Recessie is een keuze

1 Connectie

Relaties

Recessie
0 Bijdragen

De bloedrood gekleurde aandelenmarkten en schuldencrises hebben geleid tot de valse veronderstelling dat de economie zich niet kán herstellen. En juist dat staat herstel in de weg.

De aanhoudende daling van de aandelenmarkten (+9 dagen) is de langstdurende sinds de kredietcrisis eind 2008 begon. Sommige beurzen, zoals de Spaanse en Italiaanse, staan 25 procent lager dan een jaar geleden. Dit gegeven, en de problemen rond de Amerikaanse en Europese schuldencrisis, leiden er toe dat er steeds meer wordt gesproken over een double dip recession. Een economie die zich ontwikkelt in de vorm van een 'W'. 

 
Beleggers kiezen op dit moment voor zekerheid: goud en laag renderende Duitse obligaties. Slechte berichten over consumentenbestedingen en de minimale groei van de Amerikaanse economie waren olie op het vuur van de aanhangers van het doemdenken. 
 
Toch is niet alles doom & gloom, denkt The Economist. Ondanks de vrees voor een double dip, wijzen onderliggende trends er op dat de tweede helft van het jaar beter uitpakt dan nu gedacht. Er worden bijvoorbeeld weer auto's verkocht, huizenprijzen herstellen zich. Ook worden er weer banen gecreëerd, zij het mondjesmaat. Amerikaanse ondernemingen hebben in juli 114.000 mensen aangesteld. Dat was iets meer dan de mediane verwachting van economen. Genoeg is het niet, maar toch. 
 
 
Kortom: het valt mee met de ellende van de Amerikaanse economie. Grootste gevaar voor het voorzichtige herstel is het gebrek aan vertrouwen in datzelfde herstel. Als er een double dip recessie ontstaat is dat een keuze, geen overmacht.