SP stelt Kamervragen over gebrekkige samenwerking justitie en belastingdienst

De SP stelt Kamervragen over de gebrekkige samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Dit naar aanleiding van eerdere berichtgeving op Follow The Money over de onderlinge strijd waarbij criminelen de lachende derde zijn.

Minister van Veiligheid & Justitie Ard van der Steur heeft morgen wat uit te leggen in de Tweede Kamer. De SP stelt dinsdag Kamervragen over de gebrekkige samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst bij het afpakken van criminele vermogens. Dit naar aanleiding van het afstudeeronderzoek van financieel rechercheur Rob van Laar dat in handen kwam van Follow The Money, dat daar vorig week uitvoerig over publiceerde. Wat bleek: het Openbaar Ministerie moet officieel bij een crimineel vermogen boven vijfduizend euro de fiscus inschakelen, maar dat blijken officieren van justitie in de praktijk niet te doen. ‘Er is nauwelijks afstemming met de Belastingdienst en er worden geen aanslagen opgelegd. Zo worden veel kansen gemist,’ aldus een hoge ambtenaar van de Belastingdienst die aan het woord komt in het onderzoek.
Van Nispen: 'Ik ga aan de minister vragen hóe hij de samenwerking tussen openbaar ministerie en de belastingdienst beter gaat laten verlopen'
SP-Kamerlid Michiel van Nispen, die kennis heeft van het onderzoek, zal dinsdag aankloppen bij Van der Steur. ‘Het is ongelofelijk: samenwerking staat op papier, maar het gebeurt al 18 jaar niet. Ik ga aan de minister vragen hóe hij de samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst beter gaat laten verlopen. En dan niet op papier, maar in de praktijk,’ reageert Van Nispen desgevraagd.

Valse concurrentiestrijd

Dat het in de praktijk fout gaat, komt duidelijk naar voren in de scriptie, waarin talloze hoge belastingambtenaren en officieren van justitie aan bod komen. Zij schetsen een praktijk waarin er sprake was van onderling wantrouwen en valse concurrentie. ‘Het OM denkt dat de Belastingdienst geld komt afpakken bij het OM, maar het OM en de Belastingdienst moeten juist gezamenlijk bij de crimineel zijn,’ aldus een van de geïnterviewden. Het resultaat: de Belastingdienst wordt niet tijdig in the loop gebracht en kan daardoor geen belasting(na)heffing opleggen over de geschatte criminele winsten. Van Nispen verbaast zich over deze concurrentiestrijd. ‘Er moet echt afgestapt worden van het hokjesdenken en concurrentie. Bij het afpakken van misdaadgeld moet er opgetreden worden als één overheid, zodat er altijd een fiscaal vangnet is als een strafzaak niet tot een veroordeling leidt. Het maakt niet uit of dat nu via het strafrecht of de belasting gebeurt.’ Het afpakken van crimineel vermogen kwam vorige maand weer op de politieke agenda nadat burgemeesters van de grote steden en Herman Bolhaar, topman van het Openbaar Ministerie in De Volkskrant de noodklok luidden. In het ingezonden stuk is de schatting opgenomen dat criminelen jaarlijks 9,3 miljard euro verdienen en daarvan zou slechts een procent afgepakt worden. De SP hoopt ook op een impuls bij de financiële recherche die onlangs nog hevig bekritiseerd werd door een gedesillusioneerde ex-rechercheur, Michiel Princen. Van Nispen geeft aan dat hij bij de begrotingsbehandeling van Veiligheid & Justitie niet alleen zal aandringen op betere samenwerking tussen OM en Belastingdienst, maar ook op meer financieel rechercheurs.