Martin Duthler en Gerard Sanderink bij de Amsterdamse rechtbank, 10 september 2019

Martin Duthler en Gerard Sanderink bij de Amsterdamse rechtbank, 10 september 2019 © Eric Smit

Sanderink ‘wil met rust gelaten worden’ [update]

De nieuwe akte van het zich voortslepende drama tussen Gerard Sanderink en zijn vroegere geliefde Brigitte van Egten werd dinsdag in de Amsterdamse rechtbank opgevoerd. Hoofdrolspeler Sanderink bleek tekstvast maar moe; zijn advocaat nam zijn rol over.

Het is de vijfde keer dit jaar dat de vroegere geliefden tegenover elkaar in de rechtbank staan: ondernemer Gerard Sanderink en Brigitte van Egten. Voor het eerst gebeurt dat in Amsterdam. Dat is omdat Van Egtens advocaat Paul Tjiam de vestigingsplaats van de Telegraaf en Follow the Money heeft uitgekozen voor dit nieuwe kort geding. De rechtszaak betreft de mails en apps die Gerard Sanderink half juli naar deze en andere media toestuurde. De berichten bevatten persoonlijke e-mails en documenten met ernstige beschuldigingen aan het adres van Van Egten, zoals diefstal, bezit en exploitatie van terabytes aan pornografisch materiaal, identiteitsfraude en andere malversaties. Sanderink wilde met de mails laten zien dat van Egten een ‘slechte vrouw’ is, anders dan zijn nieuwe geliefde, Rian van Rijbroek.

Van Egten wil via de rechtszaak afdwingen dat Sanderink stopt met de ‘ongekende schending’ van haar privacy en het verregaand besmeuren van haar goede naam.

In de beleving van Sanderink is er echter sprake van een totaal andere werkelijkheid: het gaat niet om Van Egtens privacy, die van hemzelf is in het geding. Om die reden verzocht hij de rechter de zitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

Sanderink staat sinds januari niet alleen bij journalisten in het middelpunt van de belangstelling

Nadat de rechter daar negatief over besliste, verliet Sanderink de rechtszaal en ging hij buiten op een bankje zitten. De Twentse ondernemer met zijn breekbare fysiek boog voorover en stak zijn hand met moeite uit naar de de paar journalisten die zich kwamen voorstellen en vragen wilden stellen. Sanderink had daar geen behoefte aan. ‘Ik wil met rust gelaten worden,’ zei hij zacht.

In de belangstelling

De doorgaans mediaschuwe Twentse ondernemer en eigenaar van ict-bedrijf Centric en het beursgenoteerde Oranjewoud – totale omzet: meer dan 3 miljard euro – koos er de laatste maanden echter zelf voor om regelmatig en uitgebreid de pers te woord te staan. Hij staat sinds januari niet alleen bij journalisten in de belangstelling. Ook het bestuur van de provincie Overijssel had hem de afgelopen maanden op de korrel. Sanderink bleek een lening van 10 miljoen euro, die hij in 2014 kreeg toegekend voor het opzetten van een research centrum, voor andere doeleinden te hebben aangewend: zijn naar contanten snakkende bouwbedrijf Strukton. Die miljoenen moest hij van de provincie terugbetalen; dat deed Sanderink in augustus. 

De opsporingsambtenaren van de FIOD die in februari van dit jaar bij datzelfde Strukton binnenvielen, tonen eveneens de nodige interesse. Ze verdenken Sanderinks bedrijf ervan steekpenningen te hebben betaald om een groot project in Riyad, Saoedi-Arabië binnen te halen. Die inval is de reden dat de controlerend accountant van moeder Oranjewoud het jaarverslag niet kan goedkeuren. De Amsterdamse Effectenbeurs houdt het bedrijf om die reden sinds april nauwlettend in de gaten.

Begin juni werd Oranjewoud op het zogenoemde strafbankje van de beurs gezet. Dat maakt bankiers schuw: die houden niet van bedrijven die op het strafbankje zitten en zijn dan niet snel geneigd grote kredieten te verschaffen.

Ook de Saoedische autoriteiten in Riyad hebben hem in de peiling, onthulde Het Financieele Dagblad. Strukton werd daar veroordeeld tot het betalen van 25 miljoen dollar. Het bedrijf zou een Saoedische bemiddelaar nog niet zijn afgesproken honorarium hebben toegekend.

Geclaimd slachtofferschap

Belangstelling genoeg dus en hoewel Sanderink eerder de pers veelvuldig te woord stond, heeft hij daar dinsdag 10 september he-le-maal geen trek in. Als hij het belangstellende publiek – waaronder zes journalisten – niet uit de rechtszaal kan weren, dan blijft hij zelf wel buiten. Sanderink is hartpatiënt en heeft veel last van de procedures, voegt advocaat Jan Boogaard daar later aan toe.

