Media bull shit

1 Connectie

Onderwerpen

Rupert murdoch

De langverwachte recessie zal mediamoguls zoals Rupert Murdoch en consorten genadeloos treffen. FTM-columnist Jacob Gelt Dekker heeft genoeg van de leugenachtige bangmakerij van de media.

 Niemand kan de waarheid over de toekomst zeggen, maar dat weerhoudt de media niet als bezetenen zich behaaglijk om te wentelen in een dagelijkse drek van projecties, voorspellingen en toekomstbespiegelingen. Eens was het de taak van de media slechts verslag te doen van gebeurtenissen en die begrijpelijk naar de massa te vertalen en desnoods daarover een mening te ventileren, middels een column. De BBC zette daarvoor een keurige verslaggevers standaard, die door een groot deel van de beschaafde wereld gevolgd werd.  

 
Vandaag heeft  de dikke duim van de roddelpers het voortouw met veelal verzonnen kommer, kwel en onethisch gedrag van Bekende Nederlandse harlekijnen als hoofdmaaltijd. Daarnaast zijn de media vol met pratende hoofden van namaakdeskundigen, die zichzelf verzuipen in het deponeren van hypothetische zaken en consequenties alsof het vast staande en gedane feiten betrof.
 
De koffiedikkijkers verkopen het liefst een Apocalyptisch Einde-aller-tijden verhaal, waarbij het volk rilt van angst, huivert van schrik en verstomt in zoutpilaren, zoals eens de vrouw van Lot. En handenwringend stijgen vurige gebeden uit de wenende massa’s ter televisie talkshow hemelen in wanhoop, “God, Allah, Jahweh, Mea culpa, Mea culpa, maar keer alsjeblieft wel even het tij!”  De Godvruchtigheid des volks, zo tijdens de donkere eindejaar nadagen, moet de goden toch wel behagen en zal wellicht hun harten vermurwen.
 
Onafwendbaar onheil
Zoals Jantje van Leiden als koning van Munster in 1534-1536 en Leider der Wederdopers,  eens naakt en zichzelf kastijdend door de straten trok en  het einde der tijden aankondigde, zo balken nu dagelijks CNN, MSNBC, Bloomberg en RTL7 over het onherroepelijk naderend en onafwendbaar onheil, de ondergang van de wereldeconomie. U kunt er zeker van zijn, aldus de elektronische onheilsprofeten, dat wanneer u niet getroffen wordt door een Griekse gifbeker, het zeker de Siciliaanse mafia of de Franse Guillotine zal worden. Dat het mis gaat, staat voor hen vast.
 
Tot grote frustratie van de waarzeggers sloeg de recessie van 2009 niet toe in Nederland zoals was voorspeld; de werkeloosheid steeg nauwelijks, de economie groeide na een jaar al weer en de consumptie bleef op peil. Door een financiële bankcrisis ontstond een tekort aan hypotheekverstrekkers en kwam de vastgoedmarkt stil te liggen. Terwijl vraag en aanbod op de huizenmarkt alleen maar steeg, werden de prijzen gedrukt door dat financieringsgebrek.
 
Gebabbel
De onverdroten babbelende media- half-intellectuelen aarzelden niet om dan maar in te zetten op een double dip recessie en toen dat ook niet materialiseerde, werd het zelfs een triple dip. Ondertussen heeft het publiek zo langzamerhand ook wel door dat ze te maken hebben met wereldheerzuchtige monsters, en hun half bezetenen bedienden, die in Holland in levenshouding niet veel verschillen van hun in een tranendal levende zwartekousenkerk voorouders.
 
Met de terechtstaande manipulerende macmhtige mediamogul Rupert Murdoch voorop, gaan ze – voorspel ik u met grote stelligheid – allen ten onder. Hun overmoed en machtswaanzin, die dagelijks een stroom van leugenachtige spinsels van selffulfilling prophecies uitpompen, waarmee ze denken de wereld te kunnen beheersen, wordt hun val.
De Jantje van Leiden van 2011
 
Rupert Murdoch cs, als een Mad Murdock, en in Nederland zijn nazaten van Hollands Christelijk Gereformeerden, gepekeld met CDA-PvdA solidariteit en lichtelijk overgoten met een groen milieu sausje volgens de eisen des tijds, zullen spoedig het lot van Jantje van Leiden volgen. 
 
Jan, de Koning van Sion van Munster, werd met zijn hele hofhouding in kooien opgehangen aan de St. Lamberti kerktoren, zodat de kraaien naar genoegen hun vlees en ogen konden uitpikken. Immers, als koning hadden hij en zijn hofhouding  zich gemakkelijk afgemaakt van de bittere noden van het volk, met niets dan kletsverhaaltjes.
En zo zal de lang aangekondigde recessie dan toch eindelijk toeslaan, maar vooral onder de media Moguls.