Rutte II draait huizenmarkt verder op slot

1 Connectie

Werkvelden

Huizenmarkt
5 Bijdragen

Columnist Simone Kamberg-De Jong fileert het hypotheekbeleid van het nieuwe kabinet en lanceert een innovatief voorstel om de huizenmarkt van het slot te halen.

Het voorstel van commissie Van Dijkhuizen, beperking van de hypotheekrenteaftrek ook voor bestaande gevallen, is in grote lijnen overgenomen door het nieuwe kabinet. De media suggereren volop dat het zeer ingrijpend is wat er gaat gebeuren. Gek genoeg heb ik dat nog niet kunnen ontdekken. En dus blijft mijns inziens de dreiging boven de woningmarkt hangen en dat is buitengewoon slecht . De hypotheekrenteaftrek wordt wederom niet grondig aangepakt. Maar ja, dat kan natuurlijk ook niet anders als je in je verkiezingsprogramma min of meer aangeeft niet te zullen tornen aan de hypotheekrenteaftrek, toch Mark Rutte? 
 
Als aanvulling op het voorstel van commissie Van Dijkhuizen kwam er afgelopen week nog een aardig idee uit de koker van Vereniging Eigen Huis, NVM en het verbond van Verzekeraars om het verhuizen met een restschuld makkelijker te maken. Kern van het plan is dat een restschuld bij aankoop van een volgende woning kan worden meegenomen met behoud van hypotheekrenteaftrek. Dat is volgens de drie organisaties nodig als extra impuls om de woningmarkt weer op gang te krijgen. Naar schatting een op de zes huiseigenaren, ofwel zo’n 700.000 huishoudens, krijgt bij verkoop van de woning te maken met een restschuld van gemiddeld zo’n 35.000 euro, bleek eerder uit een rapport van Eigen Huis. Wellicht wordt dit idee ook in de nieuwe plannen van het kabinet meegenomen.
 
Veranderingen
Wat gaat er voor bestaande situaties met ingang van 2014 veranderen?
 
- voor de hogere inkomens, zal vanaf 2014 gelden dat de hypotheek niet langer tegen 52% aftrekbaar zal zijn. In 28 jaar zal de aftrekbaarheid ieder jaar met 0,5% afnemen zodat er na 28 jaar nog maar 38% van de hypotheek aftrekbaar zal zijn. Stel u heeft een hypotheek van 1.000.000 tegen een rente van 5%. Wat gaat u dat per maand extra kosten?
in 2014  € 20, 
in 2024 € 208
in 2042 € 582
   
- Het belastingtarief van 42% zal met ingang van 2014 worden verlaagd naar 38%. Heeft u een bruto-inkomen minder dan €  56.000? Dan verandert er niet zoveel. Stel u heeft een hypotheek van € 250.000 en wederom een rente van 5%, dan heeft u per maand minder aftrek van € 42 terwijl uw inkomen met € 46 per maand zal toenemen.
 
Staatsbank
Het gevolg van de nieuwe maatregelen is simpel: de markt gaat nog meer op slot. Om de markt in beweging te krijgen zal er van overheidswege constructief en daadkrachtig moeten worden opgetreden. In de huidige economische omstandigheden zie ik een hypotheek als levensbehoefte. Vanuit die gedachte zou er voor hypotheken een staatsbank moeten komen die financiert tegen een vaste lage rente en tegen vaste voorwaarden waarbij er te allen tijde maximaal dient te worden afgelost in 30 jaar en waarbij er bijvoorbeeld een hypotheekrenteaftrek is van 30 procent. Geen concurrentie, geen hoge rentes, duidelijkheid en toetreding voor iedereen. 
 
Het is toch te belachelijk voor woorden dat de consument van de huidige lage rentestand nauwelijks profiteert. Bovendien, met Basel 3 voor de deur kunnen de commerciële banken zich beter richten op de spaargelden in plaats van straks verstrikt en verstikt te raken in buitengewoon lastige balansposities omdat de bedragen die ze voor hypotheken hebben verstrekt in schril contrast staan met de feitelijke marktwaarde. Zo twee vliegen in een klap! Heren politici, schrijft u mee? Als u gelooft dat de verlaagde overdrachtsbelasting zal leiden tot meer transacties, dan wens ik u een prettige wedstrijd!
 
Wie heeft er een doekje voor de gapende wond die blijft bloeden?'
 
 
De cijfers
Dan nu over tot de orde van de dag…. Wat laten de cijfers van september zien?
 
• Prijsontwikkeling en gedane transacties
De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen lagen in september op het niveau van begin 2004. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling ruim 16 procent, exclusief inflatiecorrectie. In de eerste drie kwartalen van 2012 wisselden 81 duizend woningen van eigenaar. Dit is maar liefst 8 procent minder dan in dezelfde periode van 2011. 
 
• Eigen Huis marktindicator
Noteerde in september jl, het hoogste niveau van het jaar. Deze indicator die specifiek voor de woningmarkt het consumentenvertrouwen meet, geeft de bereidwilligheid van de consument aan om te kopen, wat hij vindt van de huidige rentestand en hoe hij kijkt naar de huidige prijzen. Toch nog iets positiefs! 
 
Laten we ondanks de misère toch met opgeheven hoofd positief naar de toekomst blijven kijken. Want als wij al niet meer geloven in de huizenmarkt, wie gelooft er dan nog wel in?