Het Slotervaartziekenhuis raakte begin 2013 de speelbal van ruzieënde aandeelhouders en staat daarmee symbool voor de meer dubieuze kanten van marktwerking in de zorg. Inmiddels is de oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak het ziekenhuis volgens de rechter 1,7 miljoen euro schuldig en zit zij in Turkije. Lees meer

Multimiljonair Jan Schram uit Beverwijk en zijn beschermelinge zakenvrouw Aysel Erbudak kochten het in 2006 noodlijdende ziekenhuis, maar na Schram's overlijden in december 2012 blijkt de positie van Erbudak allesbehalve stabiel. Ze wordt geschorst na onenigheid met Achmea over het contract voor 2013 en belandt in een moddergevecht rond het ziekenhuis met Jan's broer Lex Schram en diens zoons Pim en Rob. Erbudak wordt met een dubieuze aandelenemissie buitenspel gezet waarbij Erbudak en haar kinderen - die aandelen houden in BV's boven het ziekenhuis - feitelijk worden onteigend. De Amsterdamse Ondernemingskamer doet onderzoek naar wanbeleid bij het moederbedrijf van het Slotervaart dat instemde met de aandelentransactie. Inmiddels is het ziekenhuis door zorgondernemer Loek Winter overgenomen, maar de rechtmatigheid van die overname en de daaraan voorafgaande aandelenemissie wordt nog betwist door de kinderen van Erbudak.

Uiteindelijk wint Winter de slag. Maar voor het ziekenhuis mag het niet baten. Op 25 oktober 2018 wordt het MC Slotervaart failliet verklaard.

 

37 artikelen

Schram slaat terug: Loek Winter 'koopt' Slotervaart

5 Connecties

Relaties

Schram Aysel Erbudak

Personen

Loek Winter

Organisaties

Slotervaart

Werkvelden

Zorg
14 Bijdragen

Loek Winter mengt zich in de soap rond het Slotervaart. De zorgondernemer wil het ziekenhuis kopen. Sterker nog: alles zou al in kannen en kruiken zijn. Enkel aandeelhouder Aysel Erbudak moet nog instemmen met de koop. Maar? 'Het is gewoon een truc.'

Kan het nog gekker? Jazeker. Na een inmiddels eindeloze reeks verwikkelingen rond het geplaagde Slotervaartziekenhuis werd maandag de zoveelste nieuwe wending bekendgemaakt. Nu kondigde ziekenhuisexploitant MC Groep van zorgondernemer Loek Winter plots aan een deal  te hebben gemaakt met aandeelhouder Delta Onroerend Goed om het ziekenhuis te kopen. Dat ontbrak er nog maar net aan na de contractweigering van Achmea met het ziekenhuis, de schorsing van bestuurder Aysel Erbudak, het daaropvolgende moddergevecht tussen de oud-directrice en de erven van wijlen haar zakenpartner Jan Schram, onduidelijkheid over de eigenaren van het hospitaal, een vurige rechtszaak voor de Ondernemingskamer en uiteindelijk de ondertoezichtstelling van de BV's boven het ziekenhuis door diezelfde kamer. Wat blijkt? De erven Schram hebben achter de schermen maandenlang gewerkt aan een deal met Loek Winter - de zorgondernemer die in 2009 de toen bijna failliete IJsselmeerziekenhuizen overnam. Winter's MC Groep kondigde maandag in een persbericht aan dat het bedrijf met de meeste betrokken partijen overeenstemming heeft bereikt over de voorgenomen verkoop. Behalve met aandeelhouder Meromi Holding, die zich volgens het bericht 'nog beraadt' op de verkoop.

Rechtsgeldig?

Daar wringt hem natuurlijk de schoen, want de aandelen van Meromi Holding zijn momenteel bevroren en vallen onder tijdelijk beheer van plaatsvervangend bestuurder Charlotte Insinger. Dit nadat Erbudak en haar kinderen een zaak aanspanden om hun belangen in Meromi en moederbedrijf Jeemer veilig te stellen. Het is dus sterk de vraag of deal tussen aandeelhouder Delta en MC Groep überhaupt kans van slagen heeft of zelfs maar rechtsgeldig zal blijken.

LoWinter

Zorgondernemer Loek Winter staat de cameracrew van Skipr te woord - bron: Youtube.nl

