Roemer op ramkoers richting Brussel

2 Connecties

Relaties

Roemer

Organisaties

SP
3 Bijdragen

Brussel kan de boom in van Emile Roemer: als de SP gaat regeren, dan zet Nederland de 3 procent-norm in de ijskast. Tegelijkertijd benadrukt de SP-leider dat zijn economische partij-agenda niet zo extreem links is.

Emile Roemer is duidelijk niet bang voor Brussel. De SP-lijsttrekker heeft een broertje dood aan de 'keiharde bezuinigingen in Noord-Europa' evenals de Europese boekhoudersmentaliteit. Als de SP  - in de laatste peilingen goed voor maar liefst 39 zetels - het voor het zeggen krijgt in Den Haag, dan gaat Nederland de Brusselse begrotingsnorm met een maximum tekort van 3 procent opzij schuiven. Dat is de strekking van een uitgebreid interview van Roemer met Het Financieele Dagblad vandaag.

 

'Ik ben politicus, ik moet naar de hele samenleving kijken', vertelt Roemer aan de zakenkrant. 'Er is een vertrouwenscrisis, bij consumenten en producenten. Het is idioterie om niet naar de omstandigheden te kijken, maar alleen naar maximaal 3% tekort in 2013. De overheid moet de zaak weer aan het draaien krijgen. Dan moet ik een belachelijke boete gaan betalen als het tekort groter is dan 3%? “Over my dead body!”’

 

Bezorgd over Brusselse toorn in dat geval is Roemer allerminst. ‘Nederland is één van de grootste nettobetalers. Spanje krijgt ook meer tijd, dat moet voor iedereen gelden. We moeten doen wat wijs is.’

 

Dwars liggen voor Van Rompuy
Tegelijkertijd meldt Roemer graag afspraken te willen maken met Brussel, al hekelt hij wel het hoge tempo van de Europese integratie. ‘Ik ga dwars voor de marsroute van Van Rompuy liggen, waarbij steeds meer macht aan Brusselse technocraten wordt overgedragen, zonder democratische controle en waarbij de financiële sector aan tafel zit. Daar zal ik mijn veto over uitspreken. Dergelijke zaken moeten eerst maar eens aan de bevolking worden voorgelegd. Als die in een referendum ja zegt, zal ik me daar natuurlijk bij aansluiten.’

 

De SP-leider is duidelijk gecharmeerd van een grotere rol voor de Europese Centrale Bank (ECB). Het financiële bolwerk vanuit Frankfurt moet haar beleid ook richten op werkgelegenheid, transparanter worden. Daarnaast moet de ECB democratisch gecontroleerd zijn en als opkoper van staatsobligaties de eurocrisis vloeren. Het noodfonds ESM legt met 500 miljard euro hiervoor te weinig gewicht in de schaal, stelt Roemer.

 

Extra investeringen
2013 moet voor de SP-leider het jaar worden van extra investeringen in de Nederlandse economie. De Boxmeerse basisleerkracht in ruste voelt zich hierbij gesteund door aanbevelingen van de OESO en het MF evenals door pleidooien van vooraanstaande economen zoals Paul Krugman. ‘De werkloosheid stijgt, de overheid moet nu de economie juist aanjagen. Voor die grote verandering ten opzichte van het huidige bezuinigingsbeleid sta ik. Daarbij is het van groot belang dat het kabinet, werkgevers en vakbonden elkaar vinden en niet elkaar op stang jagen.’

 

Roemer wil drie miljard extra investeren om de bijna stilgevallen bouwsector vlot te trekken. Daarnaast garandeert hij de koopkracht tot ruim boven modaal -  tot een jaarinkomen van 30 duizend euro. Zo wil Roemer de almaar krimpende vraagzijde van de economie helpen herstellen en de ondernemers voor zich winnen. ‘Want als de lagere inkomens meer vertrouwen hebben, gaan ze ook echt meer consumeren, dat is bekend.’

 

Belastingparadijs Nederland
Als het FD Roemer voorlegt dat SP de winstbelasting wil verhogen en meer belasting wil heffen op vermogen en daarmee de kip met de gouden eieren gaat slachten omdat immers in het bedrijfsleven het geld wordt verdiend, reageert Roemer sussend. ‘De vraag is: waar leg je de pijn? Wij doen dat bij grote bedrijven en vermogenden. Maar we vragen niets extreems. De winstbelasting over de eerste 200 duizend euro winst blijft gelijk. Daarboven gaat de vennootschapsbelasting naar 30 procent.'

