Internationaal onderzoek naar de exploitatie van de Noordzee. Energiebedrijven, reders, zandwinners, vissers: wie zijn de winnaars en verliezers in de slag om de Noordzee? Lees meer

De Noordzee is een van de drukste zeeën ter wereld en wordt steeds drukker. Er staan verouderde en verlaten boorplatforms die al jaren geleden zouden worden opgeruimd. Langs de kust worden enorme windmolenparken aangelegd en op de bodem liggen cruciale internetkabels. Delen van de Noordzee worden intussen als natuurgebied aangemerkt, met alle restricties van dien. De visserij ziet haar visgebieden slinken en moet tegelijk haar methoden innoveren. Wie zijn de winnaars en verliezers van de slag om de Noordzee? Dit is het eerste internationale onderzoek naar de Noordzee als geheel. Onder regie van Follow the Money werken we samen met media uit onder meer Noorwegen, Denemarken, België en het Verenigd Koninkrijk.

8 artikelen

© Bart Maat / ANP

Shell wil op de Tweede Maasvlakte de grootste groene waterstoffabriek van Europa bouwen, liefst met steun van de overheid. Toen het bedrijf vorig jaar een subsidie van 150 miljoen euro dreigde mis te lopen, schoot premier Rutte te hulp. Met ‘geitenpaadjes’ en een ‘flexibele’ interpretatie van de spelregels wisten ambtenaren van het ministerie van EZK de publieke middelen toch bij de oliegigant te krijgen, blijkt uit interne communicatie.

0:00

‘Zoals ze in Rotterdam zeggen: geen woorden, maar daden,’ verkondigt Mark Rutte trots. Het is 6 juli 2022, en de premier is eregast op een feestje van Shell. In het Haagse Louwman Museum kondigt hij de bouw van de grootste groene waterstoffabriek van Europa aan: de Holland Hydrogen I. 

Shell wil die installatie bouwen op de Tweede Maasvlakte, en graag een beetje snel. Deze daadkracht komt de olie- en gasreus bijna duur te staan. Hoe dit bijna misging en premier Rutte via het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de helpende hand toestak, blijkt uit interne communicatie, verkregen door middel van een Woo-verzoek, in handen van Follow the Money.

De geplande fabriek moet groene waterstof produceren met behulp van stroom, opgewekt door het offshorewindpark Hollandse Kust Noord, dat voor de helft in handen is van Shell. In het Louwman Museum kondigt het bedrijf aan dat de investeringsbeslissing is genomen. De totale kosten zijn geraamd op 684 miljoen euro. 

Hiervoor wil Shell graag subsidie ontvangen. Nederland heeft de ambitie koploper te worden in de productie van groene waterstof, en heeft eerder al aangekondigd projecten te willen steunen. In dit geval is daarvoor goedkeuring nodig vanuit Brussel. De EU heeft een regeling opgetuigd, IPCEI [zie kader], die nationale overheden de mogelijkheid biedt om staatssteun te geven aan bepaalde projecten. 

Maar op het moment dat Shell premier Rutte de bouw laat aankondigen, is de toestemming uit Brussel er nog niet. De overheid heeft ook nog geen geld vrijgemaakt voor de subsidie. Shell heeft zelfs nog helemaal geen subsidieaanvraag ingediend. 

Daarmee dreigt het project niet in aanmerking te komen voor de Europese regeling

IPCEI: Important Projects of Common European Interest

Om de waterstofplannen van het kabinet te realiseren, leunt de Nederlandse overheid op het Europese traject IPCEI (Important Projects of Common European Interest). Op deze manier kunnen Nederlandse projecten een uitzondering krijgen op de geldende staatssteunregels en zo meer subsidie ontvangen. De uitzondering wordt bepaald door Brussel, de subsidie verstrekt door de aanvragende landen. 

De Nederlandse overheid heeft in totaal 1,6 miljard euro beschikbaar gesteld om via deze route waterstofprojecten te subsidieren. Dit bedrag wordt verspreid over vier verschillende rondes: technologie, productie, import en mobiliteit. Voor elke ronde beslist de Europese Commissie welke projecten in aanmerking komen. 

