Rabobank moet nodig een échte beursnotering hebben

4 Connecties

Onderwerpen

Aandelen Beurs Certificaten

Organisaties

Rabobank
15 Bijdragen

Rabobank heeft op 16 januari jl. zijn kapitaalpositie met 1,5 miljard euro versterkt via de uitgifte van een nieuwe lening verdeeld in certificaten. Deze certificaten verschillen in de praktijk weinig van de aandelen die worden uitgegeven door beursgenoteerde banken. Zo heeft Rabobank wel de lusten, maar niet de lasten van een beursnotering. Dat moet anders.

Zoals verwacht moet Rabobank haar kapitaalpositie dringend versterken. De zwakste van de drie Nederlandse grootbanken voldoet, na via de effectenbeurs met een nieuwe eeuwigdurende lening 1,5 miljard euro te hebben opgehaald, naar eigen zeggen nu aan de kapitaaleisen. Dat brengt het totaalbedrag aan verhandelbare certificaten van Rabobank op circa 7,5 miljard euro. Dat zou betekenen dat zo'n 18 procent van het eigen vermogen van de hele Rabobank Groep verhandelbaar is, ervan uitgaande dat dit in totaal ongeveer 41 miljard euro bedraagt. Het is daarom de hoogste tijd dat Rabo naast de lusten, ook alle lasten van een formele beursnotering gaat dragen.

Het is de hoogste tijd dat Rabo naast de lusten, ook alle lasten van een formele beursnotering gaat dragen

Alweer anderhalf jaar geleden voorspelde ik op FTM  dat Rabobank vanwege haar kapitaaltekort onvermijdelijk aan het voorsorteren was op een beursgang. Al heeft de bank dat vervolgens in alle toonaarden ontkend, is het inmiddels de facto dus toch zo ver — ook al blijft Rabobank zelf koketteren met haar status aparte als coöperatie en met het zogenaamd creëren van ledenwaarde in plaats van aandeelhouderswaarde. In mijn column Rabobank wijzigt koers onder valse vlag van december 2015 legde ik al uit dat van de oorspronkelijke coöperatie in essentie niets meer over is.

De extra opgehaalde 1,5 miljard euro wordt verdeeld over vele ‘diep achtergestelde’ certificaten. De daarop voorgespiegelde jaarlijkse rentevergoeding bedraagt een stevige 6,5 procent en in die prijs lijkt een forse risicopremie begrepen. Maar is dat ook zo? Hoe staat Rabobank er ten opzichte van de andere grootbanken voor? Omdat Rabo als bank formeel nu nog niet beursgenoteerd is, schittert zij in vergelijkende statistieken nogal eens door afwezigheid. Dat kan beter en moet veel transparanter.

De extra opgehaalde 1,5 miljard euro wordt verdeeld over vele ‘diep achtergestelde’ certificaten

Aandelen zonder stemrecht

Omdat de extra kapitaalbehoefte geheel via de effectenbeurs wordt ingevuld, valt moeilijk te ontkennen dat Rabobank nu in feite gewoon een bank met een beursnotering is. Natuurlijk zullen puristen claimen dat er geen verhandelbaar aandelenkapitaal is, en dat klopt als een bus. Maar nu staat er wel in totaal zo’n 7,5 miljard euro aan Rabo-certificaten uit, die zich gedragen als aandelen zonder stemrecht. De belegger in zulke certificaten ziet voor eeuwig af van terugbetaling door Rabobank. Hij kan zijn belang dus slechts via de beurs weer te gelde maken en is afhankelijk van een koersontwikkeling die gerelateerd is aan de prestaties van de bank. De certificaten zijn dus niets anders dan aandelen in een nieuw jasje. Slim bedacht, maar Rabobank moet nu, net als al haar concurrenten, gewoon maximaal rendement en koerswaarde voor investeerders realiseren — exit ledenwaarde.

De beloofde hoge rentevergoeding is weliswaar vast maar wanneer Rabobank daar aanleiding toe ziet kan de betaling ervan, net als bij dividend op aandelen, definitief gepasseerd worden. En als het onverhoopt helemaal fout gaat kunnen beleggers in deze certificaten echt naar hun investering fluiten.

"Rabobank moet nu gewoon maximaal rendement en koerswaarde voor investeerders realiseren — exit ledenwaarde"

Risico

Bestaat het risico dat Rabobank de rentelast van in totaal bijna 500 miljoen euro per jaar op de certificaten een keer niet zal betalen? Als de omvang van hun eigen vermogen net aan de internationale eisen voldoet en de bank geconfronteerd zou worden met grote claims (denk aan rentederivaten) of megaboetes uit hoofde van andere malversaties, dan is dit zeker niet ondenkbaar. Daarnaast heerst er nog veel onzekerheid in de markt. Ook de boetes die banken voor diverse vergrijpen moeten ophoesten liegen er niet om. Ik zou er niet gerust op zijn.

De boetes die banken voor diverse vergrijpen moeten ophoesten liegen er niet om

Omdat er nu formeel nog geen sprake is van enig beursgenoteerd kapitaal, komt Rabobank zelden of nooit voor in vergelijkende krantenartikelen en statistieken waarin haar prestaties overzichtelijk één op één tegen andere grootbanken worden gepresenteerd. En dat terwijl, ook onder talloze particuliere beleggers, dus ruim 18 procent van het kapitaal uitstaat in vermogenstitels die door hun vorm domweg gelijkgesteld behoren te worden met aandelen.

Dezelfde regels

Rabobank zou met haar certificaten aan precies dezelfde regels en voorwaarden moeten voldoen als alle banken die via de beurs aandelenkapitaal hebben opgehaald. De wet- en regelgevers moeten zich er sterk voor maken dat hier een oplossing voor komt en dat de prestaties van deze belangrijke systeembank sneller en adequater vergeleken kunnen worden met die van hun beursgenoteerde concurrenten. Dat is zowel in het algemeen belang als in het belang van de afwegingen die beleggers maken bij hun investeringen. Bovendien is het beter voor de concurrentieverhoudingen in de sector. Wie pakt die handschoen op en zorgt ervoor dat er een level playing field wordt gecreëerd?

Michiel Werkman
Michiel Werkman
Michiel is voormalig zakelijk bankier en een van de initiatiefnemers van FinTech-startup CompanyWatch.
Gevolgd door 120 leden