Spanning bij Kifid-loket voor 26 mkb'ers met klacht over rentederivaten

Bij klachteninstituut Kifid hebben zich in een halfjaar tijd 26 mkb'ers gemeld voor het nieuwe 'loket rentederivaten.' Of alle klachten ook daadwerkelijk in behandeling worden genomen is nog maar de vraag.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem meldde het aantal klachten dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het Kifid werd begin dit jaar na een lange strijd opengesteld voor middelgrote en kleine ondernemers die klachten hebben over hun rentederivaat. De vraag is nog of het Kifid de 26 klachten ook daadwerkelijk in behandeling gaat nemen. Follow The Money schreef eerder dat het Kifidloket voor veel ondernemers gesloten blijft. Zo zijn mkb'ers die hun derivaat voor 1 april 2014 voortijdig afkochten (wat al snel 100.000 tot 200.000 euro kost), niet welkom bij het Kifid. Claim je meer dan één miljoen euro schade? Dan blijft de deur ook gesloten. Is de 'herbeoordeling' door de bank van jouw derivaat nog niet afgerond, en heb je de interne klachtenprocedure van je bank nog niet doorlopen? Ook dan neemt het Kifid de klacht niet in behandeling. De woordvoerder van het Kifid zegt dat nog onduidelijk is of de 26 klachten voldoen aan al die voorwaarden.
Dijsselbloem: Banken hebben nu ca. 300 klachten in behandeling
Het Kifid wil niet zeggen of het aantal klachten mee- of tegenvalt. 'Wij hebben nooit een verwachting uitgesproken,' benadrukt de woordvoerder. Hij stelt wel dat het aantal klachten nog kan oplopen, naarmate de herbeoordelingen door banken vorderen. 'Daar zitten nog veel meer klachten.' Volgens minister Dijsselbloem hebben banken ongeveer driehonderd klachten in behandeling.

Onderhandelingen over loket

Klachteninstituut Kifid is normaal alleen bedoeld voor particulieren met klachten over financiële dienstverleners. Na politieke druk gingen banken en MKB-Nederland vorig jaar onderhandelen om het Kifid ook open te stellen voor ondernemers met klachten over rentederivaten. Zowel MKB-Nederland als Ondernemend Nederland zaten er eigenlijk niet zo op te wachten dat hun achterban bij het Kifid terecht kon, zo bleek eerder na een WOB-verzoek van Follow The Money om inzage in correspondentie rond de totstandkoming van het Kifidloket. 'Bredere toegang,' waarbij mkb'ers ook over andere producten zouden kunnen klagen, wilden de brancheverenigingen al helemaal niet. Zij waren bang dat banken de kredietkraan dan verder zouden dichtdraaien. Uiteindelijk werden de onderhandelaars het vlak voor Kerst eens over de voorwaarden waaronder mkb'ers toch bij het Kifid konden klagen over rentederivaten. Banken hebben in de periode rond de kredietcrisis op grote schaal rentederivaten verkocht aan mkb'ers. De producten werden als 'flexibel' aangeprijsd en zouden ondernemers moeten beschermen tegen een stijgende rente op hun leningen. Zogeheten 'niet-professionele' mkb'ers kochten in totaal 17.000 derivaten om het renterisico op tientallen miljarden aan leningen af te dekkken. Maar de afgelopen jaren zijn grote nadelen van de rentederivaten naar boven gekomen. Zo kost het veel geld om de producten tussentijds af te kopen, en blijken banken de rente op de leningen toch tussentijds te verhogen.