Bewoners van serviceflats dachten er comfortabel en in alle rust hun oude dag door te kunnen brengen. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat dit niet altijd mogelijk is. Verregaande belangenverstrengeling tussen Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS), bestuurders en verschillende vastgoedinvesteerders gaat ten koste van de veelal hoogbejaarde bewoners van serviceflats.

In een unieke productie leverde Follow the Money zowel het televisieprogramma Altijd Wat (tegenwoordig Monitor geheten) als het dagblad Trouw het verhaal over deze misstand. Bij Follow the Money vindt u het complete dossier.

13 artikelen

CDA-wethouder Noordwijk verdedigt partijgenoot De Boer

7 Connecties

Relaties

Andries de Boer Serviceflats SDS

Organisaties

CDA

Werkvelden

Journalistiek Woningmarkt Zorg
3 Bijdragen

CDA-wethouder te Noordwijk Martijn Vroom geeft zijn in opspraak geraakte partijgenoot Andries de Boer rugdekking met losse flodders.

De CDA-veste in kustplaats Noordwijk heeft het flink te verduren. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht overleefde CDA-Burgemeester Jan Pieter Lokker op 7 januari ter nauwer nood een rel om zijn declaratiegedrag. Zijn partijgenoot Andries de Boer zag zich op dezelfde dag genoodzaakt om zijn raadszetel in de Noordwijkse gemeenteraad op te geven. Op die dag onthulden NCRV’s Altijd Wat, Dagblad Trouw en Follow The Money dat het CDA-raadslid als vastgoedinvesteerder betrokken is bij verregaande belangenverstrengeling die ten koste gaat van de veelal hoogbejaarde bewoners van serviceflats.  Het opgestapte CDA-raadslid kreeg publieke steun van Martijn Vroom, de enige wethouder die het CDA levert aan de gemeente Noordwijk. Het is de vraag of wethouder Vroom zijn partij hiermee een plezier doet. 'Geen hoor/wederhoor - niet door Trouw, niet door Altijd Wat. Andries zal feitenrelaas maken en tonen', meldt de CDA-wethouder aan zijn ruim 2300 volgers op Twitter in reactie op de negatieve publiciteit voor zijn partijgenoot. ‘De ongefundeerde aanval van Trouw en NCRV raakt hem direct in zijn privéleven. Vrijwel niet te verdedigen,’ twittert Vroom de argumentatie van De Boer in zijn afscheidsbrief. Vroom tweet Vroom tweet 1 Vroom tweet 2 CDA-wethouder Vroom is niet zomaar een partijgenoot van de opgestapte Andries de Boer. In 2011 deed de als theoloog opgeleide Vroom een gooi naar het partijvoorzitterschap van het CDA. In De Wereld Draait Door vertelde de kandidaat-voorzitter dat hij ‘met zand tussen de tanden’ gehoor gaf aan het appèl van de geëmotioneerde CDA-fractieleider Maxime Verhagen om samen te werken met de PVV. Na een jaar trok Geert Wilders de stekker uit de minderheidscoalitie tussen VVD en CDA, waarna de Kamerfractie van het CDA bij de daaropvolgende Tweede Kamerverkiezingen halveerde. In dat onrustige vaarwater verloor Vroom de strijd om het partijvoorzitterschap van Ruth Peetoom, de enige kandidaat die niet voor samenwerking met Wilders stemde. Vroom is momenteel voorzitter van de overkoepelende organisatie van lokale omroepen in Nederland, OLON, waar hoor en wederhoor hoog in het vaandel staan.

