Rabobank wil alles: winst verdubbelen, mensen ontslaan én tevredener klant

Én tevredener klanten, en twee keer zoveel winst maken op die klanten. Een kwart minder medewerkers, én honderden nieuwe 'contactpunten' openen. Rabo-topman Wiebe Draijer maakte woensdag een ingrijpende reorganisatie bekend, maar wil tegelijkertijd de ambities flink opschroeven.

Rabobank kwam tweeënhalve week geleden nog als grootste private werkgever van Nederland uit de bus in een onderzoek van de Volkskrant. Veel warme gevoelens zal het bericht niet hebben gewekt bij de medewerkers van de bank, die wisten dat er een reorganisatie aan zat te komen. Van de 46.728 duizend banen die Rabobank halverwege dit jaar had (waarvan 35.000 in Nederland), zullen er over drie jaar 12.000 verdwenen zijn. Deze teruggang van ruim 25 procent komt bovenop het banenverlies van 7.500 van de afgelopen 2,5 jaar. Hoewel Rabo bezweert zo weinig mogelijk gedwongen ontslagen te zullen doorvoeren, zal de sfeer er niet beter op worden. Nu al ervaart ongeveer een op de drie Rabo-medewerkers een te hoge werkdruk, liet de bank vorige maand intern weten. Bijna een op de vijf heeft last van 'ongezonde werkstress'. Die druk zal niet minder worden met een nieuwe reorganisatie en het verdwijnen van een kwart van de collega's.

SRV-wagen

Toch wil topman Wiebe Draijer niet alleen somberen. Hij schroeft tegelijk met de sanering tevens de ambities flink op: klanten moeten weer beter bediend worden en tevredener worden over de dienstverlening. En terwijl het ene Rabo-filiaal na het andere leeg komt te staan, moeten er volgend jaar al honderden pop-up-stores en kleinere mobiele adviespunten (een soort SRV-wagen nieuwe stijl) verschijnen. Het aantal lokale initiatieven dat de bank steunt, moet worden verdubbeld, om zo de lokale binding van de bank te versterken, ook al wordt de lokale soevereiniteit per 1 januari afgeschaft. En ook het paradepaardje van Rabo, de financiering van 'food en agri' moet van Draijer verder groeien.
Rabo wil winst verdubbelen van 2 naar 4 miljard
Niet alleen het personeelsbestand gaat flink krimpen, ook de bankbalans moet het ontgelden. Van de 675 miljard euro die de bank nu op de balans heeft, moet zo'n 150 miljard aan leningen worden doorverkocht aan investeerders. En ook al krimpt de bank flink, de winst moet meer dan verdubbelen: Draijer hoopt in 2018 2,1 miljard euro meer winst te maken. Vorig jaar bedroeg de winst nog 1,8 miljard, het jaar daarvoor 2 miljard. Draijer benadrukt echter dat hij veel minder winst wil maken dan andere banken: winstmaximalisatie zit er niet in voor de coöperatieve bank. Acht procent rendement op het eigen vermogen (return on equity) is de doelstelling, tegenover 10-13 procent bij de beursgenoteerde staatsbank ABNAMRO. Op een ander punt is Rabo echter veel ambitieuzer dan ABN. Waar Rabo net als ING van elke euro die binnenkomt zo'n 50 cent aan kosten wil uitgeven, vindt ABNAMRO 56 tot 60 cent aan kosten prima acceptabel.

Ambitieus

Het roept de vraag op of dat kan: zo drastisch saneren in je personeelsbestand en je balans, en aan de andere kant je klant meer centraal stellen. 'Wij hebben daar in detail naar gekeken,' zegt Draijer daar woensdagavond over in een conference call met journalisten waaronder van Follow the Money. 'En wij denken dat het kan.' Als je zaken efficiënter en slimmer aanpakt, zoals door het verstrekken van hypotheken verder te digitaliseren, hoeft dat niet ten koste te gaan van de klant, zo was de redenering. 'Maar ik wil het niet gemakkelijk laten klinken.' Op de 'voorkant' van Rabo, de bankiers die klantcontact hebben, wordt niet verder bezuinigd, zegt Draijer. De duizenden banen verdwijnen in de 'backoffice'. Draijer laat in de conference call meerdere malen het woord 'unanimiteit vallen': alle belangrijke organen van de bank hebben 'unaniem' ingestemd met de nieuwe strategie en met het fuseren van de lokale Rabo's tot één Rabobank.
Draijer: 'Ik wil het niet gemakkelijk laten klinken'
Waar de banenreductie precies plaats zal vinden, is nog niet bekend. Grofweg zijn er drie mogelijkheden: bij de internationale food en agri-tak, bij het hoofdkantoor in Utrecht, of bij de lokale banken. 'Utrecht' zal ongeveer een kwart krimpen zei Draijer, maar verder zijn er nog geen afspraken gemaakt. Als de lokale banken, waarvan de president-commissarissen vanaf volgend jaar het hoogste orgaan van de bank bemannen, de eigen pijn willen verzachten, zullen zij Draijer's internationale paradepaardje dus op de pijnbank moeten gaan leggen.