RvC Imtech bezuinigde op accountantscontrole

Penny wise, pound foolish. Dat was het besluit van de raad van commissarissen van Imtech om de halfjaarlijkse accountantscontrole te schrappen. Vandaag is de aandeelhoudersvergadering.

Penny wise, pound foolish. Het is een milde variant op een ander mogelijk oordeel: ronduit stupide. Heel veel anders kan men het besluit vorig jaar van de Raad van Commissarissen van Imtech om de halfjaarcijfers niet meer te laten controleren door een externe accountant niet noemen.

 

Dat besluit leidde weliswaar tot een besparing van ruim een miljoen euro, maar kostte de technische installateur uiteindelijke €400 miljoen. Door het ontbreken van tussentijdse controle werd de fraude in Polen en 'tweede thuismarkt' Duitsland te laat opgemerkt. Nu heeft de voormalige beursparel €500 miljoen nodig van zijn aandeelhouders om de balans te repareren. Driekwart van de beurswaarde is verdampt, reputaties door de gehaktmolen gedraaid. 

 
Maar dat is niet het enige gevolg van de 'kostenbesparing'. Het bedrag dat Imtech als gevolg van de affaire uiteindelijk moet betalen aan accountants, juristen en bankiers bedraagt €110 miljoen. In de fascinerende reconstructie van het drama-Imtech die Het Financieele Dagblad heeft gemaakt doemt het beeld op van een blunderende, zelfingenomen RvC. Die in haar rol als toezichthouder volledig heeft gefaald. Voor de verandering lijkt de accountant weinig blaam te treffen: KPMG trok aan de bel. 
 
Het FD-artikel zet de aandeehoudersvergadering van vandaag flink op scherp. De Vereniging van Effectenbezitters heeft de messen inmiddels al geslepen. Zij bereidt een actie voor om aandeelhouders schadeloos te stellen. Reden: aandeelhouders zijn honderden miljoen misgelopen door mismanagement.