Soros niet blij met Obama

President maakte fouten

De crisismaatregelen van de regering Obama zijn genomen op basis van politieke overwegingen, niet op basis van financiële noden, zegt superbelegger George Soros in de Financial Times Deutschland. 
 
Obama staat in de publieke opinie in zijn eigen land onder druk. Het pakket maatregelen dat de conjunctuur weer had moeten aanwakkeren, zijn volgens de Republikeinen een verspilling geweest. Volgens Soros is dat ten dele waar. Aan de crash van 2008 lag vooral een marktfalen ten grondslag dat door het opzichtige tekortschieten van de Amerikaanse toezichthouders kon plaatsvinden. 
De belangrijkste fout die de regering Obama maakte, betreft de wijze waarop het banksysteem werd gered. Slechte activa werden overgenomen en met goedkoop geld ondersteund. Het zou efficiënter zijn geweest om de banken met nieuw eigen vermogen te stutten. Obama's angst voor het verwijt om voor een socialist aangezien te worden door banken te nationaliseren, deed hem anders besluiten.
 
Dat was volgens Soros een grote fout en had 'ernstige politieke gevolgen'. Als gevolg moesten consumenten moesten bloeden. De tarieven voor creditcards schoten omhoog van 8 procent naar 30 procent per jaar terwijl banken grote winsten incasseerden en weer aanzienlijke bonussen begonnen uit te keren. De Tea Party maakte daar handig gebruik van en drukte Obama in het defensief. 
 
Verdere conjunctuurmaatregelen zijn goed (in tegenstelling tot wat Republikeinen beweren), maar volgens Soros moet vooral de onevenwichtigheid tussen de consumptie en investeringen gecorrigeerd worden. De staatsschuld moet zo min mogelijk worden verhoogd. Het voornemen van de regering Obama om de gemiddelde schuld per huishouden te halveren, is volgens Soros niet de oplossing. Investeren in infrastructuur en onderwijs en een afwaardering van de dollar ten opzichte van de yuan kunnen dat wel zijn. De new new deal dus.