Smeergeldaffaire blijft SBM Offshore achtervolgen

5 Connecties

Relaties

Steekpenningen

Organisaties

KPMG SBM Offshore Petrobras

Werkvelden

Accountancy
0 Bijdragen

SBM Offshore heeft een voorziening van 240 miljoen dollar getroffen voor eventuele schikkingen in de smeergeldaffaire van dochterbedrijven in Equatoriaal-Guinea en Angola. Ook in Brazilië ligt het offshorebedrijf nog flink onder vuur.

SBM Offshore heeft een voorziening van 240 miljoen getroffen voor eventuele schikkingen in de fraudezaken waar de toeleverancier van de olie- en gasindustrie in betrokken is. De voorziening is bedoeld om eventuele boetes aan de Nederlandse en Amerikaanse Autoriteiten te betalen. In februari berichtte Quotenet als eerste over de vermeende omkopingspraktijken van SBM Offshore. In totaal zou het bedrijf tussen 2005 en 2011 zo’n 250 miljoen dollar betaald hebben aan steekpenningen aan functionarissen in onder meer West-Afrika en Brazilië. SBM Offshore maakte twee maanden later bekend dat er uit eigen onderzoek was gebleken dat dochterbedrijven in Angola en Equatoriaal Guinea zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping. Verschillende autoriteiten zijn bezig met een onderzoek en SBM schrijft in haar jaarverslag dat een schikking naar verwachting een financieel component zal hebben en heeft daarom een voorziening getroffen.

Omkoping in Brazilië

Ook in Brazilië zijn er verschillende onderzoeken gaande naar omkoping door dochterbedrijven van SBM Offshore. Het bedrijf zou 139 miljoen dollar aan steekpenningen hebben betaald aan het Braziliaanse staatsbedrijf Petrobras om zo contracten voor drijvende olieplatforms binnen te verkrijgen. Er ontstond grote onvrede in Brazilië over de vermeende omkoping omdat de Braziliaanse president Dilma Roussef was van 2007 tot 2011 commissaris van Petrobras, de periode waarin de betalingen zouden hebben plaatsgevonden. Inmiddels zijn er meer onderzoeken gestart, met als gevolg dat SBM Offshore voor alle overheidsopdrachten niet meer mee mag dingen, waaronder die voor twee olievelden van Petrobras.

KPMG

De naam van KPMG dook in de verschillende SBM-zaken op. Eind 2012 trof het accountantskantoor een schikking van 7 miljoen euro in de fraudezaak rondom Ballast Nedam. KPMG verhulde volgens het Openbaar Ministerie het betalen van steekpenningen door Ballast Nedam in de jaarverslagen. Drie voormalig partners van het accountantskantoor worden nog strafrechtelijk onderzocht, waaronder  voormalig president commissaris  Jack van Rooijen. Van Rooijen bleek ook de dienstdoende accountant van SBM Offshore te zijn geweest in de periode dat de vermeende omkopingspraktijken plaatsvonden. Ook was KPMG de accountant van de vermeende ontvanger van het smeergeld, Petrobras. Naar aanleiding van de berichtgeving rondom SBM Offshore en Petrobras kondigde KPMG aan een intern onderzoek te starten. In februari liet het accountantskantoor weten dat zij niets hebben aangetroffen.