Rijken houden van list en bedrog

1 Connectie

Onderwerpen

Greed

Amerikaanse psycholoog ontdekt: financiële elite liegt sneller en speelt vaker vals. Zelfs het snoep van de kinderen is niet veilig.

Als uw parkeerplek weer eens wordt ingepikt door een voordringende BMW X5, dan is daar vanaf nu een wetenschappelijke verklaring voor. De kans is groot dat de bestuurder tot de financieel-economisch hogere klasse behoort en deze is van natuur geneigd om het eigen belang te laten prevaleren boven dat van anderen. En desnoods daar maatschappelijke afspraken of fatsoensnormen voor aan de kant te zettten.
  
Dat beweert althans de Amerikaanse psycholoog Paul Piff, verbonden aan de Universiteit van Berkeley. Met zeven experimenten deed Piff onderzoek naar de vraag of de hoogste regionen van de samenleving ook de hoogste morele standaarden hanteert. Het antwoord was, weinig verrassend, neen. 'Het nastreven van het eigen belang is een van de drijvende krachten achter de elite van de maatschappij en de behoefte aan grotere welvaart en status kan slecht gedrag bevorderen'. 
 
Uit Piffs experimenten zou blijken dat de hogere klassen meer verkeersregels overtreden, vaker liegen in onderhandelingen, eerder geneigd zijn tot vals spelen om een prijs te winnen en onethisch gedrag te vertonen in hun werk. Ook zouden de rijken er niet voor terugdeinzen om snoep van kinderen te pikken.
'Het is niet zo dat de rijken inherent slecht zijn, maar als je op de sociale ladder stijgt raak je vanzelf meer gericht op jezelf', aldus Piff. 
 
MBA-ethiek
Al in eerder onderzoek werd aangetoond dat ethische normen onder economie en MBA-studenten weinig diep doorgedrongen zijn. Het wordt zelfs als verklaring gezien voor het ontstaan van schandalen zoals Enron, Madoff en de financiële crisis. Verschillende business schools hebben geprobeerd die leemte te compenseren met speciale business ethics courses. Het zegt veel dat ethiek apart wordt onderwezen en niet geïntegreerd is in de leerstof. 
 
Het nastreven van het 'welbegrepen eigenbelang' wordt vaak geassocieerd met de 18e eeuwse auteur Adam Smith, die de term gebruikt in zijn boek The wealth of nations. Die gedachtengang - greed is good - zou hebzucht en immoreel gedrag in de hand werken. Dat type gedrag wordt door de bonusstructuur die vele ondernemingen hanteren juist beloond. Een Amerikaanse auteur heeft er zelfs een self help boek aan gewijd: Get Rich Cheating. Het is een bestseller. 
 
Hoewel de resultaten door andere onderzoekers worden beaamd, is er ook kritiek op het onderzoek van Piff. De superrijken zouden juist altruïstischer zijn. Een van de experimenten richt zich op nieuwe auto's uit de duurste klasse. Die worden niet zozeer bereden door de écht rijken, maar door de nieuwe rijken. Daarbij wordt altijd gewezen naar Warren Buffett, die al jaren in een aftandse Toyota naar zijn werk rijdt en heeft toegezegd dat hij zijn vermogen na zal laten aan de Bill & Melinda Gates Foundation. 
 
 
Redactie
Redactie
Gevolgd door 698 leden