Rabobank wéér op vingers getikt om gebrekkige controle op witwassen

5 Connecties

Relaties

FED Financiële sector

Personen

Wiebe Draijer

Organisaties

Rabobank

Werkvelden

Toezicht

Rabobank houdt in New York onvoldoende toezicht op mogelijke witwaspraktijken door klanten van de bank. Dat zegt de Federal Reserve Bank of New York, die snel actie van Rabobank eist. Het is al de tweede keer dat een Amerikaanse toezichthouder constateert dat de bank niet genoeg doet tegen money laundering.

Dat blijkt uit een akkoord (een zogeheten 'written agreement') dat de Federal Reserve (Fed) en Rabobank op 30 juni hebben ondertekend. De Fed maakte het document anderhalve maand geleden openbaar, maar het werd niet eerder door de media opgepikt. De stapel terechtwijzingen die Rabobank in Amerika heeft gekregen, is daarmee opnieuw gegroeid. In mei 2013 kreeg Rabobank in Roseville, Californië, een soortgelijke aanwijzing van de Office of the Comptroller of the Currency (een onderdeel van het ministerie van Financiën) omdat er niet genoeg werd gelet op mogelijke witwaspraktijken door klanten. Vijf maanden later moest de bank 800 miljoen dollar betalen aan Justitie in Amerika en aan de toezichthouder CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) betalen, omdat medewerkers van de bank jarenlang de Libor- en Euribor-rentestanden ongehinderd hebben kunnen manipuleren. Begin dit jaar meldde persbureau Bloomberg dat justitie in Amerika onderzoekt of Rabobank in Californië in 2011 en 2013 tekenen van witwassen door klanten heeft genegeerd. Dat onderzoek loopt nog steeds.

Extern onderzoek

In juni kwam daar dus de constatering van de Fed bij dat Rabobank ook in New York steken laat vallen bij het signaleren van witwassen via Rabo-rekeningen. In het akkoord dat Rabo en de Fed hebbben ondertekend, staat dat Rabobank op korte termijn een extern onderzoek moet laten doen naar de controle op witwaspraktijken. Ook moet de bank snel met plannen komen om die controle te verbeteren. Daarnaast is afgesproken dat het dossier bij Rabo-topman Wiebe Draijer op tafel moet komen te liggen, en dat de toezichthouder met grote regelmaat op de hoogte moet worden gehouden.
bank wordt er 'glashelder' op gewezen dat zij zal worden afgerekend op het tijdig en compleet informeren van de toezichthouder
Wiebe Draijer bracht vlak na het tekenen van de written agreement een bezoek aan de Fed. Hij stelde toen dat er 'een leger aan nieuwe krachten' is aangenomen om de risicobeheersing van de bank te verbeteren. Hoewel de Fed volgens Draijer 'veel positiefs heeft te melden' over Rabo, wordt de bank er volgens hem ook 'glashelder' op gewezen dat Rabo zal worden afgerekend op het tijdig en compleet informeren van de toezichthouder.

Klantintegriteit

Een woordvoerder van Rabobank stelt dat het akkoord met de Fed geen boete is en ook geen sanctie. 'Een written agreement is een veelvoorkomende vorm van handhaving. De afgelopen vijf jaar kregen honderden banken van Amerikaanse toezichthouders dergelijke handhavingsmaatregelen opgelegd.' Het is voor zover snel na te gaan de eerste keer dat de Federal Reserve Bank of New York Rabobank op een dergelijke manier op de vingers tikt. Klantintegriteit is ook in Nederland een heikel punt voor de bank. Toezichthouders eisen ook in Nederland dat de bank goed oplet met wie zij zaken doet en wat er gebeurt op de Rabo-rekeningen. Volgens oud-medewerkers van de bank schiet Rabo daar echter soms in door: klantintegriteit zou in veel Bijzonder Beheer-gevallen een onnodig en tijdrovend afvinklijstje zijn geworden, dat ten koste gaat van tijd die kan worden besteed aan het helpen van klanten. Ook komt de relatie met klanten daardoor soms onder druk te staan. Zo zegde Rabo de bankrelatie op met diverse deelnemers aan een kartel van woningveilingen. Twee van hen spanden een rechtszaak aan tegen Rabo, maar de rechter stelde de bank in het gelijk. Donderdag presenteert Rabobank zijn halfjaarcijfers. Lees hier over de invloed van de toezichthouder op Rabobank.