Wethouder Vroom met Camiel Eurlings CDA-wethouder Martijn Vroom volgde het voorbeeld van Camiel Eurlings in zijn steun aan Maxime Verhagen

Wederhoor met Andries De Boer

CDA-wethouder Vroom stelt dat Trouw en NCRV 'geen wederhoor' haalden bij zijn partijgenoot Andries de Boer, maar dat is feitelijk onjuist. Op vier, vijf en zes januari bellen we namens Trouw en NCRV met het toen nog CDA-raadslid Andries de Boer, omdat hij als vastgoedinvesteerder een rol speelt in het onderzoek naar belangenverstrengeling tussen de Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS) en vastgoedinvesteerders. ‘Anderhalf jaar onderzoek gedaan? Dat blijkt niet uit de vragen die u mailde,’ reageert De Boer, die honderden appartementen kocht in serviceflats verspreid over het land. Eerst als CEO en eigenaar van Waarde Vastgoed Holland (WVGH), later als particulier belegger.
De Boer: 'Het zijn geen serviceflats meer'
Voordat De Boer woningen opkoopt in serviceflats, belooft de vastgoedinvesteerder aan de bewoners dat het karakter van de serviceflats behouden blijft. Toch blijkt later dat De Boer in verschillende serviceflats zijn appartementen ook verhuurt aan jonge ouders met kinderen. Hoe zit dat? Eenvoudig, het zijn geen serviceflats meer. Lang geleden nog wel. Het zijn gewone appartementen met een verplicht basis servicepakket. Ik stap pas in de serviceflats nadat het besluit is genomen om dat pakket zo in te voeren. Wat mij betreft verdwijnt het liefst het hele pakket. Erger nog, er zitten Turken in, daar heb ik zelf geen problemen mee, maar veel bewoners wel. Dat verandert inderdaad het karakter.’

Opkoop serviceflats: hoogst winstgevend

De opkoop van woningen in serviceflats blijkt voor De Boer en WVGH een hoogst winstgevende exercitie. In het prospectus van WVGH Seniorenfonds IV staat te lezen dat het lukt om woningen in Pieter de Hooghflat te Bilthoven en Beeckestein in Deventer op te kopen voor slechts 4,3 miljoen euro. In het prospectus staat een beleggingswaarde  van zeven miljoen euro vermeld. Een geprognotiseerde winst van ruim 60 procent. In serviceflat Cronestein te Leiden koopt De Boer op persoonlijke titel woningen onder de marktwaarde van bewoners. Niet alle bewoners gingen in op de lage biedingen van investeerder Andries de Boer. Een appartement, waarvoor De Boer 110 duizend euro bood, wist de eigenaar zelf voor 185 duizend euro van de hand te doen. De bewoners krijgen van hun belangenbehartiger SDS niet te horen dat zij te veel weinig krijgen voor hun appartement. Integendeel, zo blijkt uit een brief van een SDS-gelieerde bestuurder aan de bewoners van Cronestein: ‘Als bestuur en daarbij geadviseerd door de SDS benadrukken we nogmaals dat de geboden prijzen realistisch zijn ten opzichte van de markt.’ In zeer korte tijd boekt de vastgoedinvesteerder een zeer substantiële waardestijging. ‘Die waardestijging is mij niet bekend,’ reageert De Boer, die als CEO en eigenaar van WVGH de biedingen op woningen in Pieter de Hooghflat en Beeckestein persoonlijk ondertekende. ‘Niemand werd verplicht om te verkopen. Het zijn stuk voor stuk individuele besluiten. Dat gebeurt in de vrije markt. Mij zijn zelfs woningen aangeboden voor één euro, maar daar ben ik niet op ingegaan, omdat daar nog geen besluit was genomen om de servicekosten te verlagen.’ Daar snijdt De Boer een belangrijk punt aan.
'Snijden in service is een makkelijke oplossing om leegstand tegen te gaan en om een investeerder binnen te halen'
Aan de opkoop van serviceflats voor te lage prijzen gaat een stap vooraf. Onder regie van SDS wordt gesneden in de servicekosten, met als resultaat dat de bewoners nog steeds relatief veel betalen voor weinig tot geen service, zo bevestigen ook oud-medewerkers van SDS. ‘Snijden in service is een makkelijke oplossing om leegstand tegen te gaan en om een investeerder binnen te halen. Dit is vaak niet de keuze van bewoners, maar van beleggers,’ aldus Lennart Homan van onderzoeksbureau TimesLab, dat alle 360 serviceflats in Nederland onderzocht.

