Het Slotervaartziekenhuis raakte begin 2013 de speelbal van ruzieënde aandeelhouders en staat daarmee symbool voor de meer dubieuze kanten van marktwerking in de zorg. Inmiddels is de oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak het ziekenhuis volgens de rechter 1,7 miljoen euro schuldig en zit zij in Turkije. Lees meer

Multimiljonair Jan Schram uit Beverwijk en zijn beschermelinge zakenvrouw Aysel Erbudak kochten het in 2006 noodlijdende ziekenhuis, maar na Schram's overlijden in december 2012 blijkt de positie van Erbudak allesbehalve stabiel. Ze wordt geschorst na onenigheid met Achmea over het contract voor 2013 en belandt in een moddergevecht rond het ziekenhuis met Jan's broer Lex Schram en diens zoons Pim en Rob. Erbudak wordt met een dubieuze aandelenemissie buitenspel gezet waarbij Erbudak en haar kinderen - die aandelen houden in BV's boven het ziekenhuis - feitelijk worden onteigend. De Amsterdamse Ondernemingskamer doet onderzoek naar wanbeleid bij het moederbedrijf van het Slotervaart dat instemde met de aandelentransactie. Inmiddels is het ziekenhuis door zorgondernemer Loek Winter overgenomen, maar de rechtmatigheid van die overname en de daaraan voorafgaande aandelenemissie wordt nog betwist door de kinderen van Erbudak.

Uiteindelijk wint Winter de slag. Maar voor het ziekenhuis mag het niet baten. Op 25 oktober 2018 wordt het MC Slotervaart failliet verklaard.

 

37 artikelen

Slotervaart verkocht aan Loek Winter

4 Connecties

Relaties

Aysel Erbudak Slotervaart Ziekenhuis

Personen

Loek Winter

Werkvelden

Zorg
3 Bijdragen

Na een zware avond voor interimbestuurder Charlotte Insinger was vandaag nog steeds onduidelijkheid over de eventuele verkoop van het Slotervaart aan Loek Winter. Inmiddels blijkt dat het ziekenhuis inderdaad is verkocht.

Of de verkoop van het Slotervaartziekenhuis aan Loek Winter daadwerkelijk doorgaat, kan maar één persoon beslissen en dat is tijdelijk bestuurder Charlotte Insinger. Dat bepaalde de Ondernemingskamer woensdagmiddag. Vandaag werd gedurende de dag duidelijk dat de verkoopovereenkomst met Winter niet ontbonden was, waarmee het ziekenhuis nu in handen komt van Winter. Insinger was eerder geneigd om in te stemmen met die verkoop, waar ze zich mee geconfronteerd zag nadat ze door diezelfde Ondernemingskamer werd neergezet als 'winkeloppasser' van moederbedrijven Meromi Holding en Jeemer. Maar dat zal nog niet eenvoudig worden; vandaag kreeg ze de instructie om in haar besluit rekening te houden met de voorliggende feiten: de situatie is niet zo acuut en de minderheidsaandeelhouders (Erbudak en kinderen) worden aldus wellicht in hun belangen geschaad met een verkoop van het Slotervaart zoals die nu voorligt.

Tussen twee vuren

De druk op Insinger is enorm: zowel van de kant van Erbudak om de verkoop te voorkomen, als van Winter, de familie Schram en - zoals maandag op de zitting bleek - zorgverzekeraar Achmea om de verkoop juist door te zetten. Die laatste partijen schetsten samen met bestuurders Dees Brandjes en Jos Beijnen van het Slotervaartziekenhuis een soort noodsituatie: als de overname door Winter's MC Groep niet door zou gaan, kon het ziekenhuis volgende week al failliet zijn, was de strekking. Insinger liet zich aanvankelijk overtuigen door de cijfers, geproduceerd door twee in september in het ziekenhuis geïnstalleerde medewerkers van Loek Winter. Ook Achmea had de druk goed opgevoerd, aldus haar advocaat maandag. De directie zou persoonlijk aangedrongen hebben op het doorzetten van de verkoop. De Ondernemingskamer wees Insinger erop dat in het licht van de feiten die maandag ter zitting besproken waren, helemaal niet aannemelijk was dat de noodzaak tot verkoop nu zo acuut zou zijn. Daar moest de tijdelijk bestuurder rekening mee houden in haar beslissing. Daarnaast kreeg ze de opdracht om de belangen van Erbudak en haar kinderen als minderheidsaandeelhouders ook mee te wegen in haar oordeel, daarbij overwegend dat het verkoopcontract dat door haar geschorste voorganger Pim Schram werd ondertekend wellicht door zijn tegenstrijdige belangen was beïnvloed. Die belangentegenstelling was al eerder vastgesteld door de Ondernemingskamer. Insinger heeft een goede reden om die instructies serieus te nemen: Erbudak zal zeker juridische stappen ondernemen wanneer de verkoop toch doorgaat, zo laat diens advocaat Gerjanne te Winkel weten. 'Juridisch gezien wordt het gezien deze uitspraak lastig voor Insinger om de verkoop toch door te zetten', aldus Te Winkel. 'Wij zijn daarom blij met dit resultaat. Er staan grote belangen op het spel, zeker voor het ziekenhuis.' Morgen zal meer duidelijk worden over de toekomst van het Slotervaart. Wordt vervolgd. == UPDATE 11.00 == Insinger heeft een stand-still voorbereid woensdagavond, waarbij Erbudak en haar kinderen tot 1 februari de tijd zouden krijgen om een alternatief plan voor de toekomst van het Slotervaartziekenhuis op tafel te leggen. Of de verkoopovereenkomst met Loek Winter ook ontbonden is of opgeschort is nog niet duidelijk. Huisbankier ING en zorgverzekeraar Achmea zouden ook hun fiat moeten geven aan de voorgestelde stand-still, maar willen nog niet bekend maken of zij dat ook hebben gedaan. Naar verwachting maakt Insinger snel bekend hoe de situatie ervoor staat. === UPDATE 16.00 === Inmiddels bevestigen meerdere partijen dat de verkoopovereenkomst met Loek Winter niet is ontbonden. Het Slotervaartziekenhuis is daarmee formeel verkocht aan Winter. Volgens Insinger's raadsheer Jurjen Lemstra komt de interimbestuurder aan het einde van de middag met een persbericht naar buiten.