Voor de tweede ronde, waarvoor Nederlandse projecten zich in de zomer van 2022 konden aanmelden, is 783 miljoen euro vrijgemaakt. Shell is één van de bedrijven die met het project Holland Hydrogen I aanspraak wil maken op deze zak met geld. Al in 2020 maakte het bedrijf kenbaar IPCEI-financiering nodig te hebben om het project te kunnen realiseren. Hiervoor moet het aantonen dat Holland Hydrogen I op de Tweede Maasvlakte een grensoverschrijdend project is, dat zonder subsidie van de overheid niet levensvatbaar zou zijn vanwege de grote financiële en technologische risico’s.

Lees verder Inklappen

De waarschuwing

Shell is gewaarschuwd, blijkt uit de e-mailwisseling tussen het bedrijf en ambtenaren van het ministerie van EZK. Het bedrijf vraagt al een maand voor de feestelijke aankondiging, begin juni, aan het ministerie of de subsidie in gevaar zou kunnen komen als het besluit om te investeren nu al wordt genomen.

Dezelfde vraag houdt ook de minister-president bezig. Rutte informeert bij het ministerie of Nederland ‘op koers [ligt] om mee te doen aan de komende IPCEI-rondes?’ Dit in ‘verband met vragen van een bepaald bedrijf, dat in juli voor investeringsbeslissingen staat’, licht hij toe. Shell heeft de zorgen rondom het Rotterdamse waterstofproject kennelijk op het hoogste niveau gedeeld

De ambtenaren zijn duidelijk: als Shell de investering aankondigt, kan het bedrijf niet meer rekenen op financiële steun vanuit de overheid. De aanvraag voor staatssteun kan nog wel worden ingediend, maar ‘Brussel [gaat] dat waarschijnlijk afschieten.’ De aankondiging zou immers laten zien dat Shell het project ook zonder de financiële steun in het kader van IPCEI van de grond kan krijgen.

Er moet ‘bewijs zijn dat een project zonder subsidie niet had plaatsgevonden. Zodra er een investeringsbeslissing is genomen kan dat niet bewezen worden’, schrijven ambtenaren aan elkaar. Deze voorwaarde is ‘onwrikbaar en kraakhelder’.

Shell trekt zich niets aan van de waarschuwing. Het bedrijf wil de ‘first mover’ zijn op het gebied van waterstof en een voorsprong pakken op de concurrentie. Daarom zijn in juni 2021 en januari 2022 al contracten met ingenieurs afgesloten. 

Shell vraagt zich af of de subsidie in gevaar komt, en deelt deze zorg met Mark Rutte

Marjan van Loon, destijds president-directeur van Shell Nederland, zei daarover in Het Financieele Dagblad: ‘Het is onduidelijk hoe lang het subsidieproces duurt. We moeten wel de klimaatdoelen halen en we hadden dit project klaar en zaten te wachten op Nederlandse en Europese subsidies. Toen hebben we gezegd: we durven het aan, omdat we geloven in de toekomst van waterstof voor de industrie en zwaar transport.’

En daarom gaat ook het feestje in het Louwman Museum door. ‘Dit is een grote dag voor Shell, voor de Nederlandse overheid en voor Nederland,’ zei premier Rutte die dag. ‘Het is tijd om onze mouwen op te stropen en aan de slag te gaan.’

De ‘geitenpaadjes’

De presentatie blijft niet onopgemerkt op het ministerie. Nu Shell ‘FID [de investeringsbeslissing, red.] heeft aangekondigd, wordt het lastig om nog deel te nemen aan IPCEI’, mailen ambtenaren een dag later aan elkaar. Het is zelfs zo dat ook de Nederlandse regels het verbieden om subsidie toe te kennen als een bedrijf al aan de werkzaamheden is begonnen. 

Bovendien heeft Shell in een persbericht expliciet gesteld dat de waterstof bestemd is voor de eigen raffinaderij. Maar om in aanmerking te komen voor de subsidie mogen ‘de voordelen van het project niet beperkt blijven tot de betrokken ondernemingen’. 

Op 2 augustus belanden de zorgen op het bureau van de ambtelijke top van het ministerie. EZK is bang voor een ‘politieke blamage’ als Nederland niet mee zou doen aan de Europese grensoverschrijdende waterstofprojecten. Daarom gaan ambtenaren samen met Shell op zoek naar ‘geitenpaadjes’, zoals ambtenaren het zelf noemen in e-mailwisselingen in de weken daarvoor. 

