Ruzie in de Troika

2 Connecties

Relaties

Troika

Locaties

Griekenland
1 Bijdrage

Het IMF en de Europese Commissie gaven in het openbaar blijk van onenigheid over het Griekse schuld reductieplan. Afschrijven of doorschuiven?

Een vreemd tafereel op de persconferentie van de Griekse Troika. “In our view the appropriate timetable is 120 percent [debt to gdp] by 2020,” zo zei IMF topvrouw Christine Lagarde getergd. Even daarvoor had Jean Claude Juncker, het hoofd van de Eurogroep tot zichtbare verbazing van Lagarde aangekondigd dat de schulddoelstelling van 120 procent van het bbp naar 2022 zou worden doorgeschoven. “We clearly have different views,” zei Lagarde.

 

Hoewel het lijkt alsof het IMF hier strikter in de leer is stuurt het IMF volgens de Financial Times binnenskamers aan op grotere schuldafschrijvingen. De Europese Commissie (EC) wil afschrijvingen vermijden door schulddoelstellingen door te schuiven naar 2022. Aangezien het gros van de Griekse staatsschuld inmiddels in handen is van de publieke sector zullen Europese landen en de ECB bij kwijtschelding de grootste verliezen moeten nemen. 
 
Grafiek 1: Samenstelling van de Griekse staatsschuld (Bron: Troika)
Rood is overheid; blauw is private sector
 
Zo’n pleidooi valt uiteraard niet in goede aarde bij de Europese lidstaten. ‘Als de [Griekse] schuld onhoudbaar is, is het niet zo dat we maar deels moeten kwijtschelden of een beetje minder rente vragen,’ zei voormalig minister van financiën Jan Kees de Jager onlangs tegen het FD. Zijn opvolger Jeroen Dijsselbloem lijkt deze lijn door te zetten en kondigde onlangs in de Tweede Kamer aan ‘bikkelhard’ te zullen zijn binnen Europa. 
 
Pessimisme en optimisme
Volgens de Financial Times geloven EU functionarissen dat het IMF te pessimistisch is over de Griekse economie. Het IMF verwacht dat de schuld/bbp ratio in 2020 nog op 150 procent van het bbp zal liggen, terwijl de EC gelooft dat deze net iets meer dan 140 procent zal bedragen. De Griekse economie kan sneller herstellen volgens de EC, zodat Griekenland met het nodige uitstel alsnog elke euro kan terugbetalen.  
 
Tot nog toe lijkt optimisme over de Griekse groei echter niet gerechtvaardigd. Bij elk nieuw Troika rapport vallen de groeiresultaten tegen. Dit terwijl de veronderstellingen over de Griekse groei cruciaal zijn voor de aanbevelingen van de Troika. In het vorige Troika rapport constateert de Troika bijvoorbeeld: ‘[T]his assessment leaves little to no margin in case policy implementation and economic and financial variables do not evolve in line with program assumptions and projections.’ Meer dan een half jaar later blijken de veronderstellingen en prognoses van de Troika er alsnog flink naast te zitten met alle consequenties vandien.
 
Grafiek 2: Prognoses van Griekse groei per jaar en definitieve resultaat (Bron: Europese Commissie) 
 
 
De onenigheid tussen het IMF en de EC is in feite een nieuwe slag in de multiplier discussie. Het IMF schatte in haar laatste World Economic Outlook dat voor elke euro bezuinigingen de economie tussen 0,9 en 1,7 euro krimpt. De Troika baseert zich echter op de EC voorspellingen waarin elke euro bezuinigingen voor 0,5 tot 0,6 euro krimp zorgt. Vooralsnog lijkt het IMF dit soort voorspellingen nog altijd als ‘baseline scenario’ te accepteren. Als het verleden echter enige voorspellende waarde heeft dan zal het volgende Troika rapport opnieuw moeten constateren dat de macroeconomische omstandigheden tegenvallen.