Bewoners van serviceflats dachten er comfortabel en in alle rust hun oude dag door te kunnen brengen. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat dit niet altijd mogelijk is. Verregaande belangenverstrengeling tussen Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS), bestuurders en verschillende vastgoedinvesteerders gaat ten koste van de veelal hoogbejaarde bewoners van serviceflats.

In een unieke productie leverde Follow the Money zowel het televisieprogramma Altijd Wat (tegenwoordig Monitor geheten) als het dagblad Trouw het verhaal over deze misstand. Bij Follow the Money vindt u het complete dossier.

13 artikelen

Serviceflats: Andries de Boer vertrekt als CDA-raadslid te Noordwijk

5 Connecties

Relaties

Andries de Boer Serviceflats

Organisaties

CDA

Werkvelden

Vastgoed Zorg
11 Bijdragen

Na berichtgeving over de betrokkenheid van vastgoedinvesteerder De Boer bij belangenverstrengeling geeft het Noordwijkse CDA-raadslid zijn zetel op.

CDA-raadslid te Noordwijk en tevens vastgoedinvesteerder Andries de Boer stapt op na berichtgeving over zijn verregaande betrokkenheid bij het uitknijpen van bewoners en eigenaars van woningen in serviceflats. Gebaseerd op onderzoek van Follow the Money brachten het televisieprogramma Altijd Wat (NCRV) en dagblad Trouw afgelopen dinsdag dit nieuws. De Boer geeft zijn raadszetel op, zodat zijn ‘partij, het CDA Noordwijk, hier geen verdere schade van zal ondervinden,’ zo valt te lezen in zijn afscheidsbrief aan burgemeester van Noordwijk, Jan Pieter Lokker. ‘De onterechte insinuaties in de media hebben mij emotioneel zeer geraakt. Tegen dit soort aantijgingen kan niemand zich goed verdedigen,’ aldus De Boer in zijn brief. ‘Over enige tijd’ komt De Boer met ‘een feitenrelaas dat de insuaties’ tegen hem persoonlijk zal weerleggen. Ook zegt het scheidend CDA-raadslid zijn onschuld in de rechtszaal te kunnen verdedigen. Tegen FTM had hij eerder gezegd zich niet in de aantijgingen van belangenverstrengeling te kunnen herkennen en desgevraagd gaf hij meerdere malen aan 'onafhankelijk' te opereren van SDS. Wel beaamde hij 'al jaren zaken te doen met SDS.’

De Boer SDS kaartje Een visitekaartje van het voormalige CDA-raadslid Andries de Boer

Zakelijke belangen

De Boer kwam negatief in de publiciteit door zijn rol in een door verschillende direct betrokkenen geconstateerd ‘uiterst geraffineerd samenspel’ tussen enerzijds de Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS) en anderzijds de Noordwijkse vastgoedinvesteerder en/of Waarde Vastgoed Holland (WVGH), waarvan De Boer van 1998 tot 2008 CEO en eigenaar was. Met de hulp van dienstverlener SDS weet de vastgoedinvesteerder in veel gevallen de woningen van doorgaans hoogbejaarde mensen voor zeer lage prijzen te verwerven, ver onder marktwaarde, zo blijkt onder andere uit een vastgoedprospectus van WVGH. De Boer benadrukt in zijn afscheidsbrief dat zijn positie als CDA-raadslid onnodig in de publicaties van FTM naar voren kwam en er 'volkomen buiten' staat. Andries de Boer nam in 2010 zitting in de raad van de Gemeente Noordwijk, nadat hij zich in zijn verkiezingscampagne hard maakte voor ‘meer aandacht voor de vergrijzing en woon-zorg behoeften van ouderen’, een thema waar de zakelijke belangen van De Boer direct aan zijn verbonden. Ouderenhuisvesting nam bij het CDA een belangrijke plaats in, zo maakte De Boer herhaaldelijk duidelijk. Op 15 januari 2010 organiseerde het CDA in Noordwijk in ouderencentrum De Wieken een informatie-avond voor senioren waarop De Boer samen met SDS-voorman Clemens Bosman sprak over de 'gevolgen van de vergrijzing voor ouderenhuisvesting'. Voor zijn tijd als vastgoedinvesteerder en gemeentelijk politicus werkte De Boer jarenlang als bankier bij Amro bank, ABN Amro en Van Lanschot Bankiers. Het aftreden van CDA-raadslid De Boer komt op dezelfde dag waarop CDA-burgemeester te Noordwijk, Jan Pieter Lokker, onder vuur kwam te liggen wegens zijn declaratiegedrag.