De aardgasbaten worden door het kabinet van Mark Rutte verkwanseld, meent Eric Smit. Joop den Uyl begon daar ooit als eerste mee.

Dat het regeerakkoord van Rutte 1 op financieel/economisch gebied een tragisch dieptepunt vormt, werd de afgelopen weken al door verscheidene wetenschappers betoogd. Het verkiezingsprogramma van de VVD bood nog uitzicht op vooruitstrevend economisch beleid. In de onderhandelingen met de PVV is daar niets van over gebleven en is het onsamenhangende, visieloze PVV-programma tot de basis van het huidige regeerakkoord gepromoveerd.

Het beleid van Rutte 1 laat zich kenschetsen door het uit de weg gaan van belangrijke en noodzakelijk ingrepen - arbeidsmarkt, huizenmarkt etc. - en het vooruitschuiven van de problemen. Een belangrijk aspect daarvan is de laatste weken nog niet aan bod gekomen: het opheffen van het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Uh, wat zegt u? Een korte uitleg. Het Fes is een fonds dat jaarlijks een deel (minimaal 1,7 miljard) van de aardgasinkomsten ontvangt. Het FES investeert vervolgens deze miljarden in lange termijn projecten. In de praktijk blijken dat vooral infrastructurele projecten als de Betuwelijn en de HSL te zijn. En veel asfalt. De bestedingen van het FES hebben de laatste jaren regelmatig kritiek gekregen. In de praktijk werden er vaak tekorten van verschillende departementen mee gedempt. Het FES werd dankzij het veelvuldige snoepen van de verschillende departementen ook wel gekscherend de Haagse koektrommel genoemd.
 
Verkwanseld
Econoom, PvdA-promiment en voormalig staatssecretaris (cultuur en media) Rick van der Ploeg uitte vorig jaar nog harde kritiek op het Nederlandse beleid ten aanzien van de aardgasbaten die volgens hem door opeenvolgende Nederlandse regeringen zijn verkwanseld. Hij wees op hoe de zaken in Noorwegen zijn geregeld. Daar worden de baten uit de olie-opbrengsten voor een groot deel in een beleggingsfonds geparkeerd opdat toekomstige generaties Noren daar nog iets aan hebben. Nederland heeft dat vermogen er de laatste decennia op grote schaal doorheen gedraaid. Het werd hoofdzakelijk besteed aan uitkeringen en dure infrastructurele projecten. Van der Ploeg wees er eerlijkheidshalve op dat de grote voormalige roerganger van zijn partij - Joop den Uyl - in de jaren zeventig met het grote verkwanselen is begonnen.
 
Team Rutte 1 vervolmaakt deze verkwanselingsoperatie. In hoofdstuk 4 'Financiën' van het Regeerakkoord, staat deze passage:
 
'De belegde ruimte in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) van middelen op het gebied van Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid en Kennis en Innovatie wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds respectievelijke de departementale begrotingen. Er vindt deze periode geen additionele voeding plaats van het FES. De onbelegde ruimte komt ten goede aan de algemene middelen'.
 
Kortom: de christelijke rentmeester Jan Kees de Jager heeft de eer de koektrommel te mogen omkeren en jongere generaties, waaronder zijn eigen, daarmee op lange termijn te fors benadelen. Alsof het pensioendrama daar al niet voor zorgde. 
 
eric@ftm.nl