Rijk tast in duister over derivatengebruik lagere overheden

1 Connectie

Onderwerpen

Derivaten

Volgens minister van Financiën Dijsselbloem weet het Rijk nog niets over het gebruik van derivaten bij lagere overheden. Kamerlid Omtzigt betwijfelt dat.

Speculerende (Semi)overheidsdiensten worden aan banden gelegd. Dat was vrijdagavond het belangrijkste nieuws dat de persdienst van het Ministerie van Financiën naar buiten liet gaan. Met succes (zie hier en hier). Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem gaf antwoord op de vragen die Kamerlid Pieter Omtzigt hem eerder had gesteld over de derivatenposities van publieke en semi-publieke instellingen.

Uit de antwoorden van Dijsselbloem aan de Kamer wordt echter vooral duidelijk dat de verschillende ministeries nog in het duister tasten over de totale derivatenposities van onder andere zorg- en onderwijsinstellingen. Bij de ministeries zijn er weliswaar onderzoeken gaande naar het gebruik van derivaten en de daarmee gepaard gaande risico's, zo stelt de minister, maar die hebben klaarblijkelijk nog geen publicabele inzichten opgeleverd.
 

Ministerie weet meer
Op het niveau van waterschappen, gemeenten en provincies is de situatie zo mogelijk nog zorgelijker: "Inzicht in derivatenposities van decentrale overheiden is op Rijksniveau niet voorhanden", schrijft Dijsselbloem aan de Kamer. Reden daarvoor is het zogenaamde horizontale toezicht (besturen waterschappen, gemeenteraden, provinciale staten) dat er toe leidt dat er op Rijksniveau geen informatie wordt verzameld en er geen specifiek toezicht plaatsvindt op het gebruik van derivaten.

Kamerlid Pieter Omtzigt laat FTM zaterdag weten dat hij niet tevreden is met de antwoorden van Dijsselbloem. Hij betwijfelt of het ministerie zo weinig weet. "De minister heeft in september beloofd inzicht te geven in de derivatenposities van een aantal gemeenten, scholen en universiteiten, waarvan een aantal zaken toen al bekend waren. Maar helaas, we krijgen ze niet. Op het ministerie weten ze veel meer dan de minister doet voorkomen. Ik neem daar geen genoegen mee. Nieuwe maatregelen aankondigen en dan niet de feitelijke toestand openbaren. Dat kan niet, ik wil weten hoe ernstig de situatie is".