Loek Winter verklaart tegenover Follow the Money dat zijn oog op het Slotervaart viel door een samenloop van omstandigheden. Op de vraag wie het initiatief nam tot de deal antwoordt hij: 'Lex Schram en ik kwamen elkaar tegen en raakten in gesprek over het ziekenhuis. Zo is het idee voor de verkoop ontstaan. Inderdaad speelde er een zaak rond het Slotervaart, maar wij zijn geen partij in die discussie. Ik was er overigens niet van op de hoogte dat er nog een uitspraak van de Ondernemingskamer zou volgen. Ik dacht dat de zaak niet ontvankelijk was verklaard en dat daarmee de kous af was.' Dat was dan waarschijnlijk een flinke tegenvaller? 'Nee hoor', verzekert Winter, 'dat valt reuze mee. Met dit conflict hebben wij bovendien verder niets te maken. Hoe groot de kans is dat de verkoop doorgaat? Ik zou willen dat ik u daar iets over kon vertellen, maar ik weet het gewoonweg niet.' De erven Schram hebben volgens deze lezing dus hun ziekenhuis in de verkoop gedaan zonder te vermelden dat de Ondernemingskamer nog een uitspraak zou doen die alle eigendomsverhoudingen rond het Slotervaart weer kon veranderen. Dat maakt nieuwsgierig, wat zou de familie Schram bewogen hebben om het risico te nemen dat deze deal na alle moeite alsnog niet rechtsgeldig blijkt? Helaas, Lex Schram noch zijn zoon Pim zijn bereikbaar voor commentaar.
'je houdt er ergens in je achterhoofd toch rekening mee dat ze weer met een of andere truc op de proppen komen'
Voor Aysel Erbudak kwam het nieuws maandag uit de lucht vallen. Of toch niet helemaal? 'Het was een verrassing voor ons. Alhoewel, je houdt er ergens in je achterhoofd toch rekening mee dat ze weer met een of andere truc op de proppen komen,' reageert de ziekenhuisdirectrice in ruste. 'Want dat is het natuurlijk gewoon: een truc. Maar ze zijn hiermee echt niet van ons af, hoor. We wachten eerst rustig het onderzoek van de Ondernemingskamer af.' Erbudak wijst tot slot nog in het bijzonder op de rol van zorgverzekeraar Achmea in het geheel. 'Achmea heeft hierin een grote rol gespeeld, dat vind ik opmerkelijk.' Het persbericht van de MC Groep rept inderdaad van een overeenkomst met Achmea, die net als huisbankier ING ingestemd heeft met een eventuele verkoop. Volgens een woordvoerder van Achmea moet de rol van de zorgverzekeraar hier gezien worden als zeer beperkt: 'Voor een eventuele nieuwe eigenaar van een ziekenhuis is het belangrijk om te weten of de zorgverzekeraar zich in zijn plannen kan vinden en eventueel bereid is een contract te verlenen. Dat is hier het geval geweest, dat komt ook doordat wij het grootste marktaandeel hebben in deze regio. Wij hebben ons verder niet met de twee onderhandelende partijen bemoeid.'

Deel Slotervaart naar Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis

Dat Winter en Schram voortvarend te werk zijn gegaan, blijkt in ieder geval uit de overvloed aan afspraken die gemaakt zijn voor de verkoop van het ziekenhuis. Hoe onzeker die ook mag zijn: medische staf, bestuurders en toezichthouders van het Slotervaart zijn allemaal al akkoord met het plan. En ook externe partijen als ING en Achmea hebben dus hun fiat gegeven. Bovendien ligt er al een heel plan klaar voor de overname van het ziekenhuis, waarin ook buurman het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis - waar het Slotervaart al jaren mee samenwerkt - een grote rol speelt. Het Antoni van Leeuwenhoek verklaart zelf maandag in een persbericht dat wanneer de verkoop van het Slotervaart aan MC Groep doorgaat, het een aantal onderdelen van het Slotervaart over zal nemen. De reden: het Antoni van Leeuwenhoek heeft er belang bij om een algemeen ziekenhuis naast de deur te houden waar ook andere specialismen beschikbaar zijn. Het Antoni van Leeuwenhoek wil de apotheek van het Slotervaart overnemen en de afdeling oncologische neurochirurgie. Verder zal de intensive care functie bij het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis geconcentreerd worden, zo staat in het persbericht te lezen. De oncologische afdelingen worden mogelijk ook samengevoegd, maar daarover vindt volgens het ziekenhuis pas overleg plaats als de verkoop ook daadwerkelijk doorgaat. Hoe reëel acht het Antoni van Leeuwenhoek die kans? Ook de woordvoerder van het buurziekenhuis van het Slotervaart heeft geen idee: 'Daar kan ik echt niets over zeggen. Dat weten we niet.'

29 miljoen euro

Deal of geen deal - het bedrag dat Loek Winter wil neertellen voor het Slotervaart is 29 miljoen euro, zo meldt het Parool maandag. Dat bedrag zou voor het grootste deel bestaan uit de 21 miljoen euro grote lening die het Slotervaart heeft uitstaan bij Schram's familiebedrijf Delta Onroerend Goed. Om die lening was dit voorjaar veel te doen. Oorspronkelijk had Delta 26 miljoen uitstaan bij het Slotervaart, maar van dat bedrag werd 5 miljoen euro in maart omgezet in aandelenkapitaal. Daarmee verwaterde het belang in het Slotervaart van Meromi Holding, deels in handen van de kinderen van Erbudak, ineens van 100 procent naar minder dan 1 procent. De aandelenemissie is een van de onderwerpen van het onderzoek dat de Ondernemingskamer beval nadat Erbudak een zaak aanspande tegen Schram en de bestuurders en toezichthouders van het Slotervaartziekenhuis. De kinderen van Erbudak hadden namelijk na de dood van Jan Schram in december 2012 recht op het eventueel verwerven van een meerderheidsbelang in Jeemer BV, moeder van Meromi BV en indirect dus ook van het Slotervaart. In de statuten van Jeemer was een aanbiedingsplicht opgenomen, die niet werd nageleefd door Lex Schram, die de erfenis van zijn broer Jan beheert. De vraag is of de aandelenemissie van het Slotervaart in maart overeind blijft. Mocht dat niet het geval zijn, dan lijkt het uitgesloten dat er inderdaad sprake is van een deal van enige betekenis tussen Schram en Winter. Wordt vervolgd dus.