© ANP / Catrinus van der Veen

Kabinet maakt geen haast met helpen Groningers

Uit de vandaag gepubliceerde jaarcijfers van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat van de aanvullende 64 miljoen euro die beschikbaar gesteld is voor woningen in het aardbevingsgebied, minder dan de helft is uitgegeven: zo’n 30 miljoen.

Het verschil zit voor het overgrote deel in verschlllende waardevermeerderingsregelingen. Deze verduurzamings- of waardevermeerdingsregelingen zijn een subsidie van het rijk, die energiebesparende maatregelen zoals spouwmuurisolatie, zonnepanelen en duurzame ketels vergoedt. Dat doet het om de waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied tegen te gaan. Panden die schade door aardbevingen hebben, krijgen tot 4.000 euro hiervoor vergoed. De maatregel is dus een pleister op de wonde van rijkswege — een goedmakertje voor de overlast door aardbevingen.

Uiteraard komen gedupeerde Groningers alleen voor deze waardevermeerdingsregeling in aanmerking, als de schade aan hun woning reeds vergoed is. Een derde van het geld voor deze eerste regeling is nog niet uitgegeven. De extra verduurzamingsregeling, waarin woningen tijdens het versterken ook verduurzaamd worden – in de onderstaande tabel weergegeven als ‘verduurzamingsopgave overig’ – heeft het ministerie van Eric Wiebes nog niet af. Daarvan is dus 100 procent van het geld blijven liggen.

De cijfers zijn afkomstig uit het jaarverslag 2017 en maken zichtbaar wat Groningen al maandenlang voelt: het nieuwe schadeprotocol, waarbij de staat middels de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen fungeert als loket voor schademeldingen, komt veel te traag op gang. Op woensdag 31 januari 2018 presenteerde minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat met veel tamtam zijn nieuwe schadeprotocol in het provinciehuis van Groningen. Het oude schadeprotocol, waarbij de NAM via haar Centrum Veilig Wonen beoordeelde of er schade was, lag toen al sinds 31 maart 2017 stil.

In maart van dit jaar werd het nieuwe loket actief. De afhandeling van schade had toen een jaar lang stilgelegen. Het nieuwe digitale loket van het rijk blijkt ook zijn Google-instellingen nog niet op orde te hebben: het Centrum Veilig Wonen van de NAM staat bij een zoekopdracht nog altijd bovenaan. En zo zijn er meer opstartproblemen.

Hierdoor verloopt het schadevergoedingsproces ook bij het nieuwe staatsloket te traag. In de laatste negen maanden van 2017 en in een groot deel van dit jaar is er daarom geen schade vergoed. Groningers hebben daardoor geen aanvraag kunnen doen voor de verduurzamingssubsidie. Tel daarbij op dat ‘verduurzamingsregeling overig’ nog niet af is, en de helft van het beschikbare geld voor de verduurzamingsregeling zit nog in de pot — zoals zichtbaar wordt uit de cijfers die Economische Zaken vandaag presenteerde.

Het wachten van de Groningers op hulp wordt steeds pijnlijker.