Sensire-thuishulpen gered, Asscher ziet wederom geen schijnconstructie

4 Connecties

Relaties

Sensire thuishulp

Organisaties

Overheid

Werkvelden

Zorg
15 Bijdragen

De ontslagen thuishulpen van Sensire behouden toch hun baan. Minister Asscher gaf de kamer gisteravond te verstaan dat hij geen enkele aanwijzing heeft ontdekt voor een schijnconstructie bij de zorgorganisatie.

Goed nieuws voor de elfhonderd ontslagen thuishulpen van Sensire; zij houden voorlopig toch hun baan - in 2014 althans. Tijdens een persconferentie in het Achterhoekse dorp Ruurlo maakte waarnemer Hans Borstlap donderdagochtend bekend dat gemeenten en Sensire in principe akkoord zijn met de overname van de thuishulpen door zorgorganisatie TSN uit Almelo. De gemeenten betalen TSN daar dan een 'transactievergoeding' voor van 425 duizend euro en Sensire levert ook een financiële bijdrage voor de overname van de werknemers. De nieuwe werkgever van de thuishulpen, TSN Thuiszorg, neemt hen over met volledig behoud van rechten. Dat houdt in dat werknemers met een contract voor onbepaalde tijd, dat contract ook behouden. Een flink risico, op het eerste gezicht. Directeur Zion Jongstra beaamt dat: 'Dat nemen we zeker. Maar wij hebben wel een optimistische kijk op de toekomst van dit soort zorg. De zorgvraag zal blijven toenemen, ook al omdat de tendens is dat mensen juist langer thuis blijven wonen.' Jongstra is dan ook een tegenstander van de voorgenomen bezuinigingen op onder meer de huishoudelijke hulp en verzorging: 'Dat is een bijzonder onverstandige bezuiniging. Je ziet wat er nu al bij Sensire gebeurde, als straks veertig procent van het budget verdwijnt zal dat tot de grootste ontslaggolf sinds de Tweede Wereldoorlog leiden. Dan raken tienduizenden thuishulpen hun baan kwijt.' Het bedrijf wil zich samen met vakbond Abvakabo FNV tegen de voorgenomen bezuinigingen inspannen.

Race-to-the-bottom gestopt

Tot nu toe weigerden de Achterhoekse gemeenten, met uitzondering van Doetinchem, om voor 2014 dezelfde tarieven te betalen voor de thuishulp, ondanks het gelijk gebleven budget vanuit het Rijk voor dat jaar. Haagse gezant Borstlap wist hen de afgelopen week toch te overreden om de uurtarieven voor huishoudelijke verzorging voor overnemer TSN op gelijk niveau te houden met de huidige tarieven die Sensire ontvangt. Ook is afgesproken met de gemeenten in de Achterhoek dat zij verder niet in zullen zetten op het gebruiken van een zogeheten alfaconstructie (zie onder) voor de thuishulp. Hoe die afspraak in de praktijk vorm krijgt is nog de vraag; een aantal Achterhoekse gemeenten exploiteert immers zelf een alfabureau waar bijstandsgerechtigden ingezet worden om hun recht op uitkering te behouden. Abvakabo FNV is blij met het resultaat: 'Hiermee is een eind gekomen aan de steeds verdergaande 'race to the bottom' in de Achterhoek', meldt de vakbond op haar website.

Het Tweede Kamer-debat

Na het goede overname-nieuws in de ochtend werd er 's avonds gedebatteerd in de Tweede Kamer. Het ging opnieuw over de ontslagzaak van Sensire en de behandeling daarvan door het UWV. Verschillende kamerleden waren verontrust door de berichtgeving over onder meer de achterkamertjesdeal over het massa-ontslag tussen Sensire en Achterhoekse gemeenten. Minister Asscher herhaalde  nog maar eens dat hij 'geen enkele aanwijzing' had dat er sprake was geweest van een schijnconstructie. Waarnemer Borstlap maakt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken een rapport over de gang van zaken in de Achterhoek. Asscher wil dat afwachten om 'in alle rust en redelijkheid te kijken wat er aan de hand was, of er onhandig is geopereerd of dat er toch aanpassingen nodig zijn.'
'IN ALLE RUST EN REDELIJKHEID KIJKEN OF ER ONHANDIG GEOPEREERD IS'
FNV-woordvoerder Lilian Marijnissen was - in gezelschap van zeventig thuishulpen - aanwezig bij het debat in de Tweede Kamer. Er werd gesproken over de handelswijze van het UWV en over de toekomst van de WMO, waarop volgens de huidige plannen vanaf 2015 nog eens 40 procent bezuinigd zou worden. Marijnissen: 'We denken dat met de kwestie Sensire wel duidelijk is geworden wat voor een gevolgen een dergelijke bezuiniging zal hebben. Ga maar na: in 2014 wordt nu nog niet eens bezuinigd.'

Alfaconstructie

Nadat Sensire in mei dit jaar het massa-ontslag van elfhonderd Achterhoekse thuishulpen aankondigde, werd de zorgorganisatie ervan beschuldigd al in begin 2012 een schijnconstructie op  te hebben getuigd om medewerkers te ontslaan en vervolgens via een nieuwe BV weer goedkoper aan te nemen. De thuishulpen zouden vervolgens aan de slag kunnen als alfahulp via bemiddelingsbureau Alfasens, dat formeel buiten Sensire moest worden opgezet. In zo'n alfaconstructie zijn werknemers niet meer in loondienst, maar werken ze formeel voor hun client. In de Achterhoek was daarvoor een bodemtarief van 12,50 per uur afgesproken, waardoor de thuishulpen veelal netto minder overhouden dan het minimumloon. Follow the Money en Volkskrant onthulden half oktober dat de Achterhoekse zorggigant daarover zelfs een geheime deal had gesloten met de betrokken gemeenten.