Het Slotervaartziekenhuis raakte begin 2013 de speelbal van ruzieënde aandeelhouders en staat daarmee symbool voor de meer dubieuze kanten van marktwerking in de zorg. Inmiddels is de oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak het ziekenhuis volgens de rechter 1,7 miljoen euro schuldig en zit zij in Turkije. Lees meer

Multimiljonair Jan Schram uit Beverwijk en zijn beschermelinge zakenvrouw Aysel Erbudak kochten het in 2006 noodlijdende ziekenhuis, maar na Schram's overlijden in december 2012 blijkt de positie van Erbudak allesbehalve stabiel. Ze wordt geschorst na onenigheid met Achmea over het contract voor 2013 en belandt in een moddergevecht rond het ziekenhuis met Jan's broer Lex Schram en diens zoons Pim en Rob. Erbudak wordt met een dubieuze aandelenemissie buitenspel gezet waarbij Erbudak en haar kinderen - die aandelen houden in BV's boven het ziekenhuis - feitelijk worden onteigend. De Amsterdamse Ondernemingskamer doet onderzoek naar wanbeleid bij het moederbedrijf van het Slotervaart dat instemde met de aandelentransactie. Inmiddels is het ziekenhuis door zorgondernemer Loek Winter overgenomen, maar de rechtmatigheid van die overname en de daaraan voorafgaande aandelenemissie wordt nog betwist door de kinderen van Erbudak.

Uiteindelijk wint Winter de slag. Maar voor het ziekenhuis mag het niet baten. Op 25 oktober 2018 wordt het MC Slotervaart failliet verklaard.

 

37 artikelen

Uitspraak in zaak Slotervaart: winst voor Erbudak

Na vier maanden deed de Ondernemingskamer vrijdag eindelijk een uitspraak in de zaak Slotervaart. Aysel Erbudak en haar kinderen worden op belangrijke onderdelen in het gelijk gesteld.

In huize Erbudak kan de champagne ontkurkt worden; oud-directrice Aysel Erbudak en haar kinderen hebben zojuist te horen gekregen dat ze de familie Schram een gevoelige klap toegebracht hebben in de hoog opgelopen strijd om het Slotervaartziekenhuis. De Amsterdamse Ondernemingskamer deed gisteren uitspraak in de zaak rond de BV’s Jeemer en Meromi Holding, de houdstermaatschappijen waar het Slotervaartziekenhuis onder valt. De aandelen van de familie Schram komen voorlopig in beheer van een onafhankelijke partij en de kamer gelastte een onderzoek naar het beleid bij beide holdings. Pim Schram, neefje van Erbudak’s overleden zakenpartner Jan Schram, wordt daarnaast voorlopig geschorst als bestuurder van zowel Jeemer als Meromi Holding. Hoewel de enquêteverzoeken Erbudak en haar kinderen in beide BV's niet ontvankelijk werden verklaard, beval de Ondernemingskamer wel een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken in de bedrijven. Centraal in de uitspraak staat de uitgifte van 5 miljoen euro aan preferente aandelen door het Slotervaartziekenhuis. Daarmee werd een lening van 26 miljoen van Delta Onroerend Goed BV aan het ziekenhuis voor een deel in aandelenkapitaal omgezet en verwaterde tegelijkertijd het belang van houdstermaatschappij Meromi en het daarboven hangende Jeemer BV van 100 tot 0,36 procent, met als gevolg dat de terugkeer van Erbudak onmogelijk zou worden. De Ondernemingskamer laat in de uitspraak zien dat er bij met name aan de rechtmatigheid van deze uitgifte vraagtekens worden geplaatst.  Dat de kinderen van Erbudak als aandeelhouders in Meromi Holding en Jeemer van tevoren geen duidelijkheid kregen over deze aandelenemissie en het doorvoeren van een statutenwijziging bij beide holdings, vat de kamer niet licht op: 'De Ondernemingskamer kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het bestuur van respectievelijk Meromi en Jeemer, derhalve Pim Schram, die openheid - mede - niet heeft willen geven, omdat hij niet wenste dat ter zake van de statutenwijziging en de emissie roet in het eten zou worden gegooid. Ook dit een en ander levert een gegronde reden op om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Jeemer en Meromi te twijfelen.'
'Ondernemingskamer heeft ons begrepen'
Aysel Erbudak reageert vanaf Aruba tegenover Follow the Money: ‘Ik ben er heel erg blij mee en mijn kinderen zijn dat ook. Eindelijk, na vier maanden wachten. We hadden in juli tijdens de zitting al het gevoel dat de Ondernemingskamer ons heeft begrepen. Deze uitspraak laat duidelijk zien dat dat het geval is.’ Dat de verzoeken namens haar kinderen om een enquête niet ontvankelijk zijn verklaard doet daar niets aan af. Er komt immers een onderzoek: ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat dat op een goede manier wordt afgerond.’ De uitspraak volgt ruim drie maanden na een moddergevecht voor de Ondernemingskamer op donderdag 4 juli. Inzet van Erbudak - die overigens zelf geen partij was, daar haar kinderen Michael, Rowena en Merdan de aandeelhouders in Jeemer zijn - was een enquete naar de gang van zaken binnen alle aan het Slotervaart gelieerde BV's,  het terugdraaien van de verkoop van 5 miljoen aan aandelen aan Schram's bedrijf Delta Onroerend Goed en een aantal onmiddellijke voorzieningen. De kamer gelastte een onderzoek naar Jeemer BV en hield iedere verdere beslissing aan. Tot nu dus.

