Slibdebacle nadert apotheose

Deze maand wordt duidelijk of waterschappen moeten bijpassen om een eventueel faillissement van de Brabantse slibverwerker SNB af te wenden.

Brabantse en Gelderse waterschappen moeten deze maand beslissen over de redding van het noodlijdende slibbedrijf SNB. De aandeelhouders van SNB moeten mogelijk tientallen miljoenen op tafel leggen om de verliezen op een ingewikkeld derivatencontract met Deutsche Bank te kunnen afdekken en daarmee het faillissement van het bedrijf af te wenden. Bij het aangaan van de transactie in 2007 hebben de waterschappen in een zogenaamde 'letter of comfort' een intentieverklaring afgegeven om de verliezen van SNB aan te vullen. Aangezien de waterschappen vóór 5 november hun begroting moeten opstellen, moet er deze maand worden beslist of zij deze intentie waar gaan maken.  

Derivatencontract opzegbaar

Follow the Money onthulde vorig jaar het bestaan van de transactie, waarmee een bedrag van 270 miljoen euro gemoeid was. Door een wijziging van de jaarverslaggevingsregels komt SNB op een negatief eigen vermogen uit en wordt een derivatencontract opzegbaar (zie: vijf vragen over SNB). Als Deutsche Bank gebruikmaakt van dit opzeggingsrecht zal SNB een bedrag van ongeveer 149 miljoen euro moeten betalen. Een bedrag dat SNB, met een jaaromzet van slechts 28 miljoen euro, onmogelijk kan opbrengen. SNB heeft haar aandeelhouders daarmee in een benarde positie gebracht. Deutsche Bank heeft immers de mogelijkheid SNB failliet te laten gaan en kan dus eisen dat aandeelhouders bijvoorbeeld bijstorten of garant staan voor de derivatentransactie. De comfort letter aan Hugo Geluk van Deutsche Bank waar FTM de hand op wist te leggen.   Er vinden al meer dan een jaar gesprekken plaats tussen Deutsche Bank en SNB. In eerste instantie werd verwacht dat die 'eind 2012' zouden worden afgerond. zo schreef het dagelijks bestuur van waterschap de Dommel vorig jaar. De onderhandelingen lijken echter een stuk moeizamer te verlopen dan aangekondigd. Uit het overleg van SNB met Deutsche Bank in december kwam 'geen nieuwe informatie'. In juni van dit jaar richtte de bank zich voor het eerst tot de aandeelhouders van SNB. Zij verzocht de waterschappen met haar rond de tafel te gaan zitten, blijkt uit notulen van een commissievergadering van waterschap de Dommel. Wat Deutsche Bank van de waterschappen eist bij die onderhandelingen is onduidelijk. 'Ik heb geen idee, ik ben er niet bij geweest,' zegt Ben Besselink, dagelijks bestuurslid van waterschap de Dommel en verantwoordelijk voor financiën. 'Verder verwijs ik u door naar SNB.' Dagelijks bestuursleden houden de lippen stijf op elkaar. Het onderhandelingsproces is omgeven door een zweem van geheimhouding. Zelfs de financiële commissie van het waterschap krijgt niets te horen over het verloop van de onderhandelingen. 'Begrijpelijk,' vindt Mieke Nijssen, lid van de financiële commissie bij de Dommel. 'Ze willen hun belangen niet schaden.' Deze maand zal er echter duidelijkheid komen over 'de vaststelling van de rekening'. Vóór november moet ook de begroting van de waterschappen worden opgemaakt, waarin de gevolgen van de switchtransactie worden opgenomen.  

'Geen nadelige gevolgen'

Afgelopen vrijdag vond een vergadering plaats in waterschap Aa en Maas, waarbij dijkgraaf Verheijen 'een korte verklaring' gaf. Verheijen verklaarde dat financieel experts geen nadelige gevolgen verwachten van de derivatentransactie. De marktwaarde van de transactie heeft zich positief ontwikkeld en bedraagt nu nog ‘slechts’ 87 miljoen euro. Bovendien zag het ministerie van financiën in 2007 ‘geen bezwaar’ in het aangaan van het derivatencontract. Over het verloop van de onderhandelingen met Deutsche werd niks bekend gemaakt. Pas eind van de maand zal hier in een vertrouwelijke vergadering over bericht worden. Marcel Lefferts, directeur van SNB, wil ondertussen weinig kwijt. 'We hopen de onderhandelingen op korte termijn af te ronden. Verder zeggen we er op dit moment niks over.' Deze maand moet SNB ook de vertraagde jaarrekening publiceren. Vorige week bekritiseerde CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt in een initiatiefnota over derivaten de gang van zaken rond SNB. 'De provincie had als toezichthouder tijdig het falen van het financieel beleid van SNB moeten doorzien en ingrijpen', aldus Omtzigt. 'Bij het bekend worden van het schandaal had ze voor maximale transparantie moeten zorg dragen.' * * * Dit artikel verscheen vrijdag in gewijzigde vorm in de Volkskrant

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Over de auteur

Jesse Frederik

In de zomer van 2011 ontvingen we per email een open sollicitatie van de 22-jarige Jesse Frederik uit Nijmegen die zichzelf o...