‘Bij een flexibele lezing [van de regels, red.] ontstaat er mogelijk ruimte’ 

Het kabinet en de premier laten tenslotte al jaren geen kans onbenut om het grote belang van waterstof voor Nederland en Europa te onderstrepen. ‘Als Nederland niet meedoet valt het ‘web van waterstofprojecten in Europa uit elkaar’, vrezen de ambtenaren. Rutte heeft niet voor niets expliciet naar dit project geïnformeerd bij de ambtenaren. Ze gaan daarom naarstig op zoek naar een manier om Shell te helpen: ‘Bij een flexibele lezing ontstaat er mogelijk ruimte.’ 

Voor die flexibele lezing zien de ambtenaren en Shell twee ‘geitenpaadjes’. Ten eerste zou men kunnen proberen de Europese Commissie ervan te overtuigen dat de subsidieaanvraag al is ingediend. Al in de zomer van 2020 heeft het bedrijf immers zijn interesse in de subsidie uitgesproken? Het ministerie vindt deze optie niet plausibel genoeg. Ambtenaren hebben destijds namelijk ‘duidelijk [...] gecommuniceerd dat dit geen recht op middelen’ betekende. Belangstelling kan dus niet worden geïnterpreteerd als een aanvraag.

Optie twee dan: beweren dat er helemaal nog geen investeringsbesluit is genomen, ondanks het feestje op 6 juli en Van Loons boude uitspraak niet te wachten op goedkeuring. De interpretatie dat Shell geen financiële steun nodig zou hebben, is volgens het bedrijf namelijk ‘niet juist’. 

Haast is geboden om politiek gezichtsverlies te voorkomen

Terwijl Shell en de ambtenaren nog overleggen over geitenpaadjes, verliest men in Brussel het geduld: Op 7 september dringt de Europese Commissie erop aan het Holland Hydrogen I-project ‘met urgentie terug te trekken’. Het voldoet niet aan de voorwaarden en mag daarom geen staatssteun ontvangen. 

The North Sea Investigations

Een nieuw dossier bij Follow the Money

Shell speelde niet alleen in heden en verleden een belangrijke rol in de Nederlandse en wereldwijde energiemarkt, maar is ook bezig een positie in de toekomst te bemachtigen. Niet alleen op land, maar ook op zee. Hoe het zijn strategische positie op de Noordzee wil behouden, laten we morgen, op 20 mei, zien in de eerste aflevering van The North Sea Investigations.

The North Sea Investigations is een meerjarig internationaal onderzoek naar de strijd om de schaarse ruimte op de Noordzee, onder leiding van Follow the Money in samenwerking met de Noorse omroep NRK, de Belgische krant De Tijd en het internationale non-profitonderzoeksplatform DeSmog.

Wat gaan we onderzoeken?

Wat een grote lege watervlakte lijkt, is in werkelijkheid een van de drukste stukjes zee ter wereld. Hier botsen allerlei belangen – tussen bedrijven en overheden, tussen natuur en exploitatie, maar ook tussen verschillende landen.

Hoe meer plannen er worden gemaakt, hoe schaarser de ruimte en hoe groter de (conflicterende) nationale, economische en maatschappelijke belangen. Er hangt een enorm prijskaartje aan de strijd om deze ruimte. Welke belangen laten nationale overheden en de EU zwaarder wegen? En wat zijn de mogelijke gevolgen van gemaakte keuzes? Als beslissingen eenmaal zijn genomen (CO2 in de grond gespoten, of duizenden windmolens geplaatst) zijn miljarden uitgegeven en is de ruimte vergeven. Wie zijn de winnaars in deze slag om de Noordzee en wie delven het onderspit?

Waarom is dat belangrijk?

Nooit eerder is er onderzoek gedaan naar de Noordzee als geheel. De kennis over het gebied is versnipperd en houdt vaak op bij de landsgrenzen. Reden genoeg voor een diepgaand, internationaal onderzoek naar de vele botsende plannen, afspraken en initiatieven.

Lees verder Inklappen

De bluf van Shell

In Den Haag gaan alle alarmbellen af. Twee maanden nadat Shell en premier Rutte de grootste waterstoffabriek van Europa aankondigden, dreigt het project een voortijdige dood te sterven. Haast is geboden om politiek gezichtsverlies te voorkomen. Ambtenaren dringen bij Shell aan om ‘urgently’ te helpen met een oplossing.

