Renault clash: Laster of leugens?

Volgens ex-Renaultdirecteur Hegeman maakt voormalig Renaultdealer Hans Udo zich schuldig aan ‘Smaad en laster’. Udo houdt vol dat Hegeman meinedig is.

Een lang slepend gevecht in de Nederlandse automotive-industrie kreeg donderdagochtend in de Amsterdamse rechtbank een vervolg. Hans Udo, voormalig Renaultdealer werd in kort geding door Renault Nederland en de voormalige verkoopdirecteur Martin Hegeman gedaagd. Renault en Hegeman eisten dat Udo enkele uitspraken in de media te rectificeert en dat hem in het vervolg, waar het Hegeman betreft, verboden wordt uitlatingen te doen.

De aanleiding van het kort geding was een publicatie van FTM die eerder op 12 april in dagblad De Pers verscheen en door de website Automotive Online werden opgepikt. Udo stelt daarin Martin Hegeman onder ede heeft gelogen tijdens een verhoor voor het Amsterdamse gerechtshof. Begin april deed Udo in Den Bosch aangifte tegen Hegeman. Van dat feit deed FTM verslag en tekende daarbij het commentaar van Udo op. Volgens Udo zou uit het vonnis van het Amsterdamse gerechtshof blijken dat Hegeman meineed had gepleegd. Renault en Hegeman bestrijden dat Hegeman heeft gelogen en dat zulks al helemaal niet uit het vonnis van het Amsterdamse hof valt te concluderen.

 

'Smadelijk en lasterlijk'
Volgens Bas Le Poole, advocaat van Renault en Hegeman, zijn de uitspraken van Udo ‘onjuist en daarom smadelijk en lasterlijk’. Udo zou er uitsluitend op uit zijn om Hegeman ‘doelbewust’ met ‘onwaarheden’ zwart te maken. Volgens Le Poole was de aangifte van Udo, vlak voor de Autorai afgelopen april, er vooral toe bedoeld om maximaal effect te sorteren in de media. Renault werd vorig jaar door het Amsterdamse veroordeeld om Udo een (nader bij staat op te maken) schadevergoeding te betalen, in verband met de niet correcte gang van zaken rond de verkoop van zijn autobedrijf. Vermeende onjuiste of gelogen uitspraken van Hegeman vormden geen onderdeel van het vonnis. Volgens Le Poole is Udo met een ‘hetze’ bezig en doet hij doet uit eigenbelang, namelijk om een zo hoog mogelijke schadevergoeding van Renault los te krijgen.

Peter Roosendaal, de advocaat van Udo hield vol dat Hegeman in zijn tijd als verkoopdirecteur van Renault een ‘niets ontziende handelswijze’ tentoon spreidde en daarbij alle perken te buiten was gegaan. Met uitspraken van betrokkenen probeerde hij aan te tonen dat Hegeman wel degelijk tijdens zijn verhoor onder ede had gelogen.

 

'Strafbaar feit'
De rechter kon zich na het aanhoren van het verweer echter niet aan de indruk ontrekken dat Udo bezig was met een ‘hetze’. Ze vroeg zich af welk doel hij met de aangifte tegen Hegeman had beoogd na te streven. Had hij zijn recht immers niet al bij het Amsterdamse gerechtshof gehaald? Udo reageerde met een vertoog waarin hij tal van vermeende misstanden bij Renault – nationaal en internationaal – aanhaalde. Hij zei dat Hegeman ‘moedwillig’ zijn bedrijf kapot had willen maken. Udo merkte daarbij op dat hij niet de enige dealer is die door de bewuste verkoopdirecteur met ‘oneerlijke’ methoden in de hoek werd gedreven. ‘Udo heeft een strafbaar feit geconstateerd en daar heeft hij aangifte van gedaan’, vulde Roosendaal aan. ‘Beschadiging is geen doel’.

Een poging van de rechter om de partijen tot elkaar te brengen, strandde. Le Poole: ‘De aantijgingen zijn onjuist en moeten een keer worden rechtgezet’.

Uitspraak 30 juni.