Speciale 'hoerenregeling' voor Stop de Banken

Hoeren in Nederland kunnen snel een bankrekening openen. Maar Stop de Banken kon dit pas na vijf maanden bij de Regiobank. Opmerkelijk: want de actiegroep vecht een hypotheekgeschil uit met deze SNS-dochter.

Bijna een half jaar lang werden ze 'van het kastje naar de muur' zijn gestuurd, maar het is  Stop De Banken dan toch gelukt. De actiegroep van gedupeerde hypotheekhouders heeft eindelijk een bankrekening geopend. En wel bij de Regiobank. 'We hebben het vermoeden dat het iets met de naam van de stichting te maken heeft gehad', meldt Coen Aarts, voorzitter van Stop de Banken. 'De Rabobank stuurde ons van het kastje naar de bekende muur. Formulieren kregen we nimmer mee. Wel mochten we een afspraak maken met ‘een speciale afdeling’ over drie weken.'


Friesland Bank en Van Lanschot
Ook bij de Friesland Bank en Van Lanschot Bankiers ving de actiegroep bot, vervolgt Aarts. 'De van Lanschot bank was wel recht door zee en meldde ons direct dat ze geen rekening voor ons wilde openen. Dat was ten minste duidelijk.'

 

Ronduit 'teleurstellend'  was de opstelling van de ASN Bank volgens Aarts. 'Aanvankelijk leek het er op dat het bij hen ging lukken. Over een periode van maanden bleef de ASN bank ons echter steeds aanvullende vragen sturen; over de bestuurders, de doelstelling van de stichting of over ons media-beleid om ons uiteindelijk nee te verkopen.'
 

'Hoerenregeling'
Na het zoveelste bancaire blauwtje was voor Stop De Banken de maat vol en werd er contact opgenomen met De Nederlandse Bank (DNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken. En dat leverde ontnuchterende antwoorden op, die er op neerkwamen dat een stichting het risico loopt nog minder rechten te hebben bij een bank dan de eerste de beste prostituee.

 

'Voor particulieren blijkt het recht te bestaan op een basisrekening', legt Aarts uit. 'In de wandelgangen wordt dit ‘de hoerenregeling’ genoemd. Toen prostituees legaal in Nederland mochten werken en belastingen gingen betalen, hadden ze natuurlijk een bankrekening nodig die veel banken niet wilden openen. Er werd toen het recht voor hen op een basisrekening geregeld. Maar Voor bedrijven of ‘niet welgevallige stichtingen’ bestaat dit recht echter niet.

 

Coen Aarts, voorzitter van actiegroep Stop de Banken

 

Regiobank 'een dappere bank'
Des te groter is de voldoening bij de de actiegroepsleider dat Stop De Banken wel een rekening heeft kunnen openen bij de Regiobank. 'Na vijf maanden hebben we uiteindelijk een dappere bank kunnen vinden.'

 

De acceptatie van Stop De Banken als rekeninghouder door de Regiobank is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Stop de Banken is in juridische strijd verwikkeld met deze financiële dochterinstelling van SNS. Stop de banken is in actie gekomen namens een groep particuliere klanten die een variabele Euribor hypotheek hebben afgesloten bij de Regiobank. In mei had De SNS-dochter de opslag op deze hypotheken opgeschroefd van 0,8 procent naar 2,0 procent. Circa 400 klanten van de Regiobanken worden getroffen door deze maatregel.

 

ABN Amro
In april van dit jaar verhoogde ABN Amro als eerste de opslag op hypotheken met een maandvariabele rente, die is gebaseerd op het euribortarief, te verhogen van 1 procent naar 2 procent. Het euribortarief is de variabele standaardrente in Europa. ING sloot zich direct aan bij het besluit van ABN Amro. Daarmee ontketenden ze een heuse hypotheekwoede bij duizenden gedupeerde cliënten van beide financiële instellingen.

 

Volgens ABN Amro en ING moesten ze dit besluit wél doorvoeren omdat de variabele hypotheken duurder zouden zijn geworden als gevolg van alle turbulentie op de financiële markten en strengere wetgeving over hogere kapitaaleisen. Maar volgens Aarts  - zelf gedupeerde hypotheekhouder en in het dagelijks leven huisarts in Gooi- en Eemland - worden alle bedrijfsrisico's van de banken zonder scrupules doorgeschoven naar de particuliere klanten en voldoen de banken hiermee niet aan hun zorgplicht.

 

ING
In september besloot ING af te zien van verhoging. Dit in tegenstelling tot ABN Amro. De genationaliseerde bank onder aanvoering van de toch al beschadigde topbankier Gerrit Zalm piekert er niet over om de verhoging van 1 naar 2 procent voor ruim zesduizend klanten terug te draaien. Deze maand wil Stop de Banken ABN Amro deze maand dagvaarden. Inmiddels hebben zich meer dan 450 donateurs gemeld bij dit initiatief van Stop De Banken.

 

De andere met de actiegoep overhoop liggende hypotheekverstrekker de Regiobank laat via een woordvoerder desgevraagd weten nog steeds bereid te zijn in dialoog te treden met Stop de Banken.

 

UPDATE (9 oktober 12.30 uur) : Stop de Banken-voorzitter Coen Aarts meldt zojuist dat hij de naam van ASN Bank en Triodos Bank per abuis heeft verwisseld. Niet ASN Bank maar Triodos Bank weigerde Stop de Banken uiteindelijk als cliënt.