 

Bevreesd is Roemer niet voor een reprise van de kapitaalvlucht - zoals onder en na PvdA-voorman Joop den Uyl in de jaren zeventig - indien de SP na de verkiezingen gaat regeren. 'Het is echt flauwekul dat we bedrijven zo het land uit jagen. We hebben veel hogere tarieven gehad en doen het nog steeds hartstikke goed ten opzichte van andere landen. President Obama heeft Nederland niet voor niets een belastingparadijs genoemd. Voor mensen met vermogen gaat de belasting omhoog. De 10 procent rijksten van Nederland hebben er sinds 2007 30 miljard euro bij gekregen. De 10 procent armsten zijn 10 miljard armer geworden. Dat kan ik niet uitleggen. Ik vind het een belediging voor bedrijven en mensen die het goed hebben om te menen dat die geen eerlijke bijdrage willen leveren om ons land er weer bovenop te helpen.’

 

      Emile Roemer blijft ook lachen na het 1949-ste applaussalvo van zijn volgelingen

 

'Hervormen is vaak misvormen'
De kritiek van het FD dat de SP-plannen ervoor zorgen dat de concurrentiekracht van Nederland zwakker en niet voorzien in hervormingen om de Nederlandse economie structureel te versterken, wuift Roemer weg. ‘Hervormen is vaak misvormen. Het Europese hervormingsverhaal heeft niets te maken met het op orde brengen van de economie. daarvoor moeten de lonen bij ons en in Duitsland omhoog, zodat de Zuid-Europese landen hun producten ook kunnen exporteren. Laten we het bij de feiten houden zoals die zijn. Wij moeten het hebben van de interne Europese markt en de binnenlandse markt. daarom moeten de mensen weer vertrouwen krijgen, zodat ze weer auto’s en huizen gaan kopen. We hoeven onze concurrentiekracht niet te vergelijken met die van Zimbabwe.’

 

'Doorgeschoten met flexibilisering'
Op de vraag van het FD waarom de SP het ontslagrecht niet wil versoepelen en daarmee de economie iets dynamischer maken, antwoordt Roemer dat 'de economie is doorgeschoten met de flexibilisering.'

 

Ter illustratie staat hij stil bij 'TNT-post of hoe dat bedrijf nu ook mag heten'. De marktwerking is daar op hol geslagen, meent Roemer. 'Postbezorgers krijgen geen fulltimebaan meer, ze moeten op flexibele uren werken, hun lonen zijn verlaagd. Is de postbezorging er beter van geworden? Bedrijven hebben de afgelopen paar jaar alleen maar flexwerkers aangenomen.’

 

Bankenbelasting
Ook zaagt het FD Roemer nog even door door over de SP-plannen om banken af te knijpen met vermogenseisen, meer bankenbelasting en een belasting op financiële transacties. 'Die bankenbelasting en de Tobintaks op financiële transacties zijn niet meer dan normaal', reageert Roemer. 'Heel veel landen doen dit. De banken moeten meebetalen aan de crisis die ze hebben veroorzaakt. Het is niet zo dat ze niet kunnen uitlenen, maar er is wel onderling wantrouwen. Daarom ben ik voor een nieuwe Nationale Investeringsbank, als tijdelijke maatregel om bedrijven te financieren die niet op de markt terechtkunnen. Daar geven wij een startkapitaal aan van 200 miljoen euro. De rest moet de markt financieren. MKB-Nederland is hier een groot voorstander van.’

 
 

Toekomst ABN Amro
Tevens komt de toekomst van de in 2008 genationaliseerde bank ABN Amro aan bod in het vraaggesprek tussen het FD en Roemer. Evenals zijn PvdA-collega Diederik Samsom is Roemer tegenstander van een beursgang van ABN Amro. ‘Die privatisering gaat vermoedelijk voor vijf jaar in de la. Het is nu onverstandig, en je bent zo vijf jaar verder. De overheid moet hoe dan ook een strategisch belang houden, ook al daalt daardoor de waarde van de bank.’

 

Verder wil Roemer in het interview aan het FD kwijt dat hij baalt van de ‘vooroordelen’ over de tomaatrode brigade die tot in den treure worden herhaald door anderen in de media. ‘Ja, we bezuinigen in een ander tempo en verdelen de lasten anders, maar ook: ja, we zorgen wel dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op orde komt. We komen volgend jaar echt niet met een begrotingstekort van 4, 5 of 6 procent. Natuurlijk gaan we dat niet doen. Dat is flauwekul die anderen verspreiden, allemaal vooroordelen. We zijn niet gek. De houdbaarheid van de sociale voorzieningen is voor ons ook heel belangrijk.’

 

(L)