Schuld is niet goed

1 Connectie

Relaties

Leningen
137 Bijdragen

Over onze schuldgedreven economie wordt maar al te vaak de loftrompet gestoken, maar Jan Dwarshuis doet daar niet aan mee. Zeker in deze tijd, waarin de lage rente het aangaan van schulden ogenschijnlijk heel aantrekkelijk maakt, kun je volgens hem maar beter op je tellen passen.

Daar waar schuld is, is er ook bezit. Het structureel hoger welvaartsniveau zou hoge schulden rechtvaardigen, en een hoger niveau aan spaargelden zou logischerwijs hogere schulden in de hand werken. Meer schuld zou tot meer welvaart leiden, zo is een veel gehoorde gedachte. Daarnaast zou in verschillende gevallen schuld voordelig zijn. Kortom; schuld is goed en aantrekkelijk.

Bijzonder tijdsgewricht

Dat schuld goed zou zijn, vind ik een merkwaardige gedachte. Schuld is volgens velen nuttig omdat vermogen beter zou renderen. In een aantal gevallen klopt deze redenatie, maar we bevinden ons in een bijzonder tijdsgewricht. Geld is goedkoop, en daarom lijkt het aangaan van schuld aantrekkelijk te zijn. De first level thinker probeert zo veel mogelijk schuld aan te gaan omdat het weinig kost. Er is echter een probleem: als men schuld aangaat koopt men er bezit voor terug, doordat geld (te) goedkoop is, is bezit (te) duur geworden.

Met andere woorden: als de historische schuldbubbel knapt, lijkt het meest logische scenario dat het bezit dat te duur verworven is, sterk in waarde zal dalen. Dit weegt niet op tegen het min of meer gratis verkregen geld. Daarnaast is er nog een ander probleem: in veel gevallen wordt u fiscaal klem gezet door schuld aan te gaan. Ik vermoed dat het regeringen erom te doen is om u klem te zetten, maar dat is een ander verhaal. Vrij bewegen is cruciaal in deze omgeving met parameters die tot historische niveaus zijn opgerekt.

Vrij bewegen is cruciaal in deze omgeving met parameters die tot historische niveaus zijn opgerekt

Verdampen

Een volgend aandachtspunt is dat de schuld die men is aangegaan, maar lastig verdampt. Dit komt omdat de inflatie extreem laag is en er mogelijk deflatie is. Immers, instanties veranderen de parameters continu om u te doen geloven dat er een gezonde inflatie is. Officiële cijfers kunt u beter met een korreltje zout nemen. De massa moet in toom gehouden worden en daar zijn cijfers en grafiekjes erg behulpzaam bij.

Gelukkig spreek ik ook wel eens hardwerkende Nederlanders met een goede baan en zonder schuld. Het verbaast me eerlijk gezegd hoe snel het mogelijk is om, ondanks het krankzinnige Nederlandse belastingsysteem, een redelijk spaarvermogen op te bouwen. Het voordeel is dat deze categorie vroeg of laat een uniek beleggingsmoment creëert waarbij ondergewaardeerde beleggingen kunnen worden gedaan zonder schuld. Daar kan schuld, in combinatie met te duur bezit op basis van goedkoop geld, nooit tegenop.

De gedachte dat schuld goed zou zijn is derhalve simplistisch. Schuld kan soms aantrekkelijk zijn, als er bijvoorbeeld ondergewaardeerd bezit verworven kan worden en de safety margin in stand blijft. Echter, door het krankzinnige beleid van centrale bankiers zijn veel beleggingscategorieën volledig uit het lood geslagen en te duur geworden. Dit is verraderlijk, en er past dan ook geen constellatie met (te) hoge schulden bij.

Rest mij u een goed weekend te wensen.

Over de auteur

Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees verder Inklappen