Het Slotervaartziekenhuis raakte begin 2013 de speelbal van ruzieënde aandeelhouders en staat daarmee symbool voor de meer dubieuze kanten van marktwerking in de zorg. Inmiddels is de oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak het ziekenhuis volgens de rechter 1,7 miljoen euro schuldig en zit zij in Turkije. Lees meer

Multimiljonair Jan Schram uit Beverwijk en zijn beschermelinge zakenvrouw Aysel Erbudak kochten het in 2006 noodlijdende ziekenhuis, maar na Schram's overlijden in december 2012 blijkt de positie van Erbudak allesbehalve stabiel. Ze wordt geschorst na onenigheid met Achmea over het contract voor 2013 en belandt in een moddergevecht rond het ziekenhuis met Jan's broer Lex Schram en diens zoons Pim en Rob. Erbudak wordt met een dubieuze aandelenemissie buitenspel gezet waarbij Erbudak en haar kinderen - die aandelen houden in BV's boven het ziekenhuis - feitelijk worden onteigend. De Amsterdamse Ondernemingskamer doet onderzoek naar wanbeleid bij het moederbedrijf van het Slotervaart dat instemde met de aandelentransactie. Inmiddels is het ziekenhuis door zorgondernemer Loek Winter overgenomen, maar de rechtmatigheid van die overname en de daaraan voorafgaande aandelenemissie wordt nog betwist door de kinderen van Erbudak.

Uiteindelijk wint Winter de slag. Maar voor het ziekenhuis mag het niet baten. Op 25 oktober 2018 wordt het MC Slotervaart failliet verklaard.

 

37 artikelen

Slag om Slotervaart bezorgt Kalbfleisch weer integriteitsvraagstuk

De integriteit van voormalig rechter Pieter Kalbfleisch is wederom in het geding. Hij adviseerde bestuurders en aandeelhouders van het Slotervaart Ziekenhuis bij een dubieuze aandelenemissie die centraal staat in een onderzoek naar wanbeleid. Een rol die hij tegenover FTM ontkent.

Pieter Kalbfleisch heeft weer een integriteitskwestie boven zijn hoofd hangen. Dit keer betreft het zijn rol als adviseur van de Raad van Bestuur van het Slotervaart Ziekenhuis en aandeelhouders Lex en Pim Schram. In maart van dit jaar ontsloeg de Raad van Bestuur van het ziekenhuis directrice Aysel Erbudak en werd ze in door middel van een in allerijl geconstrueerde aandelenemissie als aandeelhouder van het ziekenhuis buitenspel gezet (lees: onteigend). Deze twijfelachtige aandelentransactie vormt de kern van het onderzoek dat de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam laat doen naar het wanbeheer bij de vennootschappen Meromi B.V. (vernoemd naar de kinderen van Erbudak en voorheen 100 procent eigenaar van het Slotervaart) en Jeemer B.V. waarvan eerder genoemde Pim Schram de bestuurder is.

Warm welkom

Pim Schram is de zoon van Lex Schram en hij is de spil in het een-tweetje dat ervoor zorgde dat Erbudak en haar kinderen van hun aandelenbelang in het Slotervaart Ziekenhuis werden gestript en daarmee doelbewust aanzienlijke schade werden toegebracht. Schram werd in oktober door de Ondernemingskamer geschorst en dat is niet voor niets: bij het opzetten van de constructie is overduidelijk sprake van verregaande mate van belangenverstrengeling. Dezelfde Pim Schram werd door Pieter Kalbfleisch geadviseerd. Dit blijkt onomstotelijk uit de notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van het Slotervaart Ziekenhuis van 11 maart 2013, waar Follow the Money de hand op wist te leggen. De openingszin van de notulen luidt als volgt: 'TDE (president-commissaris Theo Dekker red.) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom voor de heer Pieter Kalbfleisch als adviseur van de Raad van Bestuur en voor de heren Lex en Pim Schram'.
'Een speciaal welkom voor de heer Pieter Kalbfleisch als adviseur van de Raad van Bestuur en voor de heren Lex en Pim Schram'.
Voormalig rechter en oud-topman van de NMa Pieter Kalbfleisch kwam in 2011 kwam ernstig in opspraak toen hij rond de getuigenverhoren in de Chipsholzaak in verband werd beschuldigd van belangenverstrengeling en het plegen van meineed. De eerste aanklacht hield geen stand, wat overbleef was de meineed. Hoewel het Openbaar Ministerie er vast van overtuigd was dat Kalbfleisch had gelogen over zijn betrekkingen met een collega rechter (Hans Westenberg) werd hij in juni van dit jaar door het Gerechtshof van Arnhem vrijgesproken. Notulen vergadering SLZ

