Woede bij Rocket om curator Global Star

Bij entertainmentbedrijf Rocket Produkties is men 'not amused' over het verslag dat de curator van het failliete Global Star Media donderdag publiceerde. “Onbegrijpelijk. Hier gaan we een probleem van maken.”

In het verslag, waar FTM donderdagochtend over berichtte, schrijft curator Maarten van Ingen onder meer dat Rocket Produkties 'feitelijk beleidsbepaler' was bij Global Star. Het faillissement werd bovendien direct veroorzaakt doordat een vordering van 2,25 miljoen euro op het bedrijf BiBa Boerderij BV niet kon worden geïnd, en dat bedrijf was ook voor de helft in handen van Rocket Produkties. De curator acht om die reden nader onderzoek naar de rol van Rocket noodzakelijk. Dat zal in de komende maanden gaan plaatsvinden.
 
Bij Rocket zijn ze boos en verbaasd over het verslag, laat advocaat Pim Plattel namens het bedrijf weten tegenover FTM. “Onbegrijpelijk. We schrikken van wat de curator allemaal schrijft. Hij roept vergaande dingen over de rol van Rocket. Maar hij heeft nog niemand van het bedrijf gesproken! Sterker nog: we hebben aangeboden met de curator een gesprek over het faillissement te hebben, op een moment dat het hem uitkwam, maar dat wilde hij niet. Daarna hebben we niets meer gehoord. En nu ligt er ineens dit rapport.”
 
Probleem van maken
“Echt ongelooflijk dat hij niet eens de moeite heeft genomen om met ons te praten. Dat kost een uurtje”, aldus Plattel. Bestuurders van Rocket zijn Toppers-manager Benno de Leeuw en Peter Haarbrink, de manager van Frans Bauer. 
 
Hun raadsman werd woensdagmiddag wel gebeld door een journalist van een landelijke krant, die het rapport op zijn bureau had liggen. Maar toen Plattel vervolgens de curator belde, kreeg hij te horen dat 'het rapport tegen het einde van de week openbaar zou worden'.
 
“En vanochtend stond het in de krant. Hier gaan we een probleem van maken.” Welke stappen Rocket precies gaat zetten kan Plattel nog niet zeggen. Wel wijst hij met nadruk op de gedragsregels waaraan curatoren zich dienen te houden. “Een curator behoort objectief te zijn, maar dat lijkt hier niet het geval. Dat is mijn grootste bezwaar.”
 
Risico
Overigens bestrijdt Rocket ook de inhoud van het curatorenverslag. “Volgens het rapport was het bestuur (Mark van Achterberg en Peter Gallas, red.) tandeloos. Men kon eigenlijk niets beslissen zonder instemming van Rocket. Maar daar klopt helemaal niets van. Eens per jaar legde het bestuur een prognose aan de aandeelhouders over, daar werd dan over gestemd. Binnen de begroting waren de bestuurders volledig vrij.”
 
De deal met BiBa Boerderij die Global Star de kop kostte was bovendien al gemaakt voordat Rocket 51 procent van de aandelen overnam. Plattel: “We hadden het fijn gevonden om daarvan te weten. Global Star had afgesproken 130 afleveringen te produceren die allemaal op een later moment betaald zouden worden. Dan neem je nogal een risico. Van die afspraak was Rocket aanvankelijk niet op de hoogte.”
 
'Míjn onderzoek'
Curator Van Ingen reageert enigszins gepikeerd op de beschuldigingen. "Sinds wanneer zou ik voor zo'n verslag iemand moeten horen? Ik heb mij uitsluitend gebaseerd op de mij bekende feiten. Het is míjn onderzoek, dat dient om de crediteuren te informeren. Rocket en de heer Plattel gaan er niet over hoe ik dat uitvoer." Van Ingen bevestigt dat de Rocket-bestuurders hebben aangeboden ook hun kant van het verhaal te doen. 
 
De curator zegt de formele bestuurders Van Achterberg en Gallas wél te hebben geraadpleegd. "Natuurlijk. Daar ben ik wettelijk toe verplicht." Maar waarom de door hemzelf als 'feitelijk beleidsbepalers' bestempelde De Leeuw en Haarbrink dan nog niet? Van Ingen: "Zij waren geen bestuurder, zijn zelfs geen crediteur. Ze zijn aandeelhouder, meer niet. Ik sluit niet uit dat ik ze op een later moment nog raadpleeg, maar het is voor een curator heel goed mogelijk om in zo'n situatie te zeggen: laat ik eerst nog even verder graven."