provisievrij product.'