Es reicht

1 Connectie

Relaties

Bonussen
0 Bijdragen

Duitse 'Code Tabaksblat' wil een maximum op de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen.

Genug ist genug. De door de Duitse regering ingestelde Corporate-Governance-Kommission wil dat beursgenoteerde ondernemingen in de toekomst bovengrenzen gaat vastleggen voor de salarissen en bonussen van de bestuursleden. Daarbij is het niet de bedoeling dat de commissie bepaalt wat een geschikt salaris is. 'Dat blijft de beslissing van de raad van commissarissen,' zegt commissie-lid Manfred Gentz, zelf voormalig CFO van Daimler. 'Maar de beloningsstructuur moet geen open einde naar boven hebben.'

 
Ook in Duitsland woedt de discussie over de honorering van bestuurders. Belangrijkste aanleiding is een aantal uitwassen, waarvan de beloning van Volkswagen's Martin Winterkorn het meest in het oog springt. Winterkorn kreeg in 2011 €17 miljoen op zijn rekening gestort. In 2012 kan dat nog hoger uitvallen: de zaken bij VW lopen zo goed dat hij de grens van €20 miljoen kan doorbreken. Dat was zelfs voor het conservatieve Handelsblatt reden om Winterkorn te betitelen als Der Zuviel-Verdiener
 
De Duitse wetgeving hanteert voor beloningen een zogenoemde 'Angemessenheitsklausel'. Maar dat is een ruim begrip. Zelfs een beloning van 20 miljoen per jaar zou 'aangemeten' kunnen zijn als de vergoeding een realistische reflectie is van de geleverde prestatie. Bedrijven als Siemens, BMW, Henkel en Infineon hebben de bonussen gemaximeerd tot 200 tot 250 procent van het reguliere salaris.
 
De governance-commissie hanteert als uitgangspunt dat 'de acceptatie van de sociale markteconomie niet mag worden aangetast'. Die acceptatie neemt onder de bevolking snel af. In de politiek klinken van links tot rechts de stemmen om in te grijpen luider en de Duitse vakbonden zullen dit jaar flinke looneisen stellen: 5 to 6 procent gemiddeld. 
 
 
70-voudig
De beloning van bestuurders is de afgelopen decennia in verhouding sterk gestegen. Een bestuurslid van een Duitse onderneming verdiende in 1987 het 14-voudige van een doorsnee arbeider. Vandaag de dag is dat gemiddeld het 70-voudige. In sommige gevallen zelfs het 400-voudige. Weekblad Der Spiegel berekende vorig jaar dat de 30 DAX-concerns 637 miljoen euro kwijt was aan beloning van het topmanagement. 
 
Het is de vraag of de oproep tot zelfbeperking enig effect zal hebben. Echt krachtig pakt de Duitse commissie het – voorlopig – niet aan. Het gaat om een niet-bindend advies aan raden van commissarissen om beter op te letten en meer transparantie in jaarverslagen. In dat opzicht doet de commissie denken aan de zelfregulering die de Commissie Tabaksblat nastreefde.