S&P: Nederland blijft triple A

1 Connectie

Relaties

Rating
0 Bijdragen

Ondanks dat Nederland begin vorig jaar door kredietbeoordelaar Standard & Poor's op de ‘negatieve outlook’ lijst werd geplaatst, behoudt het haar triple A-status.

Dat heeft kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) gisteren bevestigd. S&P onderbouwt de consolidatie van de Nederlandse AAA-rating met de welvarende, gediversifieerde en competitieve Nederlandse economie en de lange traditie van verstandig en flexibel macro-economisch beleid. Daarnaast roemt S&P’s de productieve beroepsbevolking en de goed ontwikkelde infrastructuur.

De outlook blijft echter negatief dus er is nog steeds een gerede kans dat er volgend jaar een A’tje wordt weggestreept. S&P geeft aan te verwachten dat de staatsschuld van Nederland tussen 2013 en 2015 geleidelijk zal oplopen tot 66 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2012 was dat 62 procent van bbp.
De negatieve outlook zal volgens S&P’s omgezet worden in een lagere status zodra er meer negatieve macro-economische ontwikkelingen plaatsvinden, er een verslechtering optreedt van de externe positie van de banken of als ze moeilijkheden krijgen om aflopende schulden te herfinancieren. Een wijziging van het huidige financiële beleid in Nederland kan eveneens een spelbreker worden.
 

S&P geeft aan the bright side aan dat de negatieve outlook volgend jaar geschrapt kan worden zodra de druk vanuit de eurozone en de binnenlandse huizenmarkt geen zichtbaar negatief effect heeft op de economische groei en begrotingsprestaties van Nederland.