Schuld als rem

3 Connecties

Relaties

Beurs Rente

Organisaties

Federal Reserve
14 Bijdragen

De Amerikaanse economie doet het ogenschijnlijk prima. De beurzen tikken weer recordstanden aan en de Fed verhoogt de rente. Daarbij worden voor de komende jaren verdere rentestijgingen beloofd. Voor Jan Dwarshuis is het een kwestie van eerst zien, dan geloven.

Met 2017 in het vooruitzicht zijn beleggers bijzonder goed gemutst. Waar maandenlang tegen het verkondigde beleid van de aankomende Amerikaanse president Donald Trump werd aangeschopt, draaide het sentiment in de Verenigde Staten na zijn verkiezing in slechts enkele uren. De financiële sector, de industriële sector, iedereen ziet opeens potentieel. De hamvraag is nu of Trump wel kan leveren. Daarbij lijken beleggers te zijn vergeten dat de schulden onder het regime van Barack Obama fors zijn gestegen: in acht jaar tijd is de schuld in de VS opgelopen van circa 75 procent tot 120 procent van het Amerikaanse bbp. Bij een verhouding van 80 procent ontstaat er een rem op de groei.

Oneens

Marktvorsers zijn het in hoge mate oneens over het verloop van 2017. Het is koffiedik kijken hoe Trump de zaken gaat aanpakken met betrekking tot de grootste economie ter wereld. Toegegeven moet worden dat de aanstaande president een aantal interessante zwaargewichten heeft toegevoegd aan zijn staf. Dat sommige Nederlandse politici die afdoen als een rariteitenkabinet, getuigt van weinig respect. Ondergetekende volgt bijvoorbeeld Wilbur Ross al meer dan 15 jaar. Mijn conclusie is dat Ross niet afgeserveerd kan worden als een financiële prutser. De staf van Trump verdient op zijn minst het voordeel van de twijfel.

De staf van Trump verdient op zijn minst het voordeel van de twijfel

Consensus

De algemene consensus is dat de rente en inflatie in 2017 flink gaan oplopen. De Fed (stelsel Amerikaanse banken) heeft bijvoorbeeld deze maand laten weten de rente in 2017 drie keer te willen verhogen, en ook in 2018 en 2019. Er kan echter totaal geen waarde worden gehecht aan dit soort toezeggingen. Eind 2015 beloofde de Fed immers vier renteverhogingen in 2016, maar het werd er slechts één.

Renteverhoging

Het is maar de vraag of de Fed de rente in 2017 drie keer kan verhogen. Daarnaast is het hoogst onzeker of Trump al zijn fiscale plannen en voorgestelde investeringen door het Amerikaanse Congres kan loodsen. Een Republikeinse meerderheid geeft geen enkele garantie dat Trump gesteund zal worden. Daarnaast toonde de Fed zich opvallend open en realistisch. ‘Alle deelnemers [aan het besluitvormingscomité van de Fed] zien in dat er nu flinke onzekerheid bestaat over hoe economisch beleid kan veranderen en wat voor effect dan kan hebben op de economie,’ aldus Fed-voorzitter Janet Yellen de afgelopen week.

Zoals gezegd, het is niet uitgesloten dat Trump door zijn eigen Congres geblokkeerd zal worden in zijn dadendrang. Toch zal de doorgaans onverzettelijke Trump alles in het werk stellen zijn fiscale en financiële ideeën vorm te geven. Krijgt Trump zijn zin, dan zal de toch al precaire schuldenproblematiek hoogstwaarschijnlijk verder ontsporen. Temidden van dit krachtenveld tikken Amerikaanse beurzen nieuwe all time highs aan, gebaseerd op de politiek van nul procent rente. Aan de Fed de schone taak om een totale ineenstorting van de beurzen te voorkomen. Een forse rentestijging in 2017 lijkt derhalve een utopie.

Rest mij u een goed weekend te wensen.