Bewoners van serviceflats dachten er comfortabel en in alle rust hun oude dag door te kunnen brengen. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat dit niet altijd mogelijk is. Verregaande belangenverstrengeling tussen Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS), bestuurders en verschillende vastgoedinvesteerders gaat ten koste van de veelal hoogbejaarde bewoners van serviceflats.

In een unieke productie leverde Follow the Money zowel het televisieprogramma Altijd Wat (tegenwoordig Monitor geheten) als het dagblad Trouw het verhaal over deze misstand. Bij Follow the Money vindt u het complete dossier.

13 artikelen

SDS wil zich laten doorlichten

Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS) vindt dat ze 'onterecht in een kwaad daglicht' is gesteld. De stichting wil zich door een onafhankelijke adviseur laten doorlichten.

De Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS) voelt zich zwaar tekort gedaan door de journalistieke aandacht van vorige week. Onderzoek van Follow the Money wees onder andere uit dat er sprake was van verregaande belangenverstrengeling tussen Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS), bestuurders en verschillende vastgoedinvesteerders waardoor bewoners van serviceflats worden gedupeerd. SDS kwam dinsdag met een verklaring van het lid van de Raad van bestuur Marit Woltman. De stichting meent dat zij door de berichten, die via Follow the Money, Trouw en NCRV's Altijd Wat naar buiten kwamen, 'onterecht in een kwaad daglicht' is gesteld. 'De berichtgeving wemelt van de onjuiste beschuldigingen, feitelijke fouten en insinuaties die bezijden de waarheid zijn,' aldus SDS. Ze laat ook weten dat er na de publicaties 'vele sympathiebetuigingen' binnen zijn gekomen van 'tevreden bewoners' van serviceflats. Hoewel SDS feitelijk de gehele productie van Follow the Money in samenwerking met Altijd Wat en Trouw naar de prullenbak verwijst, laat de stichting het na om deze claim te onderbouwen of überhaupt in detail te treden. Op één specifiek geval na.

Gasrekeningen

'Bij serviceflat Eper Veste is ruim 4 jaar geleden een fout gemaakt bij de facturatie, die wij toen volledig hebben gecorrigeerd zodra wij deze ontdekt hebben', stelt SDS. De 'fout bij de facturatie' bij de gasrekening werd door naspeuringen van bewoners van Serviceflat Eper Veste aan het licht gebracht en was beslist geen ontdekking van SDS zelf zoals Marit Woltman in haar brief stelt. De bewoners hadden al argwaan gekregen bij de hoge rekeningen en vroegen bij Nuon de afschriften van rekeningen op. De korting van 6 cent per kubieke meter die SDS gaf bleek in werkelijkheid een prijsopslag van 4 cent te zijn. SDS had stelselmatig de rekening met 10 verhoogd om vervolgens te kunnen doen alsof ze een korting hadden bedongen van 6 cent. 'Dit voelde als pure oplichting', zei bewoner Bert-Jan Haverkamp tegenover Follow the Money en Altijd Wat (Zie de uitzending op minuut 17.30).
'Dit voelde als pure oplichting'
Ook een bewoner van serviceflat Sparrenhof te Ede, kreeg door eigen naspeuringen de originele rekening in handen. Daaruit bleek eveneens de opslag van vier cent. Oud-medewerkers van SDS verklaren tegenover Follow the Money dat SDS deze marge rekent bij alle serviceflats waarvoor het gas inkoopt. SDS meldt in haar jaarverslagen dat het gas levert aan gemiddeld 75 serviceflats. ‘Deze gasinkoop staat gewoon op naam van de serviceflat zelf, maar de rekeningen komen binnen bij SDS in Neerijnen. Zo kan SDS dit buiten het zicht houden,’ vertelden oud-medewerkers van SDS. SDS stelt ook dat de publicaties van Follow the Money 'suggereren' dat bestuurders die SDS in haar pool heeft zitten door de stichting worden betaald. Dat is onjuist. We schreven dat de bestuurders aantoonbaar niet onafhankelijk waren en maakte expliciet melding van het feit dat deze bestuurders door de serviceflats worden betaald. SDS meldt ook dat ze 'goede nota' heeft genomen van de 'kritiek dat zijn via voorgedragen bestuurders onterechte invloed zou willen uitoefenen op de gang van zaken binnen serviceflats en op relaties met derden partijen'. De stichting wil nu een externe adviseur zonder banden met SDS vragen om de bestuursstructuur van SDS door te lichten.