Spanjaarden kiezen voor het buitenland

2 Connecties

Relaties

Spanje Emigratie

De recessie raakt voormalig immigrantenland Spanje hard. Jonge Spanjaarden kiezen eieren voor hun geld en verlaten het land massaal.

Terwijl de werkloosheid hoger is dan ooit besluiten steeds meer Spanjaarden te emigreren. Sinds de crisis is er sprake van een ware leegloop, al 1,2 miljoen Spanjaarden verlieten het land sinds 2007. Ironisch genoeg vertrekken Spanjaarden veelal naar voormalige koloniën. De historische rollen zijn compleet omgedraaid nu Spanje in een diepe recessie terecht is gekomen. 
 
De jongere generatie Spanjaarden is het zwaarst geraakt door de crisis. Met 51,1 procent jongerenwerkloosheid heerst er grote verslagenheid onder jongeren. “Ik ken vrienden die de hele dag thuis zitten en TV kijken. Het is absurd om zo’n leven te leiden op je 28ste,” tekent de Financial Times op van een Spaanse emigrant. Zelfs een opleiding is geen garantie op werk zo merken veel zojuist afgestudeerde Spanjaarden. Het zijn dan ook jongeren die geen kansen meer zien in eigen land die het meest het land verlaten. 
 
Grafiek 1: Spaanse emigratie in 2011 als percentage van de bevolking naar leeftijdsgroep (Bron: Instituto Nacional de Estadística) 

 
Voor Spanje zijn de economische kosten van emigratie groot. In ontwikkelingslanden kent men al langer een ‘brain-drain’, waarbij hoogopgeleid personeel liever in het rijke westen gaat werken dan in eigen land. Nu lijken ook Spanje en andere periferie landen echter last te krijgen van deze dynamiek. Het verlies van kostbaar menselijk kapitaal, waarin Spanje heeft geïnvesteerd, verlaagt het groeipad van de economie structureel.
 
In het succesvolle Duitsland neemt de emigratie ondertussen juist af. Verlieten in 2008 nog 737.000 Duitsers het land, in 2010 waren dit er nog slechts 252.000. Niet alleen neemt de emigratie af, ook komen er steeds meer immigranten, veelal uit Zuid-Europa, naar Duitsland. Duitsland werft actief hoogopgeleid personeel in Spanje om het chronisch tekort aan dokters en ingenieurs te verhelpen. Het aantal Spaanse studenten in Duitsland steeg met maar liefst 65 procent in 2011. 
 
Grafiek 2: Emigratie als percentage van de bevolking in Ierland, Spanje en Duitsland (Bron: Eurostat)


De economische polarisering tussen bezuinigingslanden als Ierland en Spanje en handelsoverschotlanden als Duitsland zorgt dus ook voor demografische polarisering. De permanente klap die deze demografische polarisering uitdeelt aan de economie maakt de vooruitzichten voor deze landen alleen maar zwarter.