Sanderinks geclaimde slachtofferschap speelt inmiddels een centrale rol in zijn verdediging en zijn uitlatingen in de media. De zaterdag voor de zitting citeerde Quote Sanderinks advocaat, die het kort geding een onderdeel van een ‘smaadcampagne’ van Van Egten noemde. Tijdens een eerdere zitting in Almelo riep Sanderink geëmotioneerd uit ook zakelijk met de ‘rug tegen de muur’ te staan. De bron van al dat kwaad: zijn ex, Brigitte van Egten.

Deze lijn werd ook in de zitting in Amsterdam doorgetrokken, ondanks eerdere veroordelingen die Sanderink moest slikken en vervolgens aan zijn laars lapte. De koers die de advocaat van de Twentse zakenman daarbij vaart, neemt inmiddels potsierlijke vormen aan. ‘Door mij zijn aan u e-mails verzonden met vertrouwelijke informatie en privé-gegevens van mevr. Van Egten,’ liet Sanderink in juli aan FTM weten. Hij verzocht daarbij deze informatie te vernietigen. Boogaard ontkende in zijn conclusie van antwoord dat het om privé-correspondentie ging. Ook andere beschuldigingen die Sanderink op schrift stelde en met journalisten van Het Financieele Dagblad, de Telegraaf, Tubantia en FTM had gedeeld, werden nu door Boogaard ontkend.

Nadat Van Egtens advocaat Tjiam in zijn gedetailleerde uiteenzetting tientallen bewijzen van de ‘valse ontkenningen’ en beschuldigingen van de ‘meest ernstige categorie’ had geleverd, was het de beurt aan Boogaard. Die had, om zijn woorden kracht bij te zetten, zijn koffer met dikke stapels bedrukte A’4jes alvast opengeklapt en in het zicht van de rechter geplaatst. Daar zouden ‘bewijzen’ in zitten en ook elders kon hij nog over ‘dossierkasten vol bewijs’ beschikken. Om het allemaal niet te ingewikkeld te maken, had hij die maar niet meegenomen. 

Boogaard maakte er een punt van de beschuldigingen aan het adres van Van Egten nog maar eens te herhalen

Ondanks overdonderend bewijs van het tegendeel betoogde Boogaard vervolgens dat Van Egten ‘consequent’ de publiciteit had gezocht, ‘terwijl Sanderink probeert de publiciteit te mijden.’ Terwijl hij op het ene moment luidkeels iets beklemtoonde en dan weer bijna onverstaanbaar was, stelde hij dat Van Egten een verdienmodel zou hebben gevonden in het innen van ‘exceptioneel hoge dwangsommen’. Die probeerde ze bij zijn ‘sober’ levende cliënt te incasseren. ‘Mogelijk uitgelokt door het idee dat Sanderink vermogend is,’ voegde hij eraan toe.

Boogaard maakte er een punt van de beschuldigingen van fraude aan het adres van Van Egten nog maar eens te herhalen. Ze zou bij de bedrijven die ze in opdracht van Sanderink had geleid, DSS en Wagner Solar, malversaties hebben gepleegd en zich ertegen verzetten dat daar onderzoek naar werd gedaan. Deze beschuldigingen verkondigt Sanderink al sinds eind 2018, maar tot op heden is daar geen enkel bewijs voor gevonden, ondanks de onderzoeken van vier verschillende deskundigen. Van Egtens advocaat had bovendien daarvoor laten weten zo’n onderzoek juist wél te willen toestaan, zolang dat door een professionele derde partij wordt gedaan. En niet door de andere gedaagde: Martin Duthler, de huidige directeur van DSS, die volgens Tjiam in opdracht van Sanderink ‘de inquisitie uitvoert.’

Boogaard voerde inhoudelijk geen verweer op de aanklacht. Dat Sanderink de talrijke mails aan verschillende journalisten had verstuurd berustte op een ‘vergissing’. Daar was volgens Sanderinks advocaat alles mee gezegd.

Tjiam noemde de ‘vergissing’ van Sanderink om met vele tientallen afzonderlijke handelingen meerdere journalisten met valse beschuldigingen en privé-informatie te bestoken, een ‘grof schandaal.’ ‘Daarom zitten we hier.’

De rechter doet op 24 september uitspraak.

Naschrift: Een opluchting voor Sanderink: donderdag 12 september publiceerde Oranjewoud een door de controlerend accountant goedgekeurd jaarverslag. Volgens de Telegraaf komt de accountant tot de conclusie dat er geen smeergeldbetalingen zijn verricht in Saoedi-Arabië. ‘Op basis van de hierboven beschreven werkzaamheden hebben wij geen indicaties die duiden op het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving door Strukton,’ schrijft de accountant in het jaarverslag. Bijgevolg zal de beursgenoteerde vennootschap waarschijnlijk spoedig het strafbankje van de Amsterdamse beurs mogen verlaten.