CDA-politicus Clemens Bosman

De hoofdrolspeler in het onderzoek is voormalig CDA-politicus Clemens Bosman, die als voorzitter van de raad van bestuur van SDS niet alleen de belangen behartigt van bewoners in serviceflats, maar ook namens WVGH de belangen behartigt van particuliere beleggers in diezelfde serviceflats. In het prospectus Seniorenfonds IV staat een passage over de rol van Bosman als voorzitter van SDS en zijn functie bij WVGH. WVGH zelf oordeelt dat hier geen sprake is van conflicterende belangen. Voormalig CDA-Kamerlid Bosman laat telefonisch weten dat in zijn ogen de belangen van de huurders en investeerders gelijk zijn. ‘Niet alle belangen zijn altijd hetzelfde,’ reageert De Boer op partijgenoot Bosman. ‘Een conflicterend belang is de huur. Als investeerder wil ik liever hoge huren innen. En bewoners willen liever lage huren.’ Maar van belangenverstrengeling wil De Boer niets weten. Bewoners en eigenaars in onder andere de serviceflats Sparrenhof, Cronestein, Pieter de Hooghflat en Beeckestein vinden dat De Boer als particulier belegger en eerder namens WVGH onder één hoedje speelt of heeft gespeeld met SDS, dat De Boer helpt bij het onder marktwaarde op kopen van woningen. In het prospectus van WVGH staat te lezen dat WVGH een percentage van de huur betaalt aan SDS voor het beheer van de opgekochte appartementen. Dus hoe meer woningen in handen zijn van de investeerder, hoe meer SDS verdient. Als grooteigenaar heeft De Boer veelal een belangrijke, in de praktijk vaak beslissende stem in de ledenvergadering om SDS als dienstverlener aan te houden. 'Daar herken ik mij totaal niet in', aldus De Boer. 'Er is geen sprake van geweest dat SDS mij bevoordeelt heeft. Nogmaals de verkopen waren allemaal individuele besluiten. SDS behartigt al jaren mijn belangen.’ Maar hoe kunt u dan als bestuurder in de serviceflat onafhankelijk opereren van SDS? ‘Ik heb geen belangen met SDS. Ik doe er zaken mee, meer niet.’  

Visitekaartje De Boer 2 Het SDS-visitekaartje van Andries de Boer

 

Wederhoor bij CDA-wethouder Vroom

‘Nee,’ is het antwoord van CDA-wethouder Vroom op de vraag of het gelegen komt om enkele vragen te stellen. Vroom is ook voorzitter van OLON, de organisatie van lokale omroepen in Nederland, waarbij vrijwel alle publieke lokale omroepen  zijn aangesloten. OLON stelt ‘zeer hoge en ambitieuze eisen aan lokale publieke omroepen,’ zoals het gebruik van 'journalistieke uitgangspunten en werkmethoden zoals hoor en wederhoor, het controleren van feiten en het doen aan bronvermelding.’ Vroom blijkt zelf vooral fact free politics te bedrijven. Op zaterdag acht februari bellen we met Vroom om te vragen waar zijn stelligheid vandaan komt dat Trouw en NCRV’s Altijd Wat geen wederhoor gepleegd zouden hebben bij zijn partijgenoot Andries de Boer. En de onvermijdelijke vraag. Als de CDA-wethouder het publiek feitelijk onjuist informeert over De Boer, hoe serieus zijn zijn andere uitspraken dan te nemen?
'Ik heb niet zoveel behoefte om met u te praten'
‘Ik heb niet zo veel behoefte om met u te praten. Ik bel u terug zo gauw ik overlegd heb.’ Via Twitter hadden we de CDA-wethouder op dezelfde dag al laten weten dat er wel degelijk wederhoor met Andries de Boer had plaats gevonden. We vragen of het overleg van Vroom wellicht te maken heeft met zijn feitelijk onjuiste berichtgeving over het opstappen van zijn partijgenoot. ‘Ik ga inhoudelijk niet op uw vragen in. Ik bel u zo gauw ik daar behoefte aan heb, ik heb uw nummer nu op mijn display. Dag.’