Rentederivaten en politiek

  Minister Dijsselbloem weet nog niet wat hij met het probleem van de rentederivaten aan moet en wacht het rapport van de AFM af. Voormalig bankier Frank Wijn doet in de tussentijd een suggestie.

  In het verleden zijn aan vele marktpartijen renteswaps verkocht door banken, waaronder MKB Nederland. Heeft MKB Nederland hier een éigen verantwoordelijkheid? Ja, absoluut. Niet alle MKB’ers die nu steen en been klagen over renteswaps, hebben recht van spreken. “Wat je niet begrijpt, moet je niet kopen” is een toepasselijke stelling, maar die geldt dan natuurlijk ook voor particuliere woekerpolishouders. Of zijn ondernemers echt anders? Wat was én is de (verkoop)praktijk in deze? A? Komt een klant bij de bank en die zegt: "Ik wil graag rentezekerheid. Maar geef mij éérst maar een variabele Euriborrente, plak daar een product tegenaan dat ik niet ken of niet begrijp, waarvan u zegt dat het net zo werkt als een vaste rente, maar bied mij vooral niet een gewone vastrentende lening aan. En nadat u mij de renteswap verkocht heeft (notabene om rentestijgingen tegen te gaan) verhoogt u later als verkoper-bank zélf mijn klantrente van de financiering d.m.v. risico-opslag en liquiditeitsopslag. Ja, dat is précies wat ik wil". Of toch B? Bank: "Beste klant. U wilt dat wij u financieren. Dat willen wij wel doen, maar alleen als u uw renterisico's bij ons verzekert. Wij bieden u echter géén vastrentende lening aan, maar een met variabele rente. Dat is voor de bank namelijk goedkoper qua looptijdmatching. Dat zegt u waarschijnlijk niks, maar is voor óns erg belangrijk. Daarom bieden wij u een variabele rente aan en een renteswap. En geloof ons nou maar, als oprechte adviseur, dat komt allemaal goed!! By the way.... als u de renteswap niet afneemt, krijgt u de financiering niet. Graag rechts onderaan tekenen". Bancaire lobbyisten denken dat optie B een theoretische verhaaltje is. Banken en MKB’ers weten wel beter. Dit is de échte praktijk. In het Verenigd Koninkrijk hebben vier grote banken al schuld bekend inzake hun misleidende verkoop van rentederivaten. Is het dan niet verschrikkelijk naïef te denken dat het in Nederland niet gebeurt?  

  Kamervragen

  Twee weken geleden werden er Kamervragen gesteld over rentederivaten. Op een behoorlijk aantal antwoorden bleef Dijsselbloem het antwoord schuldig en verwees hij naar het AFM onderzoek dat eind deze maand wordt afgerond. In het kader van de eigen verantwoordelijkheid van de klant en de zorgplicht van de bank, vond ik dit wel een boeiende kamervraag: “Hoe beoordeelt u het verkopen van rentederivaten aan het MKB door financiële dienstverleners in het licht van de zorgplicht van deze financiële dienstverleners?” Dijsselbloem’s antwoord: “… de eisen (‘inzake zorgplicht’) die worden gesteld bij dienstverlening aan professionele beleggers zijn minder verreikend dan bij dienstverlening aan niet-professionele beleggers. De omvang van de onderneming is daarbij bepalend voor de classificatie van de cliënt. Indien een onderneming voldoet aan twee van de volgende (drie) voorwaarden, wordt zij aangemerkt als professionele belegger: (a) balanstotaal van €20 miljoen; (b) netto-omzet van €40 miljoen; (c) eigen vermogen van €2 miljoen. Voldoet een onderneming niet aan deze voorwaarden, dan kwalificeert zij automatisch als niet-professionele belegger……. Ik ben overigens van mening dat ondernemers hier ook een eigen verantwoordelijkheid hebben”. Maar de splitsing “professioneel of niet-professioneel” op basis van deze cijfertjes zegt natuurlijk hélémaal niets over de misleidende verkooptechnieken van banken én ook niets over de iemands kennis van rentederivaten.  

  De woekerpolis particulier

  "Ja, meneertje. U heeft een MBO+ opleiding genoten, u kunt dus lezen én schrijven en u heeft ook nog eens een jaarinkomen van > € 48.000? Nou, dan heeft u mooi geen rechten als het gaat om de sneaky verkoopmethodes en exorbitante kostenbeladingen van woekerpolissen". Zoiets, meneer Dijsselbloem?

  Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

  Over de auteur

  Frank Wijn

  Frank Wijn (bouwjaar 1963) heeft van 1990 tot 2008 bij diverse (groot)banken in Nederland gewerkt. In zijn functies van accou...

  Volg Frank Wijn
  Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
  Annuleren