Bewoners van serviceflats dachten er comfortabel en in alle rust hun oude dag door te kunnen brengen. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat dit niet altijd mogelijk is. Verregaande belangenverstrengeling tussen Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS), bestuurders en verschillende vastgoedinvesteerders gaat ten koste van de veelal hoogbejaarde bewoners van serviceflats.

In een unieke productie leverde Follow the Money zowel het televisieprogramma Altijd Wat (tegenwoordig Monitor geheten) als het dagblad Trouw het verhaal over deze misstand. Bij Follow the Money vindt u het complete dossier.

13 artikelen

Serviceflats: The SDS Story Continues [VIDEO]

De reportage over serviceflats die Altijd Wat in samenwerking met Follow the Money in januari uitzond, heeft veel losgemaakt. De vervolguitzending laat zien dat de kwestie zich uitbreidt en geland is in politiek Den Haag.

Het aantal serviceflats waar bewoners in actie zijn gekomen tegen dienstverlener Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS) blijkt fors groter dan eerst werd aangenomen. Sinds de berichtgeving over misstanden bij verzorgingsflats begin januari een aanvang nam, meldden zich bewoners van 14 andere serviceflats bij de redacties van Follow the Money, Trouw en NCRV’s Altijd Wat. Het resultaat is te zien in een tweede uitzending die Altijd Wat met Follow The Money maakte. ‘Verwerpelijk, volstrekt verwerpelijk,’ reageert 50plus-Kamerlid Martine Baay op de berichtgeving over de Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS) die zich verrijkt ten koste van bewoners van serviceflats. SP-Kamerlid Renske Leijten had te doen met de veelal hoogbejaarde bewoners van serviceflats. ‘Dan hoop je voor je toekomst goed te zitten met je woon- en zorgbehoefte. En dan word je slachtoffer van een organisatie die denkt: kassa!’ Uit onderzoek bleek dat SDS niet alleen te hoge kosten in rekening brengt, maar ook nauwe banden met verschillende vastgoedinvesteerders onderhoudt die de flats tegen te lage prijzen proberen te verwerven. Het eerste slachtoffer diende zich vlak na de onthulling over de misstanden in serviceflats aan. Na berichtgeving over de betrokkenheid van vastgoedinvesteerder Andries De Boer bij belangenverstrengeling gaf het Noordwijkse CDA-raadslid zijn zetel op.

Reactie minister Blok

'Ik begrijp dat deze situatie voor bewoners van de serviceflat erg vervelend is. Goed dat de bewoners inmiddels juridische stappen hebben genomen,' laat minister Blok van Wonen en Rijksdienst in een reactie weten. Oppositiepartijen SP en 50plus stelden in januari al Kamervragen aan de staatssecretarissen van VWS en Financiën en minister van Wonen en nemen geen genoegen met de reactie van Blok. 'Natuurlijk kan deze groep kwetsbare ouderen naar de rechter, maar dat is een heel duur grapje,' stelt 50plus-Kamerlid Martine Baay. 'SDS weet zeer goed waar ze mee bezig is, hoe ze mensen kunnen uitbuiten,' reageert Renske Leijten van de SP, die pleit voor gerichtere actie van de overheid, waar minister Blok van Wonen een corrigerende rol van de markt ziet. Ambtenaren van de ministeries van Financiën en VWS zien mogelijk een rol voor Justitie. Minister Blok verwijst daar in zijn reactie ook naar: 'Indien fraude in het spel is dan dient dit hard aangepakt te worden.' Waar SDS-voorzitter Clemens Bosman in de eerste uitzending van Altijd Wat nog telefonisch inhoudelijk op de zaak in ging en aangaf dat eventueel ook voor de camera te doen, liet hij meermaals weten dat in het vervolg niet op prijs te stellen. SDS herhaalt dat zij de berichtgeving als eenzijdig en onjuist beschouwt. Kijkt u hier de vervolguitzending die NCRV's Altijd Wat maakte in samenwerking met Follow the Money. **** Meer weten over de misstanden in de serviceflats? Het onderzoeksdossier van Follow The Money is hier in te zien. De eerste uitzending van Altijd Wat en Follow The Money is hier terug te kijken. Tips? Mailt u gerust: Krijn@FTM.nl