Adviseur Kalbfleisch

Drie maanden voor die uitspraak van het Arnhemse Gerechtshof dook de naam van Kalbfleisch voor het eerst op in het tumult rond het Slotervaart Ziekenhuis. Op 15 maart onthulde Medisch Contact dat de familie Schram Kalbfleisch als adviseur in de armen had genomen. Kalbfleisch zou als adviseur in ‘een aantal zaken’ rond het Slotervaartdossier optreden, aldus Lex Schram. ‘Ik ken hem goed. We moeten nog een definitief besluit nemen of zijn rol wordt geformaliseerd.' Supermarktmiljonair Cees Zwanenburg – eigenaar van Vomar en commissaris bij het Slotervaart – kent Kalbfleisch waarschijnlijk nog iets beter. Kalbfleisch was tot zijn benoeming tot rechter in 1980 advocaat van Vomar. Nadat hij rechter werd, trad Kalbfleisch toe tot de Raad van Commissarissen van de supermarktketen en trad hij voor Zwanenburg op als wegbereider voor zakelijke overeenkomsten. Hij behield die positie totdat hij in 2003 topman werd van de kartelwaakhond NMa.

Kalbfleisch ontkent

Hoewel uit de notulen overduidelijk blijkt dat Kalbfleisch adviseur was van de Raad van Bestuur en de erven Schram ontkent hij tegenover Follow the Money deze rol, zo laat zijn woordvoerder René Struijs van PR bureau Sparrow & Partners weten. 'De heer Kalbfleisch zegt dat hij alleen adviseur van de Raad van Commissarissen van het ziekenhuis was'. Op de vergadering van 11 maart laat Kalbfleisch niettemin weinig twijfel over zijn positie bestaan. Uit de notulen blijkt dat hij dominant aanwezig is en zich nadrukkelijk met ieder vergaderpunt bemoeit. Het is een bijzondere vergadering, die van de 11e maart. De belangrijkste agendapunten zijn het ontslag van Aysel Erbudak en de uitgifte van de 5 miljoen cumulatief preferente aandelen aan Delta Onroerend Goed B.V. waarmee Erbudak buitenspel zal worden gezet. Delta Onroerend Goed is eigendom van de familie Schram. Kalbfleisch geeft tekst en uitleg bij de voorgenomen transactie: 'PK (Pieter Kalbfleisch red.) licht toe dat hierdoor de schuld afneemt, het eigen vermogen toeneemt en de zeggenschap verschuift naar Delta Onroerend Goed B.V.', zo valt er in de notulen te lezen. Ook geeft hij aan dat de omzetting 'goed nieuws' voor huisbankier ING is. Alles moest in staat gesteld worden om de continuïteit van het ziekenhuis te behouden, zo vat Pim Schram het later in de vergadering samen. 'Om dit doel te behalen zijn er twee noodzakelijk stappen: 1. mevrouw A. Erbudak moet niet terugkomen, 2. omzetten deel van de lening naar aandelen. Dit zijn noodzakelijke stappen om de gesprekken met Achmea, OR en BMS te kunnen blijven voeren'. Pim Schram bevindt zich op de aangewezen positie om de tweede stap mogelijk te maken. Hij is immers bestuurder van Meromoi B.V., de vennootschap die eigenaar is van het ziekenhuis. Op het moment van de vergadering is al maanden duidelijk dat Erbudak de aandelen van de overleden zakenpartner Jan Schram in Meromi wil overnemen. Erbudak heeft als aandeelhouder het recht om die aandelen te kopen en wanneer zij dat doet zal ze een meerderheidsbelang in Meromi verkrijgen en de facto eigenaar worden van het Slotervaart Ziekenhuis.
Kalbfleisch wil niet zeggen of de dubieuze constructie om Erbudak doelbewust buitenspel te zetten, uit zijn koker afkomstig is
Zover willen de erven Schram, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van het Slotervaart het beslist niet laten komen en Pieter Kalbfleisch helpt ze daarbij. Vragen over zijn precieze relatie tot de Raad van Bestuur en Lex en Pim Schram, over de rechtmatigheid van de aandelenemissie en vooral, of de dubieuze constructie om Erbudak doelbewust buitenspel te zetten uit zijn koker afkomstig is, wenst Kalbfleisch niet te beantwoorden. Dat laat onverlet dat de adviesfunctie van Kalbfleisch wel eens prijzig uit zou kunnen vallen nu de emissie en de daarmee gepaard gaande (onrechtmatige) bestuurlijke handelingen onderwerp van onderzoek zijn en zonder twijfel door Erbudak als hoofdbestanddeel in een latere schadeprocedure ingebracht zullen worden. Als adviseur van de Raad van Bestuur van het Slotervaart Ziekenhuis en de erven Schram, zal Kalbfleisch zich daar niet aan kunnen onttrekken. Ook niet als adviseur van de Raad van Commissarissen.