Rabobank roept woede tussenpersonen op

5 Connecties

Onderwerpen

Adfiz Advies Provisieverbod

Organisaties

AFM Rabobank

Rabobank roept nog steeds irritatie bij tussenpersonen op. De bank houdt zich nog altijd niet aan de regels van het provisieverbod, stelt Adfiz, belangenbehartiger van tussenpersonen.

Rabobank ontketende begin dit jaar een relletje, door zich als enige bank doelbewust niet aan de regels te houden van het provisieverbod. Dit betekent dat diegene die advies krijgt bij het afsluiten van een “complex product” als een hypotheek, maar het product niet afneemt, niets hoeft te betalen. Deze  no cure no pay-constructie druist in tegen de uitleg die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft aan het provisieverbod, dat geldt sinds 1 januari. 

Vandaar dat de AFM druk uitoefende op Rabobank om zich aan de wet te houden. De bank ging uiteindelijk overstag en zegt nu per 30 juni een ander adviesmodel in te voeren. Tussenpersonen reageren getergd. “Adfiz verwacht dat de AFM ervoor zorgt dat de Rabobank zich per direct aan de wettelijke regels houdt”, stelt de belangenbehartiger van financieel intermediairs vandaag. De toezichthouder neemt er genoegen mee dat de bank er nog ruim vier maanden voor nodig heeft om een nota te schrijven bij advies.
 
Bovendien zet Adfiz vraagtekens bij het door Rabo in te voeren gratis gesprek “om te verkennen of het zinvol is om met elkaar een adviestraject in te gaan, door zich globaal te oriënteren op de (on)mogelijkheden van zijn of haar financiële wensen”. Ook dat zou strijdig zijn met de wet: “Wat de Rabobank oriënteren noemt is feitelijk al adviseren. Daarmee blijven bij de Rabobank het no cure no pay systeem en de prikkels om altijd een product te verkopen gewoon bestaan.”    
 
No cure no pay is uiteindelijk niet in het belang van de consument”, schreef de AFM eerder over de schermutselingen met Rabobank. “Een belangrijk reden is dat in een dergelijk model namelijk voor een adviseur een prikkel zit om altijd tot het afsluiten van een product te komen. Het afsluiten van een product is niet per definitie in het belang van de consument. Het doel van het provisieverbod is een cultuuromslag van productgedreven verkoop naar klantgerichte advisering.”
Redactie
Redactie
Gevolgd door 696 leden