Politieke missie tegen Achmea

Het geschil tussen Erbudak, de erven Schram en de RvB van het Slotervaartziekenhuis ontstond vlak na het overlijden van zakenpartner en vriend Jan Schram in december. Zelfverzekerd bond Erbudak de strijd aan met zorgverzekeraar Achmea, nadat onderhandelingen over het budget voor het Slotervaart in 2012 strandden. Erbudak kon het in haar ogen te lage bod van de zorgverzekeraar niet accepteren, waarna Achmea voor het eerst ooit een contract weigerde met het ziekenhuis. De ziekenhuisdirectrice antwoordde met grof PR-geschut tegen de zorgverzekeraar; enerzijds een poging om de omzet van het ziekenhuis te redden, anderzijds een openlijk politieke missie om de macht van de grootste zorgverzekeraar van Nederland te breken. Erbudak was daarbij te hard van stapel gelopen naar de zin van collega-bestuurders Dees Brandjes en Jos Beijnen, die haar met steun van aandeelhouder Lex Schram eerst schorsten en later ontslagen. Ze zou te solistisch hebben gehandeld tijdens de onderhandelingen met Achmea. Tijdens de zitting op 4 juli in de Ondernemingskamer werden door de advocaten van Erbudak echter mailtjes aangevoerd waaruit bleek dat Brandjes en Beijnen wel degelijk op de hoogte waren gehouden van de ontwikkelingen rond Achmea, evenals president-commissaris Theo Dekker.

Drama

Het vertrek van Erbudak en het steekspel dat daarop volgde, trok behoorlijk wat media-aandacht. De verwikkelingen rond het Slotervaart namen de proporties van een Grieks drama aan, met zoveel geheimzinnigheid dat er als vanzelf volop gespeculeerd werd over de ware achtergrond van het conflict. Was het zorgverzekeraar Achmea die achter de schermen de val van geduchte tegenstander Erbudak had geregisseerd? Draaide het wellicht allemaal om het vastgoed? Of zag de familie Schram haar kans schoon om privé-rekeningen te vereffenen na de dood van oom Jan? De mediaschuwe miljonair Jan Schram, ooit binnengelopen met een enorme waardestijging van zijn gronden rond zijn woonplaats waar de offshore-industrie in geïnteresseerd was, adopteerde de jonge Aysel Erbudak zestien jaar geleden als zakenpartner en beschermelinge. Dat de band tussen de vurige Turkse en de eigenzinnige Beverwijker veel dieper ging dan een goede zakelijke klik, was algemeen bekend. Er werd heel wat gespeculeerd over de aard van de relatie tussen de grijze heer en de jonge dame, maar dat die zeer warm was lijdt geen twijfel. Erbudak ontkende altijd een relatie te hebben met Schram, maar had volgens haar wel een 'belangrijke rol' in de opvoeding van haar kinderen. Toen hij in december in  het Slotervaartziekenhuis op sterven lag, week ze nauwelijks van zijn bed.
Was het lievelingetje van Jan zijn familie een doorn in het oog geweest?
Anderzijds lijkt het erop dat Jan Schram ook een op zijn minst goede vertrouwensband had met zijn broer Lex, die immers werd aangewezen als executeur-testamentair van zijn nalatenschap. Ook was Lex Schram als juridisch adviseur nauw betrokken bij het Slotervaartziekenhuis. Zoon Pim Schram, neefje van Jan, is enig bestuurder van Erbudak's voormalige holding Meromi - ooit vernoemd naar haar drie kinderen, later ondergebracht bij Jeemer BV. Dat de familie Schram nog geen twee maanden na zijn overlijden al betrokken raakte bij het omzagen van de stoelpoten van Jan's geliefde vriendin Aysel, spreekt op zijn minst tot de verbeelding. Was het lievelingetje van Jan zijn familie een doorn in het oog geweest?

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de zakelijke loopgravenoorlog volgden elkaar in de maanden na de schorsing snel op. Al gauw werd duidelijk dat zij mogelijk als aandeelhouder terug kon keren. Dit probeerden de Raad van Bestuur en de familie Schram waarschijnlijk te voorkomen met de aandelenuitgifte van 5 miljoen euro.  De inmiddels ook ontslagen Erbudak stapte naar de rechter, leek een deal te kunnen maken, maar daagde de bestuurders en commissarissen van het Slotervaart en de erven Schram voor de Ondernemingskamer toen daar niets van terecht bleek te komen. En er was meer. Huisbankier ING  maakte zich ondertussen openlijk zorgen over de toekomst van het ziekenhuis. Het jaarverslag over 2012 liet bedroevende cijfers zien: het Slotervaart boekte een verlies van 2,1 miljoen euro. Voorzitter van de Raad van Toezicht Theo Dekker was zelf nog even directeur, maar dat bleek tegen de regels - al werden daar verder geen consequenties aan verbonden. De aandeelhouders van het Slotervaartziekenhuis bleken deels onbekend, een gegeven dat in de Tweede Kamer onlangs nog even stof deed opwaaien. Om het circus compleet te maken bleek de man van VWS-minister Edith Schippers dit voorjaar al ruim een half jaar werkzaam als adviseur van bij het geplaagde ziekenhuis.