Gerard Spong start procedure voor vervolging Rabo-fraudeurs

Gerard Spong start een klachtprocedure om het Openbaar Ministerie alsnog te dwingen tot vervolging van Rabobank-bankiers die betrokken zijn bij de fraude met libor en euribor rentetarieven. Dat bevestigt de bekende strafpleiter tegenover Follow The Money en LegalDutch.

'We gaan de Rabobank keihard aanpakken', zegt Spong. Hij start namens de Stichting Justitia Distributiva (in oprichting) op korte termijn een zogeheten art. 12-procedure bij het Gerechtshof. Aanleiding is de schikking die is getroffen tussen het Openbaar Ministerie (OM) en Rabobank, vanwege de fraude met libor en euribor. Rabobank betaalt 70 miljoen euro om stafvervolging van bankiers af te kopen, zo werd eind oktober bekend. Het Hof kan opdracht geven de zaak alsnog voor de rechter te brengen. Dat zou betekenen dat het OM toch onderzoek moet gaan doen naar de fraude, waarbij niet is uitgesloten dat ook de top van Rabobank in beeld komt. Rabobank stelt dat de raad van bestuur en het hoogste senior management destijds niet betrokken was bij het ontoelaatbare gedrag en er ook niet van op de hoogte was. Het gaat om 30 bankiers in de periode 2006-2010, waarvan er 14 nog bij de bank werken. Rabobank heeft getracht het beeld te schetsen van een fraude die alleen plaatsvond in het buitenland. Maar de NOS onthulde 29 oktober op basis van verslagen van het Amerikaans ministerie van justitie, dat de manipulatie vanaf begin 2009 ook plaatsvond vanuit het hoofdkantoor in Utrecht.

'Ook banken moeten zich verantwoorden voor strafbare feiten'

De stichting die de belanghebbenden bij vervolging bundelt, is een initiatief van Joost Hardeman van de Vereniging Cliënten van Financiële Instellingen. 'Wij zijn van mening dat het van groot maatschappelijk belang is als ook banken zich net als burgers en bedrijven moeten verantwoorden voor de rechter als er sprake is van strafbare feiten. De duur, de omvang, de financiële schade en de impact van de Liborzaak zijn zeer groot.' De minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) riep zelf luidruchtig op tot vervolging van Rabo-bankiers. Maar snel bleek dat hij alleen doelde op de zestien bankiers die niet meer bij Rabobank werkzaam zijn. 'Werknemers die er nu nog zitten hebben niet gefraudeerd, maar hebben steken laten vallen in het toezicht', zei de minister tijdens een kamerdebat over de kwestie.

Deel Rabo-top stapt op

Deze groep moet bonussen inleveren en is volgens Rabo onderworpen aan disciplinaire maatregelen. De affaire kostte aanvankelijk alleen bestuursvoorzitter Piet Moerland de kop. Niet veel later stapte ook bestuurder Sipko Schat op na interne druk. De affaire startte eind oktober met het bekend worden van een boete van in totaal 774 miljoen euro voor het manipuleren van libor en euribor. Dat zijn de rentetarieven die banken elkaar rekenen en de basis vormen voor een groot aantal financiële producten, waaronder leningen met een variabele rente. Een omhoog gemanipuleerde euribor levert schade op voor iedereen die een lening heeft gebaseerd op die rente. -------- LegalDutch is een website voor juridisch nieuws en juridische achtergronden.