Shell zet de boel op scherp door te waarschuwen dat zonder de ‘voorziene staatssteun het goed mogelijk is dat het project gecanceld wordt’. Alle bestellingen voor de bouw kunnen ze annuleren, of inzetten bij andere projecten. De al gemaakte kosten trekt Shell af van het bedrag waarover het bedrijf subsidie wilde ontvangen. 

Kortom, geitenpaadje nummer twee treedt in werking: Shell doet er alles aan om te beargumenteren dat er op 6 juli nooit een definitieve investeringsbeslissing is genomen. Het ministerie gaat akkoord met deze uitleg, en stuurt de argumenten door naar Brussel. 

Een week later blijkt de tactiek succesvol. De Europese Commissie zet het Holland Hydrogen I-project toch op de lijst van projecten die staatssteun mogen ontvangen. Shell, dat in 2022 een recordwinst boekte van 38,5 miljard euro, krijgt 150 miljoen euro van de Nederlandse overheid voor de bouw van de waterstoffabriek. 

Reacties Europese Commissie, Shell en EZK

Europese Commissie: ‘Mag best’

De Commissie laat in reactie op vragen van Follow the Money weten dat bij het IPCEI-proces de lidstaten achter het stuur zitten. De bouw van de waterstoffabriek mag best wat eerder beginnen, volgens Brusselse bronnen, zolang Nederland maar kan aantonen dat het project zonder subsidie van de baan zou zijn. Daarmee lijkt de Europese Commissie  haar eigen regels, waarin staat dat ‘de steunaanvraag moet plaatsvinden vóór de aanvang van de werkzaamheden’, flexibel te interpreteren.

Shell: ‘IPCEI is complex en nieuw’

Shell heeft begin 2020 de plannen voor het Holland Hydrogen I-project in het kader van IPCEI bij de Europese en Nederlandse instanties ingediend. Vooraf werd ingeschat dat dit traject ongeveer 6 maanden zou duren, maar dit werd 2,5 jaar. Het gaat natuurlijk om grote investeringen en het IPCEI-proces is complex en relatief nieuw. Wij zochten contact om zeker te weten dat EZK de aanvraag volgens de normale procedure [...] zou afronden na het nemen van finaal investeringsbesluit. 

Vervolgens hebben wij het investeringsbesluit genomen, omdat we duidelijkheid wilden geven aan de partners met wie we samenwerken.

Ministerie EZK: ‘Alle bedrijven gelijk behandeld’

Het IPCEI proces was een nieuw Europees proces en is complex gebleken voor veel deelnemende bedrijven. EZK heeft alle projecten zo goed als mogelijk ondersteund, waarbij alle deelnemende bedrijven gelijk behandeld zijn.

Het ministerie was op de hoogte dat er sprake moet zijn van een “stimulerend effect” van de IPCEI-subsidie. Nadat Shell op 6 juli 2022 haar project heeft aangekondigd heeft EZK zorgvuldig beoordeeld of sprake was van een stimulerend effect. Om dit goed te kunnen beoordelen was meer informatie nodig dan op 6 juli bekend was.

[EZK...] is nagegaan of er door Shell al onvoorwaardelijke/ onomkeerbare en juridisch bindende toezeggingen of bestellingen waren gedaan. Bovendien is EZK nagegaan of de subsidie volgens het management van Shell nodig was om het project uit te voeren.

Op 9 september 2022 heeft Shell toegelicht dat alle bestellingen die al zijn gedaan voorwaardelijk zijn en weer kunnen worden opgezegd als zij geen IPCEI-subsidie zouden ontvangen. Shell heeft aangegeven dat de subsidie voor het bestuur van Shell belangrijk is om in te stemmen met de verdere uitvoering van dit project. Na deze navraag bleek dat het project pas op 13 september 2022 met subsidiabele werkzaamheden zou starten. EZK heeft dit doorgegeven aan de Europese Commissie. Op basis van onder andere deze nieuwe informatie heeft de Europese Commissie het project van Shell goedgekeurd onder het IPCEI-kader. Het was voor EZK niet van belang dat specifiek Shell IPCEI subsidie zou ontvangen. Van belang was dat de beste IPCEI projecten subsidie ontvangen.

Lees verder Inklappen